Seznam dogodkov

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 1. 8. 2021–20. 5. 2022 od 07.30 do 11.55
Učenec predstavi knjigo za bralno značko svojim sošolcem. S tem se krepi bralno sodelovanje in navdušenje nad izborom knjig. Več >>

Izvaja: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS
Ljubljana, 1. 9. 2021–31. 8. 2022 od 00.00 do 00.00
Pri Bralni znački smo ob podpori podjetja Krka in s pomočjo mreže Zveze prijateljev mladine Slovenije 50 otrokom in njihovim družinam iz socialno šibkejšega okolja podarili celoletne naročnine za reviji Cicido in Ciciban. Soorganizatorji: Krka d.d, Novo mesto, mreža ZPMS. Več >>

Izvaja: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS
Ljubljana, 1. 9. 2021–31. 8. 2022 od 00.00 do 00.00
Pri Bralni znački smo ob podpori Družbe BTC d.d. in s pomočjo mreže Zveze prijateljev mladine Slovenije 20 otrokom in njihovim družinam iz socialno šibkejšega okolja podarili celoletne naročnine za reviji Cicido in Ciciban. Soorganizatorji: Družba BTC d.d., mreža ZPMS. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šentjanž pri dravogradu
Šentjanž pri Dravogradu, 1. 9. 2021–20. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Učenci od 1. do 5. razreda nesejo domov bralni nahrbtnik, v katerem so knjige za njih in za starše ter 'dnevnik branja', v katerega lahko vpišejo svoje vtise o skupnem branju s starši - družinsko branje. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2021–25. 6. 2022 od 07.00 do 14.00
Tudi starši bodo lahko brali za bralno značko. Na roditeljskih sestankih se jim razdelijo prijavnice, nato pa starši o prebranih knjigah poročajo knjižničarki preko elektronske pošte. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 1. 9. 2021–24. 6. 2022 od 07.30 do 11.55
Učenci v posebnem nahrbtniku nesejo domov knjigo Piki Jakob. Berejo jo skupaj s starši in v poseben zvezek opravijo zadane naloge (ilustracija, krajši zapis ali mu/ji je bila knjiga všeč ...), vsebino prebrane zgodbe iz knjige predstavijo v šoli. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 1. 9. 2021–24. 6. 2022 od 07.30 do 11.55
Na posebne dneve, povezane z literaturo, pisanjem, branjem (svetovni dan pismenosti, svetovni dan poezije, mednarodni dan maternih jezikov, mednarodni dan izobraževanja, svetovni dan knjige in avtorskih pravic …) z učenci beremo knjige zunaj na odeji. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 1. 9. 2021–24. 6. 2022 od 07.30 do 11.55
Učenci poslušajo posnete brane ali pripovedovane pravljice starih staršev. Posnetke najdejo v spletni učilnici. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 1. 9. 2021–24. 6. 2022 od 07.30 do 11.55
Branje in poustvarjanje na vsebino knjige Kako je Oskar postal detektiv. S tem spodbujamo glasno branje otrok. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 1. 9. 2021–24. 6. 2022 od 07.30 do 12.45
Učenci s posebnimi potrebami iz izbrane revije izberejo zgodbo, ki se jim zdi zanimiva, in jo glasno preberejo. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 1. 9. 2021–24. 6. 2022 od 07.30 do 11.55
Med šolskim letom bodo učenci v nadaljevanjih prebrali tri knjige. Vsak učenec bo prebral eno poglavje in sošolcem pripovedoval o njem, nato pa bo knjigo podal naslednjemu sošolcu. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 1. 9. 2021–24. 6. 2022 od 07.30 do 11.55
Učencu zgodbo iz knjige iz nahrbtnika prebere starejša oseba (dedek, babica, teta, soseda). Zgodbo učenec poustvari in jo predstavi sošolcem. Več >>

