Sporočila za javnost

4. september 2023

SPOROČILO ZA JAVNOST

Nacionalni mesec skupnega branja 2023 še z bogatejšo bero dogodkov

Ljubljana, 4. september 2023 – Med 8. septembrom (mednarodnim dnem pismenosti) in 8. oktobrom 2023 bomo v okviru Nacionalnega meseca skupnega branja 2023 (NMSB 2023) ponovno brali skupaj.

Pobudniki NMSB skupaj s partnerji in podporniki pripravljamo številne dogodke in dejavnosti, ki prispevajo k boljšemu prepoznavanju pomena bralne pismenosti in bralne kulture na nacionalni ravni pa tudi v zamejstvu in po svetu. Več informacij najdete v dogodkovniku na spletni strani NMSB 2023.

 

NMSB 2023 posebno pozornost namenja:

  1. Promociji nacionalnih projektov za spodbujanje branja in bralne pismenosti v domačem in mednarodnem prostoru: v luči Slovenije kot častne gostje na letošnjem frankfurtskem knjižnem sejmu in prihodnje leto na knjižnem sejmu otroške in mladinske literature v Bologni bo temu namenjena vrsta aktivnosti, tudi plakatno komunikacijska nacionalna akcija Beremo skupaj.
  2. Branju strokovne in stvarne literature: z nacionalnim posvetom Branje za znanje.
  3. Medgeneracijskemu branju: projektu Medgeneracijsko branje se kot novost pridružuje vseslovenska akcija Pokloni čas, polepšaj dan.

 

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar.

Vse vzgojno-izobraževalne zavode in ustanove, ki skrbite za bralno kulturo in bralno pismenost v Sloveniji, zamejstvu in po svetu ter v središče svojega delovanja postavljate otroke, mladino, starejše in družine oziroma delujete medgeneracijsko, vabimo, da v dogodkovnik NMSB vnesete raznolike bralne spodbude, ki jih boste organizirali.

Poleg dogodkov v živo lahko tudi letos vnesete aktualne virtualne vsebine: branje v vseh oblikah, dogodke, organizirane v spletnih učilnicah, pogovore/druženja po spletu, virtualne knjižne sejme, prodajne akcije v spletnih knjigarnah ipd.

Vabljeni k sooblikovanju NMSB 2023!

Celotno sporočilo za javnost (.pdf, 465 kB)

 

 

2. september 2022

SPOROČILO ZA JAVNOST

Nacionalni mesec skupnega branja 2022 v znamenju branja in gibanja

 

Ljubljana, 2. september 2021 – V okviru NMSB 2022, ki bo potekal od 8. septembra do 9. oktobra 2022, posebno pozornost namenjamo branju in gibanju. Izhodišče je misel irskega pisatelja in politika Richarda Steela (1672–1729), ki poudarja povezanost med umom in telesom, med gibanjem, športom in duševnim razvojem: »Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.«

Pobudniki NMSB skupaj s partnerji in podporniki tudi letos pripravljamo številne in raznolike dogodke in dejavnosti, ki prispevajo k boljšemu prepoznavanju pomena bralne pismenosti in bralne kulture na nacionalni ravni. Več informacij najdete v dogodkovniku na spletni strani NMSB 2022, na tem mestu izpostavljamo nekaj večjih nacionalnih projektov:

NMSB 2022 se tradicionalno začenja na mednarodni dan pismenosti, 8. septembra, z nacionalnim strokovnim posvetom Bralnega društva Slovenije v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo Vizualno pripovedovanje. Od slikanice do stripa, ki bo 9. septembra, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Posvečen bo povezavi vizualne pismenosti in branja ter njeni vlogi pri razvijanju drugih pismenosti, npr. medijske in digitalne.

Dan zlatih knjig, 17. september, bo pod okriljem Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, društev in zvez prijateljev mladine ob začetku bralne sezone v vrtcih, šolah, knjižnicah … zaznamoval bralni maraton (javna branja poezije, nastopi avtorjev, podarjanje/menjava knjig …); tradicionalne razdelitve darilnih slikanic prvošolcem v Sloveniji, zamejstvu in slovenskem zdomskem/izseljenskem prostoru, dragoceno povabilo k družinskemu branju, se bodo pričele 19. septembra. Že devetič se začenja projekt Medgeneracijskega branja, vabljeni pa tudi na jesenska izobraževanja Bralne značke, ki bodo povezovala branje in gibanje.

Vse do 30. septembra 2022 je odprt šesti javni natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina, ki ga pripravljajo Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo RS. Do sedaj jih je naziv pridobilo že 52. Namen natečaja je promocija dobrih praks, ki jih za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture izvajajo oziroma spodbujajo občine.

V okviru Evropskega tedna športa, ki bo potekal med 23. in 30. septembrom, bodo Center za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in partnerji izvedli nacionalni medresorski program za spodbujanje branja med mladimi športniki in športnicami #športajmoinberimo.

Center za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici bo med 3. in 7. oktobrom pripravil spletno strokovno srečanje ABC Bralne pismenosti IV, s katerim bo poleg programa #športajmoinberimo počastil tudi 50 let revije Otrok in knjiga, za katero vsa leta stoji Mariborska knjižnica.

Javna agencija za knjigo RS (JAK) tudi v šolskem letu 2022/2023 (za sedmošolce že sedemnajstič, za dijake prvih letnikov pa trinajstič) s partnerji pripravlja nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo. Eden od ciljev projekta je motivirati mlade za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. Na poti po šolah in knjižnicah bosta tudi razstava in strip Pot knjige ter knjižica Skrivnost izginulih črk, ki govori o tem, kako pomembni so v našem življenju knjige, zgodbe, branje in pisanje.

Letošnji NMSB se pridružuje EU letu mladih. Že tradicionalno je tudi del akcije Beremo skupaj – za znanje in zabavo!, ki jo je v okviru Tednov vseživljenjskega učenja pripravil Andragoški center Slovenije in z njo spodbudil različne dejavnosti, povezane z medgeneracijskim branjem in pripovedovanjem zgodb. Andragoški center Slovenije bo v času NMSB2022 vsem odraslim omogočal tudi brezplačno preverjanje bralnega razumevanja s spletnim vprašalnikom SVOS.

Vse vzgojno-izobraževalne zavode in ustanove, ki skrbite za bralno kulturo in bralno pismenost v Sloveniji, zamejstvu in po svetu ter v središče svojega delovanja postavljate otroke, mladino, starejše in družine oziroma delujete medgeneracijsko, vabimo, da v dogodkovnik NMSB vnesete raznolike bralne spodbude, ki jih boste organizirali.

Poleg dogodkov v živo lahko tudi letos vnesete aktualne virtualne vsebine: branje v vseh oblikah, dogodke, organizirane v spletnih učilnicah, pogovore/druženja po spletu, virtualne knjižne sejme, prodajne akcije v spletnih knjigarnah ipd.

