Seznam dogodkov

Izvaja: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS
Ljubljana, 1. 9. 2023–31. 8. 2024 od 00.00 do 00.00
Pri Bralni znački smo ob podpori podjetja Krka in s pomočjo mreže Zveze prijateljev mladine Slovenije 50 otrokom in njihovim družinam iz socialno šibkejšega okolja podarili celoletne naročnine za reviji Cicido in Ciciban. Soorganizatorji: Krka d.d, Novo mesto, mreža ZPMS. Več >>

Izvaja: Vrtec Mornarček Piran
Piran, 1. 9. 2023–31. 8. 2024 od 06.30 do 17.00
V oddelkih bodo organizirani knjižni kotički, kjer bodo otroci lahko izbirali literaturo po lastnih željah. Vsebina knjižnih kotičkov se bo tekom šolskega leta spreminjala. Več >>

Izvaja: Knjižnica Domžale
Domžale, 1. 9. 2023–24. 6. 2024 od 08.00 do 17.00
S knjigo na potep je bralnospodbujevalni projekt, ki ga organizira Knjižnica Domžale v povezavi z vrtci, vanj so vključene skupine otrok iz vrtcev na območju delovanja knjižnice. Knjižnica organizira premične zbirke, sestavljene iz skrbno izbrane otroške literature, ki si jih vrtci izposodijo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Gornja Radgona
Gornja Radgona, 1. 9. 2023–25. 6. 2024 od 08.20 do 09.05
S prvošolci mesečno beremo basni iz zbirke Podkovana žaba : slovenske basni, zbirka Čebelica, št. 204. Učenci si zapišejo naslov in basen ilustrirajo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Gornja Radgona
Gornja Radgona, 1. 9. 2023–25. 6. 2024 od 08.20 do 09.05
Z učenci četrtega in petih razredov mesečno delamo z neleposlovnim besedilom iz poljudnoznanstvene revije: berejo besedilo, si izpisujejo in pojasnjujejo nove besede in ustvarjajo slovar. Rešujejo še križanke, anagrame, povezujejo pojme. Namen je širjenje besedišča. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci, vrtec Mavrica
Odranci, 1. 9. 2023–21. 6. 2024 od 09.30 do 10.00
Slavljenec tisti dan, ko praznuje rojstni dan prinese svojo najljubšo knjigo, ki si jo potem skupaj ogledamo, preberemo vsebino, se pogovorimo. Več >>

Izvaja: Vrtec Mornarček Piran
Piran, 1. 9. 2023–24. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Dnevno pripovedovanje na Pravljičnem stolu (v času pred kosilom). Pripoveduje otrok, ki je tega dne izbran za pomočnika dneva. Literaturo izbiramo na več načinov.Vrste literature (v slovenskem, italijanskem ali angleškem jeziku): - poezija, - slikanice, - otroške revije, - otroške strokovne knjige. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Juršinci
Juršinci, 1. 9. 2023–24. 6. 2024 od 11.30 do 12.15
Skozi vse šolsko leto enkrat tedensko učenci 5., 6. in 7. r. obiskujejo otroke v Vrtcu Juršinci in jim berejo pravljice in poučne zgodbice. Običajno jih obiščejo pred počitkom in ob posebnih priložnostih, da popestrijo kak praznik ali učno delo. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 5. 9. 2023–30. 6. 2024 od 13.30 do 14.30
V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah vabimo stanovalce na bralne urice. Na srečanjih prebiramo dela slovenskih avtorjev (poezija, kratka proza) in ljudsko slovstvo. Tematiko povežemo z aktualnimi literarnimi obletnicami in dogodki. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Dobravlje
Dobravlje, 6. 9. 2023–25. 6. 2024 od 07.30 do 12.40
Vsako šolsko uro tiho beremo vsak svojo knjigo. O prebrani knjigi zapišejo svoje vtise, mnenja in utemeljitve. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 7. 9. 2023–24. 6. 2024 od 07.30 do 07.40
Na začetku ure beremo knjigo v nadaljevanju. Berejo jo učenci, ob njej kritično razmišljajo in se po branju o prebranem tudi pogovarjajo. Več >>

