Izvajalci NMSB 2020

Slovenska sekcija IBBY

Kersnikova 2 , 1000 Ljubljana
E-naslov: ibby.slovenia@gmail.com
Kontaktna oseba

Tina Bilban
E-naslov: tinabilban@gmail.com


 

DOGODKI

Ljubljana, 2. 4. 2020–31. 12. 2020
V letu 2020 je Slovenska sekcija IBBY sponzor praznovanja 2. aprila, mednarodnega dneva knjig za otroke. Poslanico "Lakota po besedah" je napisal Peter Svetina in ilustriral Damijan Stepančič. Bralnospodbujevalna akcija traja celo leto - bralce spodbujamo k branju kakovostnih mladinskih knjig. Več >>

Ljubljana, 4. 11. 2020–2. 4. 2021
Slovenska sekcija IBBY vsako leto podeljuje nagrado in priznanja za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja. Letos je nagrado prejelo Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS. Več >>

Pobudniki in organizatorji:

Založbe, vključene v NMSB:

Partnerji in sofinancerji:
Javna agencija za knjigo
Ministrstvo za kulturo
Slovenska komisija za UNESCO
ZDSLU - Zveza društev Slovenskih Likovnih umetnikov
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Andragoški center Slovenije

© Nosilci projekta NMSB 2018-2021