Vabljeni k sooblikovanju NMSB 2022!

 

NMSB 2022 že tradicionalno spremlja javna medijska in plakatno komunikacijska nacionalna akcija Beremo skupaj (vodi Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS s partnerji).

Njeno likovno podobo so soustvarili študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje – Oddelek za oblikovanje vizualnih komunikacij (smeri: fotografija, grafično oblikovanje in ilustracija). Vse likovne rešitve študentov (28) bodo razstavljene ob različnih priložnostih. Strokovna žirija je za javno oglaševanje Beremo skupaj  izbrala tri podobe (plakate):

·    ilustracija: Zala Tiran (UL ALUO/OVK/Ilustracija/doc. mag. Marija Nabernik, 2022)

·    fotografija: Eric Contreras Mencinger (UL ALUO/OVK/Fotografija/doc. Emina Djukić, 2022)

·    grafično oblikovanje: Hana Hirnig (UL ALUO/OVK/Grafično oblikovanje/prof. Radovan Jenko, 2022)

Med vizualnimi rešitvami študentov Oddelka za grafično oblikovanje je nastalo tudi pet video plakatov.

6000 plakatov Beremo skupaj bo razdeljenih vzgojno-izobraževalnim zavodom, splošnim knjižnicam in drugim institucijam, ki spodbujajo branje. Plakati k branju vabijo tudi na plakatnih mestih Europlakata po vsej Sloveniji.

 

Tudi letos se NMSB 2022 in akciji Beremo skupaj kot partnerji pridružujejo: Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Andragoški center Slovenije, Javna agencija za knjigo RS, Zavod RS za šolstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani ter Akademija likovno umetnost in oblikovanje. Aktivno se vključujejo še Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Narodna in univerzitetna knjižnica, Tedni vseživljenjskega učenja, Mreža za družinsko pismenost, Gimnazija Bežigrad, Evropsko leto mladih, Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov ter Zveza prijateljev mladine Slovenije z društvi in zvezami po vsej Sloveniji.
Pri distribuciji plakatov pomagajo Zavod za šolstvo RS, Narodna in univerzitetna knjižnica, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Združenje splošnih knjižnic, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zveza prijateljev mladine Slovenije s svojimi člani.

Akcijo Beremo skupaj in NMSB 2022 spremlja tudi močna podpora medijev. Delo, Večer, Primorski dnevnik, Gorenjski glas, Bukla, Ciciban, Cicido, Pogled, Pil ter RTV Slovenija bodo tudi letos podprli NMSB 2022 s promocijo v svojih medijih ter na nacionalnem radiu, televiziji in spletnem portalu MMC RTV Slovenija. Ob tem se zahvaljujemo tudi sponzorjem projekta, to so: Hofer, Krka ter Europlakat.

 

Celotno sporočilo za javnost (.pdf, 307 kB)

 

 

13. oktober 2021

SPOROČILO ZA JAVNOST

Nacionalni mesec skupnega branja vsako leto ponuja več dogodkov

Ljubljana, 11. oktober 2021 – Četrta izpeljava Nacionalnega meseca skupnega branja (NMSB 2021), ki jo spremlja promocijsko-komunikacijska akcija Beremo skupaj, se je ob zaključku Tedna otroka® (10. oktobra) za letos uradno zaključila, vendar se bodo dogodki v okviru projekta še nadaljevali. Do zadnjega dne se je v okviru projekta pod geslom Beremo skupaj zvrstilo okrog 850 dogodkov več kot 180 izvajalcev, ki so vabili bralce k skupnemu druženju ob knjigah.

Med učitelji, knjižničarji in drugimi strokovnimi delavci je vedno več tistih, ki bralno pismenost in bralno kulturo postavljamo visoko na lestvici vrednot in spretnosti tako otrok kot odraslih in se čutimo močno povezani v skrbi zanju. To sta pokazala tudi strokovna posveta – uvodni Zapeljevanje v branje ali Kako branje živi na spletu, ki ga je ob začetku NMSB 2021 organiziralo Bralno društvo Slovenije, ter zaključni ABC Bralne pismenosti III, ki je nastajal v organizaciji Centra za razvoj bralne pismenosti v Mariborski knjižnici. Na obeh smo iskali nove pristope spodbujanja k branju in navdih za svoje prihodnje dejavnosti, s katerimi bi uspeli vzbuditi radovednost in zapeljati v branje tudi tiste, ki smo jih na tej poti iz različnih razlogov izgubili. Zavedamo se, da v navdušenje nad branjem morda nikoli ne bomo mogli prepričati vseh, lahko pa jim branje približamo skozi osebno izkušnjo oziroma branje pripeljemo tja, kjer se nahajajo (na spletu, v glasbi, športu, med vrstniki …). Ugotovitve raziskovalke dr. Ane Vogrinčič Čepič kažejo, da je pri tem zelo pomembno tudi okolje, v katerem beremo.

Pogled na dogodke, vpisane v dogodkovnik NMSB 2021, tudi sicer kaže, da je branje – kljub temu da ga dojemamo kot samotno dejavnost, ki zahteva od nas pozornost in poglobljenost, zelo družabna dejavnost. Potreba po druženju ob knjigi, povezovanje skozi pripovedovanje zgodb in pogovor o prebranem se zdi še posebej izrazita po lanskem letu, ko so bile zaradi pandemije zaprte knjigarne, knjižnice in tudi šole.

Število dogodkov, vpisanih v dogodkovnik na spletni strani nmsb.pismen.si, je preseglo ne samo lansko število, ko je dogajanje pogosto potekalo prek spleta, temveč tudi tisto iz leta 2019. Tako je bilo samo v času NMSB 2021 v spletni dogodkovnik vpisanih okrog 850 dogodkov skoraj 180 izvajalcev, ki so na najrazličnejše načine vabili k branju.

Tradicionalne poti do bralcev, kot so knjige za prvošolce in bralni nahrbtniki za vrtce, ki jih podarja Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, nacionalni projekt Rastem s knjigo, ki ga za sedmošolce in prve letnike srednjih šol pripravlja Javna agencija za knjigo RS, skupaj s šolami pa ga izvajajo splošne knjižnice, medgeneracijska bralna srečanja, kot je npr. Modro brati in kramljati Mestne knjižnice Kranj, še vedno ostajajo ogrodje NMSB. Prav tako se zavedamo pomena rednih strokovnih usposabljanj za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, brez katerih bi bila naša prizadevanja za krepitev bralne kulture in bralne pismenosti precej manj uspešna. Nenazadnje je NMSB 2021 eden od osrednjih dogodkov tudi v okviru Tednov vseživljenjskega učenja.

