Andragoški kolokvij: Zapeljani v branje

Na letošnjem 28. Andragoškem kolokviju z naslovom Zapeljani v branje bomo prvič jasno in nedvoumno razpravljali predvsem o branju.

V okviru naših prizadevanj za zviševanje ravni pismenosti smo branje vseskozi poudarjali kot najpomembnejšo temeljno spretnost, se ob njem družili in ga spodbujali v študijskih krožkih Beremo z Manco Košir, se povezovali s knjižnicami, da bi k branju spodbudili čim več odraslih v izobraževanju. V najširšem pomenu besede branje doživljamo kot vrednoto, ki nam omogoča samobitnost in hkrati povezanost z drugimi. Kljub temu pa branju kot posebnemu fenomenu namenjamo širšo, javno pozornost šele zadnjih nekaj let.

Ozaveščenost o branju je temelj letošnjega osrednjega strokovnega srečanja v TVU, ki ga organizira ACS. Omogoča razpoznavanje, razumevanje in udejanjanje njegovih mnogoterih razsežnosti. Zapeljani v branje bomo razmišljali o lastnem branju, o tem, kako nas povezuje in oblikuje v skupnost, predvsem pa, kako ga umestiti v izobraževanje odraslih. Konkretizirali in poglobili bomo vsebine, ki smo jih na ACS gradili od ustanovitve Nacionalnega sveta za bralno pismenost 24. februarja 2021. Izpostavili smo jih v gradivu, namenjenem spodbujanju branja.

 

Program

Prijava