Izvaja: OŠ Orehek Kranj
Kranj, 1. 9. 2021–24. 6. 2022 od 08.00 do 15.00
Tudi zaposleni na OŠ Orehek opravljajo bralno značko, pogoji za opravljeno bralno značko so enaki kot za učence. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kranj, 1. 9. 2021–23. 6. 2022 od 08.00 do 14.00
Učiteljice učencem enkrat tedensko pri uri slovenščine beremo izbrano mladinsko literaturo. O prebranem se potem tudi pogovorimo. Več >>

Izvaja: Občina Trzin
Trzin, 1. 9. 2021–31. 12. 2022 od 08.00 do 22.00
Občina Trzin in Knjižnica Tineta Orla Trzin sta v avgustu 2021 vzpostavili novo knjigobežnico pod kozolcem v Muzeju na prostem (Jemčeva 37a, Trzin). Vabljeni v izmenjevalnico in izposojevalnico knjig na prostem! Več >>

Izvaja: Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana
Velika Polana, 1. 9. 2021–24. 6. 2022 od 08.00 do 15.00
Skozi celo šolsko leto se bodo v vrtcu in osnovni šoli odvijale različne dejavnosti za spodbujanje in ohranjanje branja pri otrocih in učencih. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2021–25. 6. 2022 od 08.05 do 12.45
Starejši učenci bodo brali mlajšim učencem med poukom, v jutranjem varstvu, v OPB. Če bo dovoljeno, nas bodo obiskali stari starši in nam brali. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2021–25. 6. 2022 od 08.05 do 12.45
Učenci bodo zjutraj, v jutranjem varstvu, poslušali zgodbice in poustvarjali. Po pravljicah bodo lahko posegli tudi sami in listali slikanice v bralnem kotičku. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2021–25. 6. 2022 od 08.05 do 12.45
V šoli bodo na začetku pouka namenili čisto poseben čas tihemu branju, listanju knjig, revij, časopisov. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2021–25. 6. 2022 od 08.05 do 12.45
Učenci in učiteljice se bodo zbrali pod drevesom v bližini šole in glasno ali tiho brali pravljice. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2021–25. 6. 2022 od 08.05 do 12.45
Že drugo leto sodelujemo v projektu Naša mala knjižnica. Beremo knjige in poustvarjamo ter sodelujemo v različnih aktivnostih. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2021–25. 6. 2022 od 08.05 do 13.35
V sodelovanju z društvom Legende bodo učenci na sprehodu po domačem kraju, Šmarju, spoznavali različne legende, ki so značilne za domači kraj ter kotičke, povezane z njimi. V šoli bodo poustvarjali. Več >>

Izvaja: Osnovna šola "Jožeta Krajca" Rakek
Rakek, 1. 9. 2021–24. 6. 2022 od 08.20 do 08.45
Z učenci 2. b vsak dan začnemo z jutranjim krogom, kjer se pozdravimo, nato pa jim preberem kratko pravljico. Potem začnemo s poukom. To delamo čez celo šolsko leto, ker se ob tem res umirijo in so pripravljeni na učenje naprej. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2021–25. 6. 2022 od 08.20 do 08.40
Učenci prve triade bodo prvih 5 minut šolske ure v jutranjem krogu namenili branju pravljice, s katero bodo naredili uvod v uro ali se enostavno umirili. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2021–25. 6. 2022 od 08.20 do 12.45
Učenci bodo dramatizirali predstavo oziroma lutkovno predstavo. Sami bodo izdelali lutke oziroma kostime in poskrbeli za sceno, glasbeno podlago,... Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2021–25. 6. 2022 od 08.20 do 12.45
Učenci vsak mesec rešujejo knjižno uganko. Preberejo zgodbo v knjigi, članek v reviji ali poslušajo pravljico in rešijo naloge. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2021–25. 6. 2022 od 08.20 do 12.45
Učenci sedmih razredov bodo z branjem zgodb o Lemberžanih spoznavali njihovo življenje. Prav tako bodo poustvarjali zgodbe. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2021–25. 6. 2022 od 08.20 do 13.35
Knjižničarka bo prebrala pravljico o gozdu, ki se bo povezovala z naravoslovjem. Ob lepem vremenu bomo dogodek izvedli v učilnici v naravi, v primeru slabega vremena pa v šoli. Nato se bodo učenci z gozdarjem sprehodili po gozdu. Več >>

