NACIONALNI MESEC

SKUPNEGA BRANJA

8. SEPTEMBER – 7. OKTOBER 2024

BRANJE V JAVNEM PROSTORU

V letošnjem letu želimo v Nacionalnem mesecu skupnega branja narediti branje bolj vidno, zato smo za osrednjo temo izbrali ​branje v javnem prostoru. Kje najraje berete, kadar ne berete v zavetju varnega in zaupnega doma? Kam vzemete s seboj knjigo? Se radi družite ob knjigah – pogovarjate o prebranem ali skupaj berete na glas drug drugemu?

Branje v javnem prostoru ustvarja edinstvena okolja, ki navdihujejo in ustvarjajo skupnosti. Omogoča dostop do knjig in informacij izven običajnih prostorov branja. Omogoča pogovor in medsebojno učenje, s čimer se informacije in ideje širijo hitreje. Odpira vrata kritičnemu mišljenju, reševanju problemov, spoštljivi komunikaciji in medsebojnemu razumevanju. Daje občutek varnosti in pripadnosti. Na ta način izboljšuje družbo, krepi demokracijo in gospodarstvo, spodbuja kreativnost in inovativnost.

Nacionalni mesec skupnega branja 2024 poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.

NACIONALNI PROJEKTI IN AKCIJE

STROKOVNA

SREČANJA

Številne priložnosti za strokovna izobraževanja na področju promocije branja in bralne pismenosti.

 

otroci z učiteljico berejo v gozdu

PROJEKTI

SPODBUJANJE

BRANJA

Pridružite se uspešnim nacionalnim bralno spodbujevalnim projektom, ki so zapeljali v branje številne generacije.

POKLONI ČAS,

POLEPŠAJ DAN

S knjigo krepimo sodelovanje in solidarnost, spodbujamo medgeneracijsko razumevanje ter presegamo predsodke do starejših.

družina skupaj bere v gozdu

GOZDNE

KNJIŽNICE

Letos prvič peljemo knjige tudi v gozd. Gozdne knjižnice vabijo, da jih obiščete: sami, v dvoje, z družino ali skupinsko.

Več dogodkov najdetv dogodkovniku NMSB.

Logotip Nacionalni mesec skupnega branja '24
Logotip Nacionalni mesec skupnega branja '24
PLAKATNA AKCIJA
BEREMO SKUPAJ

Nacionalni mesec skupnega branja tradicionalno spremlja javna medijska in plakatno komunikacijska akcija Beremo skupaj, ki jo vodi Društvo bralna značka Slovenije – ZPMS s partnerji. V akciji vzgojno-izobraževalnim zavodom, splošnim knjižnicam in drugim ustanovam, ki spodbujajo branje, razdelimo plakate.

Plakati pa vabijo k branju tudi s plakatnih mest Europlakata po vsej Sloveniji.

Promocijsko gradivo – logotip, pasice, prilagodljivi plakati in drugo – so na voljo med Gradivi.

 

 

AKTUALNO