Veseli nas, da so številni organizatorji s knjigami in branjem povezanih dogodkov kljub tudi ukrepom zaradi pandemije uspeli poiskati nove poti do bralcev in pripraviti nove oblike spodbujanja k branju. Tako nastajajo dogodki za spodbujanje medgeneracijskega branja ne samo v okviru splošnih knjižnic, temveč tudi v vrtcih in šolah. kar 40 različnih medgeneracijskih skupin npr. povezuje Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS. Krepijo se skupine kolektivov, ki berejo skupaj. V projekt se vključuje tudi vedno več založb, ki prepoznavajo NMSB kot novo priložnost za navezovanje stikov z bralci in kupci knjig, najsibo s predstavitvami knjig in pogovorov z bralci najsibo z bralno-spodbujevalnimi  projekti za družine in mlade. Posamezni razredi z različnimi projekti vabijo k skupnemu branju sošolce in vrstnike doma in v tujini (tako nastajajo bralne hiše in drevesa s priporočili za branje, kamišibaj gledališča v tujem jeziku ipd.). Velika večina med njimi je bila organizirana v živo v osnovnih in srednjih šolah, knjižnicah, knjigarnah, društvih, tudi na prostem, kjer dosegajo najrazličnejše starostne skupine – od najmlajših, ki berejo v vrtcih, do najstarejših, ki berejo skupaj v večgeneracijskih centrih in domovih za ostarele.

 

Kaj ostaja po zaključku NMSB 2021?

Dogodkovnik NMSB ostaja odprt tudi po koncu NMSB 2021, saj želimo dobiti čim jasnejšo sliko o pestrosti in bogastvu naše bralne kulture. Poleg tega je dogodkovnik postal tudi prostor, kjer organizatorji dogodkov iščejo nove in sveže ideje za svoje prihodnje dejavnosti in na ta način širijo zavedanje o pomenu branja v družinskem krogu, v zaključenih skupinah, branju posameznikov, kupovanju knjig, postavljanju knjigobežnic …

Vse ustanove, ki skrbite za bralno kulturo in bralno pismenost v Sloveniji, zamejstvu in po svetu, zato vabimo, da še naprej vanj vpisujete svoje z branjem in knjigami povezane dogodke. Ne pozabite vnesti tudi tistih, ki ste jih že izvedli!

Plakati akcije Beremo skupaj (več kot 8.000!) vas bodo še vse do konca leta nagovarjali k branju s plakatnih mest po vsej Sloveniji, na ulicah, železniški postajah, v knjigarnah, knjižnicah, v šolah, vrtcih, domovih za starejše, varstvenodelovnih in večgeneracijskih centrih, vojašnicah, na različnih prireditvah …

Poiščite kakšen nasvet ali navdih za branje na spletni strani za družinsko pismenost, ki nastaja pod okriljem Andragoškega centra Slovenije. Na njej boste našli informacije o tem, kako spodbujati družinsko pismenost v domačem okolju, z nasveti za branje, dejavnosti in projekte za družine, s katerimi lahko starši in vsi drugi zainteresirani krepijo pismenost v domačem okolju ali ob obisku knjižnic, različnih prireditev, na družinskih izletih ipd. Na strani smo zbrali še vrsto drugih uporabnih in zabavnih gradiv, ki so nam v pomoč pri vzgajanju navdušenih bralcev.

V času NMSB 2021 ste zasledili tudi vrsto zanimivih prispevkov o branju. Za podporo NMSB 2021 se zahvaljujemo: Delu, Večeru, Bukli, Cicibanu, Cicidoju, Pilu, Pogledu; poleg njih pa tudi lokalnim medijem, kot sta Gorenjski glas in Primorske novice. Še posebej se za sodelovanje zahvaljujemo RTV Slovenija, ki je omogočila promocijo projekta na nacionalnem radiu in televiziji ter na svojem portalu MMC RTV Slovenija z radijskim in televizijskim oglasom ter številnimi oddajami, ki so zapeljevale v branje.

Naj vas za konec povabimo k sodelovanju v NMSB 2022, ko bomo spet brali skupaj in iskali nove poti do bralcev.

 

Celotno sporočilo za javnost (.pdf., 675 kB)

3. september 2021

Nacionalni mesec skupnega branja v znamenju medgeneracijskega branja

Nacionalni mesec skupnega branja 2021 (NMSB 2021) bo potekal od 8. septembra do 10. oktobra 2021. V okviru dogodkov, ki se bodo v tem času odvijali, bomo posebno pozornost namenili medgeneracijskemu branju, zato k sodelovanju še posebej vabimo starše, stare starše in večgeneracijske skupine. Izpostavljamo tudi pomen družinskega branja. V ta namen je letos zaživela tudi spletna stran Družinska pismenost, ki je namenjena tako staršem, ki bi se radi naučili, kako otrokom približati pismenost, kot tudi strokovnjakom, ki bi radi pomagali staršem uvajati več pismenosti v družinsko življenje.

Pobudniki NMSB – Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije – tudi letos pripravljamo številne in raznolike dogodke in dejavnosti, s katerimi prispevamo k boljšemu prepoznavanju pomena bralne pismenosti in bralne kulture na nacionalni ravni.

V okviru NMSB 2021 se bo 8. septembra začela tudi javna medijska in plakatno komunikacijska nacionalna akcija Beremo skupaj, ki bo trajala vse do konca leta. Z njo bomo javno podprli promocijo branja, ozaveščali o pomenu branja, bralne pismenosti in bralne kulture. Avtorica ilustracije na letošnjem plakatu je Tanja Komadina. Ilustracijo je prispevalo Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS. 4000 plakatov Beremo skupaj bomo razdelili vzgojno-izobraževalnim zavodom, splošnim knjižnicam, domovom za starejše in drugim institucijam, ki spodbujajo branje. Plakati bodo k branju vabili tudi na plakatnih mestih Europlakata in vlakih Slovenskih železnic. Preostalih 4000 plakatov bo razdeljenih med širšo (odraslo) publiko (različna strokovna usposabljanja, knjižni sejmi …).

Celotno sporočilo za javnost (.pdf, 200 kB)

7. januar 2021

3. program Radia Slovenija program Ars

Iz nekoč v danes: pravljice v interpretaciji igralcev LGL

Prisluhnite pravljicam različnih svetovnih izročil v interpretaciji igralskega ansambla Lutkovnega gledališča Ljubljana. Na radijskem odru programa ARS bodo v živo vsak dan od ponedeljka do petka ob 19. uri.

Prvo pravljico, ki jo je prvi pripovedoval Rok Kunaver, lahko poslušate na tej povezavi. Ostale pripovedovalke tega tedna so še Ajda Toman, Zala Ana Štiglic in Alenka Tetičkovič.