Izvaja: Slovenski gledališki inštitut
Ljubljana, 8. 9. 2023–8. 10. 2024 od 00.00 do 00.00
Tudi letos v Nacionalnem mesecu skupnega branja (8. september – 8. oktober 2023) pripravljamo bralno akcijo Berimo v SLOGI!. Na FB strani Slovenskega gledališkega inštituta (@SLOGI.SI) vam bomo v Nacionalnem mesecu skupnega branja 2023 predstavili izseke iz najnovejših in novejših publikacij SLOGI. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 8. 9. 2023–24. 6. 2024 od 07.00 do 07.30
Učenci v posebnem nahrbtniku nesejo domov knjigo. Berejo jo skupaj s starši in v poseben zvezek opravijo zadane naloge (ilustracija, krajši zapis ali mu/ji je bila knjiga všeč ...), vsebino prebrane zgodbe iz knjige predstavijo v šoli. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 8. 9. 2023–19. 6. 2024 od 07.30 do 12.45
Učenec učencu je aktivnost, ko bodo učenci devetih razredov zapolnili prosti čas z branjem mlajšim učencem na šoli. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno-Podvelka
Brezno, 8. 9. 2023–23. 6. 2024 od 07.40 do 08.00
Trikrat na teden se najprej sprostimo s pomočjo čuječnosti, nato pa ob umirjeni glasbi preberemo krajšo zgodbico. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno-Podvelka
Brezno, 8. 9. 2023–23. 6. 2024 od 07.40 do 08.00
Z učenci 2. razreda smo si v učilnici uredili prijeten kotiček za branje in pogovor. Učenci se radi zbirajo v tem kotičku in urijo branje ter berejo in listajo knjige, ki jih imajo pripravljene v kovčku. V mesecu, ki je namenjen branju, pa tudi skozi celo šolsko leto, se bomo družili in brali. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 8. 9. 2023–24. 6. 2024 od 08.00 do 12.00
Učenci dobijo bralno mapo v kateri zbirajo različne bralne liste. Berejo osebam, ki so že bralci in s tem pridobivajo prve bralne izkušnje. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje - Vrtec Prevalje
Prevalje, 8. 9. 2023–30. 6. 2024 ob 09.00
Vzgojiteljice bodo otrokom celo leto brale ter izvajale skupno branje. Skupaj bodo opravili Predšolsko bralno značko Petra Nosa. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 8. 9. 2023–21. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Na posebne dneve učenci berejo knjige zunaj na odeji in tako širijo bralno kulturo in se zabavajo. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci, vrtec Mavrica
Odranci, 8. 9. 2023–21. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Brali bomo pravljico Drugačen (K. Cave), brali v nadaljevanju pred počitkom, brali na odeji, v naravi.. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno-Podvelka
Brezno, 8. 9. 2023–23. 6. 2024 od 14.00 do 15.00
V letu 2023/24 nadaljujemo naše druženje ob kakovostnih knjigah. Načrtujemo štiri srečanja v živo. Bralni klub je sproščena oblika srečanja, na katerih konstruktivno debatiramo o prebranih vsebinah. Glavni cilj je dvigovati raven bralne kulture, spodbujati kritično mišljenje. Več >>

Izvaja: OŠ dr. Franja Žgeča Dornava
Dornava, 11. 9. 2023–24. 6. 2024 od 08.00 do 13.00
Začetek ure popestrimo z branjem učitelja ali učenca. Sledi pogovor in dejavnosti, povezane s prebranim. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 17. 9. 2023–24. 6. 2024 od 14.00 do 15.00
Učenci predmetne stopnje berejo mlajšim učencem na razredni stopnji ter jih s tem motivirajo za branje. Več >>

Izvaja: Osrednja knjižnica Mozirje
Rečica ob Savinji, 20. 9. 2023–19. 6. 2024 od 19.00 do 20.00
Srečanja potekajo v Knjižnici Rečica vsako tretjo sredo v mesecu od septembra do vključno junija ob 19. uri. Srečanja so namenjena izmenjavi mnenj o prebranih knjigah in predstavitvi knjižnih novosti. Vsak pogovor o knjigi se tekom srečanja razvije v pogovor o sočloveku in družbi, v kateri živimo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, PŠ Lokev
Lokev, 26. 9. 2023–26. 9. 2024 od 08.00 do 12.20
Na PŠ Lokev bomo prebirali pravljice v različnih jezikih: italijanščini, španščini, portugalščini, nemščini in angleščini. Na obisku bo knjižničarka, ki nam bo prebrala Rdečo kapico v nemščini. Učenka 3. razreda pa nam bo prebrala pravljico v portugalščini. Izdelali bomo slovar petih jezikov. Več >>

