Prijavi dogodek

Vabljeni ste, da se pridružite NMSB 2021 z napovedjo in kratko predstavitvijo svoje dejavnosti, projekta ali programa.

K sodelovanju vabimo vse ustanove, ki skrbite za bralno kulturo in bralno pismenost in v središče svojega delovanja postavljate otroke, mladino, starejše in družine oz. delujete medgeneracijsko.

Spletni dogodkovnik je zasnovan tako, da uporabnikom omogoča dostop do informacij za različne ciljne skupine (za otroke in mlade, za družine, za odrasle, za strokovne delavce …) o različnih dogodkih s področja bralne kulture in bralne pismenosti, s poudarkom na skupnem branju, tako v ožjem okolju kot tudi na nacionalni ravni.

Za oddajo prvega dogodka se je treba registrirati. Registracijo lahko opravite tukaj.

Po uspešno opravljeni registraciji boste z geslom, ki ga boste prejeli na svoj e-naslov, lahko vnesli predstavitev svojega dogodka v obrazec za prijavo dogodkov (vzorec).

Pred objavo vaš dogodek pregledata in potrdita urednici spletnega dogodkovnika v sodelovanju s programskim odborom NMSB.

O pomembnejših nacionalnih dogodkih bomo širšo javnost obveščali še posebej na spletnih straneh vseh pobudnikov in partnerjev NMSB.

Pobudniki in organizatorji:

Založbe, vključene v NMSB:

Partnerji in sofinancerji:
Javna agencija za knjigo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Andragoški center Slovenije
Ministrstvo za kulturo
ZDSLU - Zveza društev Slovenskih Likovnih umetnikov

© Nosilci projekta NMSB 2018-2021