14. december 2020

Radijska oddaja Sledi časa

55 let radijske oddaje Lahko noč, otroci in 75 let otroške revije Ciciban

 

Letos mineva 55 let, odkar je bila na Prvem programu Radia Slovenija prvič – in od takrat naprej neprekinjeno – predvajana radijska oddaja Lahko noč, otroci, ter 75 let od izida prve številke Cicibana, revije za otroke, ki jo izdaja Mladinska knjiga Založba.

Valjeni k poslušanju oddaj Sledi časa, ki ju je pripravila Špela Šebenik. V obeh oddajah boste zasledili zanimive goste, ki so delili spomine in prispevali k nastajanju kakovostnih vsebin za otroke.

 

1. oktober 2020

Dogodki

#športajmoinberimo

 

Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Zavod RS za šolstvo in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS), Javna agencija za knjigo, Združenje splošnih knjižnic in Mariborska knjižnica so zasnovali program #športajmoinberimo. Program ima izhodišča v Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019-2030, ki jo je vlada sprejela lani decembra. Vodilo programa je povezati mlade in vrhunske športnike ob pogovoru o branju in knjigi.

Mladim športnikom želimo s tem programom predstaviti, kako lahko s pomočjo znanja iz knjig in branja kot tehniko treniranja možganov napredujejo tudi kot športniki. S tem programom želimo vplivati tudi na njihov odnos do branja ter širiti védenje, da je bralna pismenost temeljna zmožnost za pridobivanje in ustvarjanje novega znanja v njihovem osebnem in športnem življenju.

Letos se je program #športajmoinberimo uspešno odvil v treh splošnih knjižnicah: Mariborski knjižnici, Mestni knjižnici Kranj in Osrednji knjižnici Srečko Vilhar Koper. Dogodki so se povezovali z Evropskim tednom športa, dnevom slovenskega športa in Nacionalnim mesecem skupnega branja 2020.

Vabljeni k ogledu kratkega videa, ki je nastal po dogodku v Mariboru. Ogledate si ga lahko tukaj.

15. september 2020

Radijska oddaja Jezikovni pogovori

Branje temelji na možganski funkciji za prepoznavanje obrazov, zato spodbuja k empatiji

 

Vabljeni k poslušanju radijske oddaje Jezikovni pogovori, kjer se je Aleksander Čobec pogovarjal z dr. Tino Bregant, dr. med., o branju, možganih, spodbujanju empatije skozi branje ter škodljivosti pretirane rabe zaslonskih medijev.

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

8. september 2020

Letošnji nacionalni mesec skupnega branja posvečen branju kot vrednoti

Spoštovani,

ob mednarodnem dnevu pismenosti in hkrati uradnem začetku tretjega Nacionalnega meseca skupnega branja so organizatorji in pobudniki projekta danes v Cankarjevem domu pripravili nacionalni medresorski posvet Branje kot vrednota?

Posvet, ki so ga organizirali Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo RS, Andragoški center Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Cankarjev dom ter Bralno društvo Slovenije kot izvršni producent, je bil namenjen skupnemu razmisleku o ozaveščanju širše javnosti o pomenu branja, bralne pismenosti in bralne kulture. Glavni namen organizatorjev posveta je bil povezati pomembnejše ustanove in posameznike, ki dvigajo zavedanje o knjigi kot vrednoti ter na najrazličnejše načine motivirajo za branje, hkrati pa spodbuditi zavedanje o pomenu branja na vseh področjih življenja (zdravje, družina, gospodarstvo …) tudi v splošni javnosti.

Na uvodnem, plenarnem delu so svoje misli o pomenu bralne pismenosti in bralne kulture strnili mag. Savina Zwitter, predsednica Bralnega društva Slovenije, Marko Kravos, predsednik Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, Renata Zamida, direktorica Javne agencije za knjigo RS, dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo, dr. Ignacija Fridl Jarc, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo in Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Izjave govorcev plenarnega dela in več o Nacionalnem mesecu skupnega branja 2020 so v priloženem sporočilu za javnost.

Priloga: sporočilo za javnost (pdf, 4 str.)

8. september 2020

Radijska oddaja Jezikovni pogovori

Tudi knjižni blogi tlakujejo pot do bralcev

Vabljeni k poslušanju radijske oddaje Jezikovni pogovori na 3. programu Radia Slovenija – programu Ars. Blaž Mazi se je z gostjami Nino Prešern, Urško Bračko in Alenko Štrukelj pogovarjal o knjižnih blogih, ki v poplavi informacij postajajo vse bolj opazen vir priporočil za literaturo. Ob dnevu bralne pismenosti so se spraševali, komu so knjižni blogi sploh namenjeni, če vemo, da bere vse manj ljudi?

 

8. september 2020

Radijska oddaja Studio ob 17.00

Kako navdušiti za branje in znanje?

Človek se je od nekdaj zanimal za dobre zgodbe, vprašanje je le, kje jih je dobil. Za širši razvoj družbe je velikega pomena, da dobre zgodbe dobivamo prek knjig, saj je ta tiskani medij še vedno eden izmed najboljših za razvoj poglobljenega mišljenja ter prenosa znanja. Vprašanje je, ali dobre knjige najdejo pot do bralcev in kakšno mesto jim dajemo mediji. To so bile iztočnice za Studio ob 17h na Prvem programu Radia Slovenija, ki so ga pripravili na mednarodni dan pismenosti, ob začetku nacionalnega meseca skupnega branja.

Pogovor je potekal v neposrednem prenosu iz Cankarjevega doma, kjer je potekal nacionalni medresorski posvet na področju bralne kulture in bralne pismenosti Branje kot vrednota?. V oddaji so sodelovali direktorica Javne agencije za knjigo Renata Zamida, dr. Gaja Kos, knjižna urednica in kritičarka, dr. Sašo Dolenc, komunikator znanosti 2019, in dr. Bernard Nežmah, novinar in publicist.

 

NAJAVA DOGODKA

2. september 2020

 

Vabilo medijem na nacionalni medresorski posvet na področju bralne kulture in bralne pismenosti Branje kot vrednota?, ob mednarodnem dnevu pismenosti

Spoštovani,

ob mednarodnem dnevu pismenosti vas vabimo na nacionalni medresorski posvet na področju bralne kulture in bralne pismenosti Branje kot vrednota?, ki bo potekal v torek, 8. septembra 2020 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Predvsem vas vabimo na uvodni, plenarni del, ki bo potekal od 9.00 do 9.30 v Linhartovi dvorani, na katerem bodo svoje misli o pomenu bralne pismenosti in bralne kulture strnili mag. Savina Zwitter, predsednica Bralnega društva Slovenije, Marko Kravos, predsednik Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, Renata Zamida, direktorica Javne agencije za knjigo RS, dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo, dr. Ignacija Fridl Jarc, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo in Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Z nacionalnim posvetom Branje kot vrednota? se bo uradno pričel Nacionalni mesec skupnega branja 2020 (NMSB 2020), ki ga prirejamo tretjič in bo trajal vse do 11. oktobra.