Izvaja: Vrtec Mornarček Piran
Piran, 1. 10. 2023–31. 8. 2024 od 08.00 do 11.00
V najmlajšem oddelku bodo strokovne delavke individualno ali v manjših skupinah pripovedovale izštevanke in pesmi iz knjige Enci benci na kamenci. Več >>

Izvaja: Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik
Dol pri Hrastniku, 2. 10. 2023–24. 6. 2024 od 08.10 do 14.10
Sodelujemo pri projektu GG4U, ki spodbuja branje v povezavi z uporabo drugih medijev. S pomočjo aplikacije na telefonu in namigov bodo učenci iskali naslove knjig in se z avatarji borili za točke in odkrivali svet. Več >>

Izvaja: OŠ Polhov Gradec
Polhov Gradec, 3. 10. 2023–21. 6. 2024 od 08.45 do 09.30
V tednu otroka bodo otroci iz Vrtca pri OŠ Polhov Gradec začeli obiskovati šolsko knjižnico v OŠ Polhov Gradec. Odslej se bomo na pravljičnih uricah srečevali vsaj enkrat mesečno ali pogosteje. Otroci bodo poslušali izbrano pravljico in se navajali na prostor. Več >>

Izvaja: OŠ dr. Franja Žgeča Dornava
Dornava, 6. 10. 2023–24. 6. 2024 od 18.00 do 20.00
V šolskem letu 2023/2024 bomo v OŠ dr. Franja Žgeča Dornava izvedli več medgeneracijskih branj, kjer bodo učitelji, starši, stari starši in občani brali učencem ter obratno. Namen dogodka je motivirati za branje in širiti bralno kulturo med mladimi in mladimi po srcu. Več >>

Izvaja: ŠC Nova Gorica, Biotehniška šola
Nova Gorica, 13. 10. 2023–20. 6. 2024 od 10.00 do 11.00
Dijaki in dijakinje Biotehniške šole smo obiskali Dom upokojencev Nova Gorica in skupaj s starostniki brali nekaj odlomkov iz knjige Ivana Sivca Male neumnosti. Ob prebranem smo se pogovarjali, kakšno je bilo življenje v povojni Jugoslaviji. Več >>

Izvaja: Mariborska knjižnica
Maribor, 23. 8. 2024 od 18.00 do 20.00
V okviru festivala Dnevi poezije in vina v goste prihajata beloruska pesnica, letošnja častna gostja festivala, Valžina Mort in slovenski pesnik Muanis Sinanović. Za pokušino vin bo poskrbel Vinag, za glasbeno spremljavo pa Luka Uršič - KALU. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šempas
Šempas, 27. 9. 2024 od 15.00 do 16.00
Knjigobežnica ali odprta mala knjižnica, v kateri se prosto izmenjujejo, dodajajo ali izposojajo knjige, pri tem pa lahko sodelujemo prav vsi. Več >>

Izvaja: Turistično društvo Suha krajina
Gradenc, 27. 9. 2024 od 17.15 do 18.45
V mističnem okolju čarobnega gozda iz izvira Poganka pri vasi Gradenc bomo prebirali bajke in povesti ter pripovedovali pravljice. Več >>

Izvaja: Zavod RS za šolstvo
Ankaran, 23. 11. 2024 od 13.00 do 15.00
Bralni dogodek bo organiziran za učiteljice/učitelje, ki so udeleženci seminarja Motiviranost za branje. Ob bralnem dogodku bomo razmišljali, kako izbira bralnega gradiva spodbudi motiviranost za branje in kako prepričanje o samoučinkovitosti pri branju vpliva na bralne dosežke. Več >>

ARHIV IZPELJANIH DOGODKOV