ZEMLJEVID DOGODKOV 2020

Želimo, da je obisk prireditev varna in prijetna izkušnja. Prosimo vas za upoštevanje preventivnih ukrepov:
  • Na prireditev pridite le, če ste zdravi.
  • Obvezna je uporaba maske in razkuževanje rok.
  • Upoštevajte predpisano medosebno varnostno razdaljo 1,5 m.

Seznam dogodkov

Izvaja: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS
Ljubljana, 1. 9. 2020–31. 8. 2021 od 00.00 do 00.00
Pri Bralni znački smo ob podpori podjetja Krka in s pomočjo mreže Zveze prijateljev mladine Slovenije 50 otrokom in njihovim družinam iz socialno šibkejšega okolja podarili celoletne naročnine za reviji Cicido in Ciciban. Soorganizatorji: Krka d.d, Novo mesto, mreža ZPMS. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2020–24. 6. 2021 od 07.00 do 15.30
Učenci bodo pri pouku, v jutranjem varstvu ali podaljašnjem bivanju brali daljše zgodbe v nadaljevanju. Ta aktivnost se bo povezovala z aktivnostjo medgeneracijskega branja in projektom Naša mala knjižnica. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2020–24. 6. 2021 od 07.00 do 14.00
Vsako leto k branju povabimo tudi starše. Lahko se prijavijo spletno ali osebno, preko prijavnic. Starši o prebrani knjigi po elektronski pošti obvestijo šolsko knjižničarko. Knjigo lahko svetujejo ostalim. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2020–24. 6. 2021 od 07.00 do 14.00
Učenci bodo s pomočjo zgodb spoznavali življenje Lemberžanov. Pri različnih urah bodo ustvarjali na to temo. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2020–24. 6. 2021 od 07.00 do 16.30
V projektu bomo spoznavali knjige domačih in tujih avtorjev, ki še niso uveljavljeni. Ob branju knjig bomo izpolnjevali ustvarjalnike in ustvarjali. Sodelovali bomo na različnih natečajih. Dejavnosti bodo potekale ali pri pouku, jutranjem varstvu ali v podaljšanem bivanju. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Sveti Štefan, 1. 9. 2020–24. 6. 2021 od 07.00 do 15.30
Starejši učenci berejo mlajšim v jutranjem vrastvu ali OPB-ju. Glede na "corona" situacijo, pa se bodo učenci v posameznih razredih posneli, drugi razredi pa si bodo posnetke ogledali in poslušali pravljice, zgodbe na tak način. Več >>

Izvaja: III. osnovna šola Celje
Celje, 1. 9. 2020–24. 6. 2021 od 08.00 do 12.00
Učenci 2. a bodo brali doma z Muco Copatarico. En teden bodo vsak dan svoje dogodivščine z lutko zapisovali v dnevnik. Ob ponedeljkih bodo knjigo predstavili sošolcem in skupaj prebrali dnevniški zapis. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Dornberk
Dornberk, 1. 9. 2020–23. 6. 2021 od 08.00 do 14.00
Učiteljice navdušujejo učence za branje. Pri urah slovenščine jim v nadaljevanjih berejo izbrano mladinsko in otroško literaturo, ter se z njimi o njej pogovarjajo. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2020–24. 6. 2021 od 08.05 do 13.00
Učenci se bodo srečali z različnimi kazalkami ter njihovo funkcijo. Spoznali bodo tudi elektronske kazalke. Pri pouku likovne umetnosti bodo izdelali knjižne kazalke. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2020–24. 6. 2021 od 08.05 do 13.00
Vsak mesec v knjižnici izberemo zgodbo za posamezne razrede in pripravimo kviz. Učenci ali pri pouku ali sami preberejo zgodbo in rešijo kviz - uganko. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2020–30. 9. 2021 od 08.05 do 13.00
Učenci v uvodnih urah ponovijo/spoznajo pravila v knjižnici, kako iščemo gradivo. Spodbudimo jih za sodelovanje pri bralni znački. Več >>

Izvaja: III. osnovna šola Celje
Celje, 1. 9. 2020–24. 6. 2021 od 08.20 do 12.00
Vsak mesec tretješolci prebirajo knjige na določeno tematiko (čarovnice, miške, pravljice Svetlane Makarovič, božične, Kekec, pesniški bralni mesec ...). Ob koncu meseca učenci pripravijo zaključek s predstavitvijo knjig, ki so jih prebirali ter kup zanimivih dejavnosti. Več >>

Izvaja: III. osnovna šola Celje
Celje, 1. 9. 2020–24. 6. 2021 od 08.20 do 12.00
Bralna hišica je namenjena spodbujanju bralna (10 minut na dan). Otrok starejši osebi glasno bere, zgodbo obnovi, odrasli pa v prostorček bralne hišice vpišejo datum in se podpišejo. Za vsako izpolnjeno hišico učenci prejmejo nalepko, hišica pa se ujema s tematiko knjige meseca. Več >>