Prilogi:

13. oktober 2019

Sporočilo za javnost ob zaključku drugega Nacionalnega meseca skupnega branja 2019  (NMSB 2019)

Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije skupaj z mestnimi knjižnicami v Ljubljani, Mariboru in Kranju smo 2018 dali pobudo, da bi vsako leto v času med mednarodnim dnevom pismenosti, ki ga obeležujemo 8. septembra, ter zadnjim dnem Tedna otroka® v začetku oktobra organizirali Nacionalni mesec skupnega branja.

Projekt si prizadeva z najrazličnejšimi dejavnostmi dvigniti zavedanje ljudi o pomenu in pomembnosti branja, z njim želimo spodbuditi vse generacije k branju, izposoji in k nakupu knjig. Opozarjamo na odlično mrežo splošnih knjižnic v Sloveniji, a tudi na pomen trdne založniške in knjigotrške mreže.

Že lani smo k projektu povabili številne ustanove in posameznike, ki v Sloveniji ter v zamejskem in tudi zdomskem prostoru skrbijo za spodbujanje branja in bralne kulture. Ker se je komunikacijska akcija izkazala za zelo uspešno, smo se odločili, da postane vsakoletna nacionalna akcija promocije branja. Pomen spodbujanja skupnega branja v celotnem slovenskem kulturnem prostoru je prepoznal tudi predsednik države Borut Pahor, ki je letos drugič postal častni pokrovitelj projekta.

Letos se je Slovenija z NMSB19 pridružila evropski bralni kampanji EUReads (Evropa bere), ki povezuje obstoječe bralne dejavnosti, s katerimi različne organizacije iz držav Evropske unije spodbujamo zavedanje o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Cilj kampanje je, da bi vsak državljan postal bralec in bi polno sodeloval v evropski družbi. Zavezo o aktvnem podpiranju prizadevanja za boljšo pismenost so podpisali dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Tanja Kerševan Smokvina, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, in Renata Zamida, direktorica Javne agencije za knjigo. S pridružitvijo h kampanji EUReads se je Slovenija zavezala, da bo skrbela za načrten razvoj bralne pismenosti in bralne kulture pri nas, tako na področju vzgoje in izobraževanja kot na področju kulture, kar je tudi dolgoročni cilj pobudnikov Nacionalnega meseca skupnega branja.

Nacionalni mesec skupnega branja – NMSB 2019 se z današnjim dnem uradno zaključuje. V dobrem mesecu dni je bilo po vsej Sloveniji organiziranih 730 dogodkov (v letu 2018 569) 234 (v letu 2018 177) izvajalcev, ki so na najrazličnejše načine spodbujali otroke in mladino, družine ter odrasle k (skupnemu) branju in druženju ob knjigi; predstavnike stroke pa k razmisleku o tem, na kakšne načine sistemsko izboljšati bralno pismenost in bralno kulturo pri najrazličnejših ciljnih skupinah.

Tudi v letošnjem letu vas z veseljem obveščamo, da bomo skupaj brali še naprej, saj se NMSB nadaljuje v okviru nacionalne komunikacijske akcije Beremo skupaj, ki bo trajala vse do konca leta 2019. Dogodkovnik na spletni strani https://nmsb.pismen.si pa bo po novem odprt ves čas, zato vabimo organizatorje in obiskovalce k vpisu in obisku.

Za vso pomoč in podporo pri izvedbi Nacionalnega meseca skupnega branja se zahvaljujemo tudi sponzorjem, donatorjem in podpornikom: HOFER, Pošta Slovenije, Europlakat, TAMTAM, STA – Slovenska tiskovna agencija, RTV Slovenija, Delo, Večer, Zarja/Jana, Bukla, Ciciban, Cicido, PIL, Mestna občina Ljubljana, Ljubljanski potniški promet in Mediabus.

Vabimo vas, da še naprej berete skupaj z nami!

 

9. september 2019

Sporočilo za javnost

Z drugim nacionalnim mesecem skupnega branja se Slovenija pridružuje evropski kampanji EURead  

Ob mednarodnem dnevu pismenosti in hkrati uradnem začetku drugega Nacionalnega meseca skupnega branja so organizatorji in pobudniki projekta danes v Klubu Cankarjevega doma pripravili novinarsko konferenco, na kateri so sodelovali dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Tanja Kerševan Smokvina, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, in Renata Zamida, direktorica Javne agencije RS za knjigo.

Ob tej priložnosti smo se tudi Slovenci pridružili široko zasnovani evropski kampanji Evropa bere, ki povezuje obstoječe bralne aktivnosti po vsej Evropi, z namenom dvigniti zavest o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Po sodelujočih državah potuje velika knjiga Evropa bere, ki simbolizira vez med dejavnostmi in ima hkrati vlogo dnevnika in peticije.

Knjigo nam je predal Daan Beeke, predstavnik nizozemske organizacije Stichting lezen in konzorcija EURead. V veliko knjigo Evropa bere so se vpisali dr. Pikalo, dr. Kerševan Smokvina in ga. Zamida. Na novinarski konferenci, ki je potekala med nacionalnim strokovnim posvetom Bralnega društva Slovenije, so podpisali naslednjo skupno izjavo, s katero so pozvali Evropsko unijo k podpori promocije branja:

»V predlogu Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti Republike Slovenije, ki je v postopku potrjevanja, smo v viziji med drugim zapisali, da se prebivalke in prebivalci Slovenije v vseh življenjskih obdobjih zavedamo pomena bralne pismenosti in bralne kulture ter branje doživljamo kot vrednoto, pomembno za osebnostno rast ter razvoj slovenske in mednarodne družbe znanja in kulture.

Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga kot partnerji podpiramo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo in Javna agencija za knjigo, sledi zastavljenim ciljem v naši strategiji. S tem nacionalnim projektom se pridružujemo kampanji Evropa bere, saj se zavedamo pomembnosti razvoja pismenosti in bralne kulture po vsej Evropi in želimo podpreti skupni cilj kampanje: dati vsakemu državljanu možnost postati bralec in polno sodelovati v naši evropski družbi.«

Skupaj z njimi pa sta se v imenu predstavnikov pobudnikov Nacionalnega meseca skupnega branja v veliko knjigo Evropa bere vpisala tudi Marko Kravos, predsednik Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, in mag. Savina Zwitter, predsednica Bralnega društva Slovenije.

