Gradiva in povezave – arhiv

LOGO NMSB 2022

Pobudniki in organizatorji:

Založbe, vključene v NMSB:

Partnerji in sofinancerji:

Javna agencija za knjigo
Andragoški center Slovenije
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za kulturo
ZDSLU - Zveza društev Slovenskih Likovnih umetnikov
LOGO-NSBM022_beli.png

© Nosilci projekta NMSB 2018-2022