Izvaja: III. osnovna šola Celje
Celje, 1. 9. 2020–24. 6. 2021 od 08.20 do 12.00
Učenci tretješolci v šolskem letu sodelujejo v devetih bralnih izzivih. Prebrati morajo devet knjig, ki ustrezajo različnim kriterijem (ljudska pravljica, vesoljci, knjiga z začetnico imena, knjiga, izšla v letu tvojega rojstva, s številko v naslovu, knjiga z istim pisateljem in ilustratorjem ...). Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2020–24. 6. 2021 od 08.20 do 13.00
Učenci bodo med poukom nekaj časa namenili branju poljubnih knjig. V šolski okolici si bodo izbrali drevo in pod njim brali. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Zibika, 1. 9. 2020–5. 10. 2021 od 08.20 do 09.05
Knjižničarka bo obiskala podružnico ter učencem prebrala zgodbo. Obeležili bomo tudi dan zlatih knjig ter začetek bralne značke. Več >>

Izvaja: III. osnovna šola Celje
Celje, 1. 9. 2020–1. 6. 2021 od 15.00 do 20.00
Začetek šolskega leta je tudi čas, ko začnemo z bralno značko za odrasle, kjer se s knjigami družimo učitelji, starši, stari starši. Knjige si priporočamo v FB skupini Beremo skupaj ter elektronsko. Srečujemo pa se tudi v živo na čajankah in delavnicah ter ob koncu pripravimo prireditev. Več >>

Izvaja: OŠ Frana Kranjca Celje
Celje, 4. 9. 2020–15. 1. 2021 od 08.30 do 10.00
Učenci 1. razreda vsak petek prisluhnejo branju slikanice. O prebrani zgodbi se pogovorijo. Zgodbo si ilustrirajo na manjši listič za lažje pripovedovanje ter si jo pospravijo v žepek. Od tod ime žepna pravljica. Žepno pravljico nato doma pripovedujejo, poslušalci pa se jim podpišejo nanjo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci
Črenšovci, 17. 9. 2020–2. 4. 2021 od 07.00 do 17.00
V šolskem letu 2020/21 organiziramo bralno značko za učence, zaposlene in starše učencev. Tema letošnje bralne značke bo DOMOLJUBNO gradivo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu, 17. 9. 2020–1. 3. 2021 od 07.30 do 16.00
Povezali bomo branje starejših učencev mlajšim s tutorstvom ter vrstniškim mentorstvom pri branju za bralno značko (Bralno značko, Eko bralno značko ter bralnima značkama v nemščini in angleščini). Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 17. 9. 2020–2. 4. 2021 od 08.30 do 11.30
Otroci si v vrtcu izposodijo knjigo in jo odnesejo domov. Doma jim starši berejo, se o tem pogovarjajo in se pripravijo na pripovedovanje. Pripovedujejo v jutranjem krogu. Otrok pripoveduje o dveh knjigah in eni pesmici. Več >>

Izvaja: Prva gimnazija Maribor
Maribor, 1. 10. 2020–1. 3. 2021 od 00.00 do 00.00
Letos na Prvi gimnaziji Maribor stopamo v drugo sezono BRALNE ZNAČKE ZA DIJAKE IN ZAPOSLENE PGM. Pripravili smo priporočilni seznam knjig. Svoje vtise o 5 prebranih knjigah bralci zapišejo na poseben obrazec. Na zaključni prireditvi bodo vsi sodelujoči prejeli priznanja in knjižne nagrade. Več >>

Izvaja: III. osnovna šola Celje
Celje, 1. 10. 2020–1. 6. 2021 od 07.30 do 08.20
V tem šolskem letu si želimo, da bi učenci tujci, ki so pri nas nekaj let, brali več v slovenščini. Zato smo ustanovili klub, kjer se srečujemo, da bi skupaj brali, poslušali, si priporočali knjige, kaj ustvarili in se imeli lepo. Več >>

Izvaja: III. osnovna šola Celje
Celje, 1. 10. 2020–1. 6. 2021 od 07.30 do 08.15
Interesna dejavnost združuje branje pravljic na določeno tematiko in ustvarjanje na to temo. Učenci poslušajo pravljico, ki jim jo interpretira učiteljica, nato pa z različnimi materiali ustvarjajo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje
Trbovlje, 5. 10. 2020–20. 6. 2021 od 08.20 do 09.00
V okviru projekta Semena sprememb starejši učenci vsak dan berejo mlajšim. Aktivnost bo potekala celo šolsko leto. Več >>

Izvaja: Lavričeva knjižnica Ajdovščina
Ajdovščina, 8. 10. 2020–30. 4. 2021 od 18.00 do 19.30
Literarna delavnica je pod vodstvom pisatelja Bojana Bizjaka iz Ajdovščine začela ob 150-letnici Lavričeve knjižnice. Tedenska srečanja potekajo od oktobra do konca aprila, udeležujejo se jih avtorji in avtorji na začetku literarne poti. Prvo srečanje v 8. oktobra ob 18.00 v Lavričevi knjižnici. Več >>

Izvaja: Slovenska sekcija IBBY
Ljubljana, 4. 11. 2020–2. 4. 2021 od 00.00 do 00.00
Slovenska sekcija IBBY vsako leto podeljuje nagrado in priznanja za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja. Letos je nagrado prejelo Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS. Več >>

ARHIV IZPELJANIH DOGODKOV

Pobudniki in organizatorji:

Založbe, vključene v NMSB:

Partnerji in sofinancerji:
Javna agencija za knjigo
Ministrstvo za kulturo
Slovenska komisija za UNESCO
ZDSLU - Zveza društev Slovenskih Likovnih umetnikov
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Andragoški center Slovenije

© Nosilci projekta NMSB 2018-2020