Mednarodni dan pismenosti, ki ga obeležujemo vsako leto 8. septembra, je že drugo leto hkrati tudi uradni začetek Nacionalnega meseca skupnega branja ’19 (NMSB 2019). Trajal bo vse do 13. oktobra (do zaključka Tedna otroka®). Pobudniki in organizatorji Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, ki so se lani povezali v nacionalno mrežo za bralno kulturo in bralno pismenost, so si za cilj zadali dvigniti bralno kulturo in bralno pismenost vseh prebivalcev v Sloveniji, slovenskem zamejstvu in med Slovenci po svetu. S projektom pa želijo opozoriti tudi na odlično mrežo splošnih knjižnic v Sloveniji, na vpliv domačih knjižnic na raven bralne pismenosti ter na pomen trdne založniške in knjigotrške mreže. Želijo si, da bi brale vse generacije, da bi si ljudje knjige izposojali in jih kupovali.

Projekt so skupaj z Andragoškim centrom Slovenije, Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO in Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov tudi letos podprli Ministrstvo RS za kulturo, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport ter Javna agencija RS za knjigo. Njegov pomen pa je prepoznal tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je prevzel častno pokroviteljstvo nad projektom.

Zanimivi projekti in dogodki, ki jih pripravljamo po vsej Sloveniji, so objavljeni na spletni strani https://nmsb.pismen.si/. Spletni dogodkovnik je zasnovan tako, da uporabnikom omogoča iskanje po različnih kriterijih (času, kraju, ciljni skupini …), organizatorji dogodkov pa vanj lahko vpisujejo svoje z branjem povezane dejavnosti tudi še po koncu projekta, saj bo dogodkovnik ostal odprt.

Danes je zaživela tudi spletna stran za spodbujanje družinske pismenosti in bralne kulture Družinska pismenost (https://druzina.pismen.si), ki jo je pripravil Andragoški center Slovenije. Pri ustvarjanju sodelujejo z mrežo za družinsko pismenost, ki jo sestavljajo deležniki, partnerji in strokovnjaki, ki že delujejo na področju pismenosti in bralne kulture različnih generacij, ter različne ustanove na nacionalni ravni. Spletna stran je po eni strani namenjena staršem, ki želijo pomagati in spodbujati otroke pri prvih korakih v pismenost, na drugi strani pa strokovnjakom, ki pri tem podpirajo starše.

Za letošnjo vizualno podobo akcije Beremo skupaj je poskrbela ilustratorka Tanja Komadina. Njene podobe bodo vse do konca leta pozdravljale s plakatov po vsej Sloveniji in na spletni strani https://nmsb.pismen.si ter nagovarjale javnost k skupnemu branju.

Za vso pomoč in podporo pri izvedbi Nacionalnega meseca skupnega branja se zahvaljujemo tudi sponzorjem, donatorjem in podpornikom: HOFER, Pošta Slovenije, Europlakat, TAM-TAM, STA – Slovenska tiskovna agencija, RTV Slovenija, Delo, Večer, Zarja/Jana, Bukla, Ciciban, Cicido, PIL, Mestna občina Ljubljana, Ljubljanski potniški promet in Mediabus.

 

Priloga: sporočilo za javnost (pdf, 2 str., 648 KB)

Fotografije: Miha Fras

7. september 2019

8. september – mednarodni dan pismenosti

Od leta 1967 po vsem svetu 8. septembra obeležujemo mednarodni dan pismenosti, da bi javnost opomnili na to, da je pismenost stvar osebnega dostojanstva in človekovih pravic ter na pomen pismenosti za trajnostni razvoj družb. Kljub doseženemu napredku na področju pismenosti še vedno obstajajo izzivi, hkrati pa se hitro razvijajo zahteve po novih znanjih in spretnostih, ki jih potrebujemo za delo.

Letos je mednarodni dan pismenosti osredotoča na pismenost in večjezičnost. Slednja je pomembna predvsem zaradi vse večje mobilnosti ljudi in  vse hitrejšega prenašanja sporočil, ki jih omogočajo sodobne tehnološke naprave. In če je po eni strani to omogočilo, da so se nekateri jeziki razširili v meddržavnih in kulturnih stikih, so jeziki manjšin in staroselcev danes še bolj ogroženi. To pa vpliva tudi na njihovo pismenost.

Generalna direktorica UNESCA Audrey Azoulay je v letošnji UNESCO poslanici ob mednarodnem dnevu pismenosti med drugim zapisala:

»Naš svet je bogat in raznolik, na njem se govori okoli 7.000 živih jezikov, ki so orodje sporazumevanja, vseživljenjskega učenja in vključevanja v družbo in delo. Povezani so tudi s posameznimi identitetami, kulturami, svetovnimi nazori in znanjem. Sprejemanje jezikovne raznolikosti v izobraževanje in razvoj pismenosti je torej ključno za razvoj vključujoče družbe, ki spoštuje »različnost« in »razlike« ter zagotavlja človekovo dostojanstvo.«

Prevod celotne poslanice, ki ga je pripravila mag. Savina Zwitter iz Bralnega društva Slovenije, je objavljen tu.

5. september 2019

Napoved dogodka

Pozdravljeni,

ob mednarodnem dnevu pismenosti (8. september) vas vabimo na novinarsko konferenco, ki bo potekala v ponedeljek, 9. septembra, ob 12. uri v Klubu Cankarjevega doma. Na njej bodo sodelovali dr. Tanja Kerševan Smokvina, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport in Renata Zamida, direktorica Javne agencije RS za knjigo.

Na novinarski konferenci, ki bo potekala med nacionalnim strokovnim posvetom Bralnega društva Slovenije, bodo dr. Tanja Kerševan Smokvina, dr. Jernej Pikalo in Renata Zamida podpisali skupno izjavo, s katero se bo Slovenija zavezala, da bo skrbela za načrten razvoj bralne pismenosti in bralne kulture. Hkrati pa se bomo z vpisom v veliko knjigo EURead pridružili široko zasnovani evropski kampanji Evropa bere.

LOKACIJA: Klub Cankarjevega doma

Podrobnosti vam pošiljamo v prilogi.

Vljudno vabljeni!

Priloga: vabilo na novinarsko konferenco (pdf, 3 str., 684 KB)

28. avgust 2019

Predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor je podelil listino o častnem pokroviteljstvu nad Nacionalnim mesecem skupnega branja 2019

 

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v torek, 27. avgusta, v Mestni knjižnici Kranj slovesno izročil listino o častnem pokroviteljstvu nad Nacionalnim mesecem skupnega branja 2019 predstavnikom pobudnikov in organizatorjev projekta. Listino o častnem pokroviteljstvu sta v imenu ustanov pobudnic prevzela Marko Kravos, predsednik Društva Bralna značka Slovenija – ZPMS, in Savina Zwitter, predsednica Bralnega društva Slovenije.

Listino o častnem pokroviteljstvu so prejele naslednje ustanove pobudnice: Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Častno pokroviteljstvo predsednika razumemo kot priznanje za opravljeno delo in hkrati zavezo, da s svojim poslanstvom spodbujanja branja za dvig bralne kulture in bralne pismenosti nadaljujemo.

Že lani, ko smo Nacionalni mesec skupnega branja organizirali prvič, nam je k sodelovanju uspelo privabiti številne ustanove in posameznike, ki v Sloveniji skrbijo za spodbujanje branja in bralne kulture. Po vsej Sloveniji, zamejskem in tudi zdomskem prostoru je bilo organiziranih več kot sedemsto dogodkov, ki so na najrazličnejše zanimive načine spodbujali otroke, mladino in odrasle k branju, predstavnike stroke pa k razmisleku o tem, na kakšne načine informacije o pomenu branja sporočati najširši javnosti. Letošnji nacionalni mesec skupnega branja, ki bo potekal med 8. septembrom in 13. oktobrom, bo imel še močnejšo podporo.

Letos se pridružujemo tudi evropski bralni kampanji EURead (Evropa bere: www.europereads.com), ki povezuje bralne aktivnosti po vsej Evropi, z namenom, da bi dvignili zavest o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Cilj kampanje je vsakemu državljanu dati možnost, da bi postal bralec in bi polno sodeloval v evropski družbi.

Z Nacionalnim mesecem skupnega branja želimo dvigniti zavedanje ljudi o pomenu in pomembnosti branja kot aktivnosti, ki spodbuja k razmišljanju in krepi znanje, spomin in koncentracijo, pomaga izboljšati zdravje, zmanjšuje stres … Želimo si, da bi brale vse generacije, da bi si ljudje knjige izposojali in jih kupovali. Spomniti želimo na odlično mrežo splošnih knjižnic v Sloveniji, a tudi na pomen lastnih knjižnih zbirk, na pomen kupovanja knjig, na pomen trdne založniške in knjigotrške mreže…

Objava za javnost – 28. avgust 2019 (pdf, 2 str., 765 KB)

Fotografije: Mestna knjižnica Kranj

11. oktober 2018

Sporočilo za javnost ob zaključku prvega Nacionalnega meseca skupnega branja 2018 (NMSB 2018)

Od 8. septembra 2018 (mednarodni dan pismenosti) je v Sloveniji prvič potekal Nacionalni mesec skupnega branja 2018 (NMSB 2018), ki smo ga zasnovali pobudniki projekta: Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, skupaj s partnerji akcije: resorni ministrstvi in Andragoški center Slovenije ter Javna agencija za knjigo kot sofinancerka komunikacijske akcije. Častna pokrovitelja akcije sta bila predsednik republike Borut Pahor in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.

Ob zaključku Tedna otroka® se je prvi NMSB iztekel. Organiziranih je bilo kar 569 dogodkov, ki jih je 177 izvajalcev pripravilo po celi Sloveniji, zamejskem in tudi zdomskem prostoru. K branju in druženju ob knjigi in s knjigo so na najrazličnejše zanimive načine spodbujali otroke in mladino, družine ter odrasle, v tem mesecu je bilo izvedenih tudi nekaj strokovnih srečanj in posvetov.

Z veseljem vas obveščamo, da bomo skupaj brali še naprej, saj se NMSB nadaljuje v okviru nacionalne komunikacijske akcije Beremo skupaj, ki bo trajala vse do konca leta 2018. V spletnem dogodkovniku lahko še vedno poiščete številne aktualne dogodke, ki bodo tudi v prihodnje spodbujali skupno branje: https://nmsb.pismen.si.

Dogodke lahko izvajalci še vedno vpisujejo v spletni dogodkovnik in tako še naprej prispevajo k prepoznavanju pomena bralne pismenosti in bralne kulture na nacionalni ravni.

Zemljevid izvajalcev, partnerjev in podpornikov, ki se gradi skozi NMSB 2018 in projekt Beremo skupaj, predstavlja temelj izgradnje nacionalne mreže za bralno pismenost in bralno kulturo, ki je eden od ključnih ukrepov predloga Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti. Zavedamo se namreč, da bomo izboljšanje na tem pomembnem področju lahko dosegli le z nadaljnjim uspešnim sodelovanjem vseh deležnikov.

Pomemben del skupne nacionalne promocije so plakati z ilustracijami osmih vrhunskih slovenskih ilustratorjev, ambasadorjev NMSB 2018, ki bodo prav tako vabili k skupnemu branju vse do konca 2018. Njihovo sodelovanje je podprla tudi Zveza društev likovnih umetnikov Slovenije, saj se vsi skupaj zavedamo tudi pomena kakovostne ilustracije pri spodbujanju branja.

Vabimo vas, da še naprej berete skupaj z nami!

 

Izjava Irene Vižintin, učiteljice slovenščine in knjižničarke na OŠ Trnovo: Na OŠ Trnovo smo se projektu NMSB pridružili z navdušenjem in brez oklevanja, saj se nam zdi spodbujanje k branju še kako pomembno. Na kožo nam je bila pisana tudi možnost samostojnega soustvarjanja in oblikovanja programa. Tako smo projekt zapeljali v smer medgeneracijskega druženja, saj verjamemo, da je branje ena od najlepših priložnosti za skupno preživljanje časa, pa tudi krepitev medosebnih odnosov. Otroci so v toplem zavetju svojih domov zgodbe brali skupaj s svojimi starši, babicami in dedki, pa tudi s sestricami in bratci ter celo s tetami in strici, svoje misli pa v obliki besed in ilustracij strnili v dnevnikih branja, ki smo jih ob teh priložnosti za njih ustvarili v knjižnici. V enem izmed razredov se nam bodo bralci starejše generacije pridružili celo pri pouku. Priložnost sodelovanja v projektu smo izkoristili tudi za to, da smo skupaj spoznavali delo ilustratorjev, saj je tokratni NMSB močno ilustratorsko obarvan. V knjižnici bo tako do konca oktobra na ogled razstava ilustracij nekaterih ambasadorjev projekta, ob koncu meseca pa bomo na naši šoli gostili tudi večkrat nagrajeno ilustratorko Andrejo Peklar, ki je tudi ena izmed ambasadork NMSB. V času do njenega nastopa se bomo v 3. razredih srečali z velikim številom njenih ilustracij in spoznali tehniko njenega ustvarjanja, nato pa se še sami prepustili ustvarjalnemu duhu. Odziv tako otrok kot staršev je ob dogodku izredno pozitiven.

Izjava za javnost - zaključek NMSB 2018 (pdf, 2 str., 319 KB)

6. september 2018

Novinarska konferenca ob prvem Nacionalnem mesecu skupnega branja 2018 (NMSB 2018)

6. septembra 2018 je v prostorih Ministrstva za kulturo potekala novinarska konferenca ob prvem vseslovenskem Nacionalnem mesecu skupnega branja (NMSB 2018), ki bo trajal med 8. septembrom (mednarodnim dnevom pismenosti) in 8. oktobrom 2018 (zaključek Tedna otroka®).

V okviru novinarske konference je bila predstavljena tudi celostna podoba projekta, ki jo sestavljajo dela vrhunskih slovenskih ilustratork in ilustratorjev (prejemnikov nagrad, priznanj in plaket Hinka Smrekarja, podeljenih v okviru Slovenskega bienala ilustracije).

Na konferenci so sodelovali: Tjaša Urankar, podsekretarka na Javni agenciji za knjigo RS, mag. Andrej Sotošek, direktor Andragoškega centra Slovenije, dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, Anton Peršak, minister za kulturo, mag. Savina Zwitter, predsednica Bralnega društva Slovenije in Petra Potočnik, nacionalna koordinatorka projekta NMBS 2018. 

NMSB18_Sporočilo za javnost (pdf, 4 str., 422 KB)

11. oktober 2018

Sporočilo za javnost ob zaključku prvega Nacionalnega meseca skupnega branja 2018 (NMSB 2018)

Od 8. septembra 2018 (mednarodni dan pismenosti) je v Sloveniji prvič potekal Nacionalni mesec skupnega branja 2018 (NMSB 2018), ki smo ga zasnovali pobudniki projekta: Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, skupaj s partnerji akcije: resorni ministrstvi in Andragoški center Slovenije ter Javna agencija za knjigo kot sofinancerka komunikacijske akcije. Častna pokrovitelja akcije sta bila predsednik republike Borut Pahor in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.

Ob zaključku Tedna otroka® se je prvi NMSB iztekel. Organiziranih je bilo kar 569 dogodkov, ki jih je 177 izvajalcev pripravilo po celi Sloveniji, zamejskem in tudi zdomskem prostoru. K branju in druženju ob knjigi in s knjigo so na najrazličnejše zanimive načine spodbujali otroke in mladino, družine ter odrasle, v tem mesecu je bilo izvedenih tudi nekaj strokovnih srečanj in posvetov.

Z veseljem vas obveščamo, da bomo skupaj brali še naprej, saj se NMSB nadaljuje v okviru nacionalne komunikacijske akcije Beremo skupaj, ki bo trajala vse do konca leta 2018. V spletnem dogodkovniku lahko še vedno poiščete številne aktualne dogodke, ki bodo tudi v prihodnje spodbujali skupno branje: https://nmsb.pismen.si.

Dogodke lahko izvajalci še vedno vpisujejo v spletni dogodkovnik in tako še naprej prispevajo k prepoznavanju pomena bralne pismenosti in bralne kulture na nacionalni ravni.

Zemljevid izvajalcev, partnerjev in podpornikov, ki se gradi skozi NMSB 2018 in projekt Beremo skupaj, predstavlja temelj izgradnje nacionalne mreže za bralno pismenost in bralno kulturo, ki je eden od ključnih ukrepov predloga Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti. Zavedamo se namreč, da bomo izboljšanje na tem pomembnem področju lahko dosegli le z nadaljnjim uspešnim sodelovanjem vseh deležnikov.

Pomemben del skupne nacionalne promocije so plakati z ilustracijami osmih vrhunskih slovenskih ilustratorjev, ambasadorjev NMSB 2018, ki bodo prav tako vabili k skupnemu branju vse do konca 2018. Njihovo sodelovanje je podprla tudi Zveza društev likovnih umetnikov Slovenije, saj se vsi skupaj zavedamo tudi pomena kakovostne ilustracije pri spodbujanju branja.

Vabimo vas, da še naprej berete skupaj z nami!

 

Izjava Irene Vižintin, učiteljice slovenščine in knjižničarke na OŠ Trnovo: Na OŠ Trnovo smo se projektu NMSB pridružili z navdušenjem in brez oklevanja, saj se nam zdi spodbujanje k branju še kako pomembno. Na kožo nam je bila pisana tudi možnost samostojnega soustvarjanja in oblikovanja programa. Tako smo projekt zapeljali v smer medgeneracijskega druženja, saj verjamemo, da je branje ena od najlepših priložnosti za skupno preživljanje časa, pa tudi krepitev medosebnih odnosov. Otroci so v toplem zavetju svojih domov zgodbe brali skupaj s svojimi starši, babicami in dedki, pa tudi s sestricami in bratci ter celo s tetami in strici, svoje misli pa v obliki besed in ilustracij strnili v dnevnikih branja, ki smo jih ob teh priložnosti za njih ustvarili v knjižnici. V enem izmed razredov se nam bodo bralci starejše generacije pridružili celo pri pouku. Priložnost sodelovanja v projektu smo izkoristili tudi za to, da smo skupaj spoznavali delo ilustratorjev, saj je tokratni NMSB močno ilustratorsko obarvan. V knjižnici bo tako do konca oktobra na ogled razstava ilustracij nekaterih ambasadorjev projekta, ob koncu meseca pa bomo na naši šoli gostili tudi večkrat nagrajeno ilustratorko Andrejo Peklar, ki je tudi ena izmed ambasadork NMSB. V času do njenega nastopa se bomo v 3. razredih srečali z velikim številom njenih ilustracij in spoznali tehniko njenega ustvarjanja, nato pa se še sami prepustili ustvarjalnemu duhu. Odziv tako otrok kot staršev je ob dogodku izredno pozitiven.

Izjava za javnost - zaključek NMSB 2018 (pdf, 2 str., 319 KB)

 

16. julij 2018

Vročitev listine o častnem pokroviteljstvu nad Nacionalnim mesecem skupnega branja 2018

16. julija 2018, je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v Vili Podrožnik priredil sprejem ob vročitvi listin o častnem pokroviteljstvu ustanovam pobudnicam Nacionalnega meseca skupnega branja 2018.

Listino o častnem pokroviteljstvu smo prejele naslednje ustanove pobudnice: Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

V imenu ustanov sta se zahvalili dr. Dragica Haramija, predsednica Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, in mag. Savina Zwitter, predsednica Bralnega društva Slovenije.

Sprejema so se udeležili tudi otroci, ki počitnice preživljajo v programih Zveze prijateljev mladine Slovenije. Za njih sta ambasadorja kulturno-umetnostne vzgoje letošnjega evropskega leta kulturne dediščine pravljičar Žiga X. Gombač in ilustrator Ivan Mitrevski priredila krajše literarno druženje.

Veseli nas, da je sam predsednik države prepoznal, kako zelo pomembno je naše delo, katerega glavni cilj je dvig bralne kulture in bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji in zamejstvu.

Povezave:

Galerija fotografij (avtorica: Petra Potočnik, Bralna značka - ZPMS)