Izvaja: OŠ Staneta Žagarja Kranj
Kranj, 1. 9. 2021–24. 6. 2022 od 08.25 do 14.40
Pri pouku slovenščine bo vsak učenec od 6. do 9. razreda na začetku ure prebral zanimivo besedilo/odlomek/pesem po svojem izboru. Enkrat tedensko bomo skupaj brali izbrane knjige. Uredili bomo knjižno izmenjevalnico. V knjižnici se bomo srečevali v bralnem klubu. Več >>

Izvaja: Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik
Hrastnik, 1. 9. 2021–24. 6. 2022 od 10.00 do 11.00
Knjižničarka že od leta 1997 enkrat na mesec obišče otroke v vsaki enoti Vrtca Hrastnik. Otrokom prebere pravljico ter se z njimi pogovarja o dogodkih v pravljici. Obenem prinese tudi nekaj knjig, ki jih otroci preberejo skupaj z vzgojiteljicami. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 1. 9. 2021–24. 6. 2022 od 12.00 do 16.00
V okviru podaljšanega bivanja učenci berejo poljubne zgodbe in se o prebranem pogovorijo. Dogodek lahko poteka v učilnici ali zunaj. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 1. 9. 2021–24. 6. 2022 od 14.00 do 20.00
Učenci bodo po dogovoru prebrali določeno besedilo starejšemu družinskemu članu (babici, dedku, mami, očetu). K prebranemu besedilu bodo prilepili ustrezno nalepko. Več >>

Izvaja: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
Ormož, 1. 9. 2021–31. 8. 2022 od 14.00 do 16.00
Projekt Knjiga, okno v svet se bo izvajal v sodelovanju s Centrom za starejše občane Ormož. Knjižničarka bo mesečno obiskovala CSO ter izvajala bralno značko za odrasle, ki bo potekala v obliki skupinskega branja, kateremu bo sledil pogovor o prebranem. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 1. 9. 2021–24. 6. 2022 od 15.00 do 18.00
Učencem zunaj na odeji bere pravljico dedek ali babica (starši - če razmere ne dovoljujejo). S tem se spodbuja družinsko branje. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 1. 9. 2021–24. 6. 2022 od 20.00 do 20.30
Učenci bodo poslušali pravljico za lahko noč preko Teamsov na daljavo. Pridružene so celotne družine. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Danile Kumar
Ljubljana, 6. 9. 2021–24. 9. 2022 od 00.00 do 00.00
Učenci se skupaj z učitelji odpravijo na bralno urico pod krošnje dreves. Branje bo potekalo skozi celo leto in v večih različnih jezikih, saj je na šoli tudi mednarodni oddelek. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno-Podvelka
Brezno, 8. 9. 2021–24. 6. 2022 od 07.30 do 07.45
Z učenci 5. razreda bomo skupaj prebirali knjigo oz. zgodbo za domače branje. Vsak dan bomo pred začetkom pouka prebrali odlomek iz knjige Matilda. Več >>

Izvaja: OŠ Staneta Žagarja Kranj
Kranj, 8. 9. 2021–24. 6. 2022 od 07.30 do 13.40
Pri računalništvu bomo z učenci spoznali orodja za pomoč pri branju. Učenci, ki imajo disleksijo in druge težave pri branju, se bodo naučili nastaviti število vrstic, barvo ozadja in pisave, velikost pisave in območje branja. S pomočjo računalnika bodo tudi glasno brali. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno-Podvelka
Brezno, 8. 9. 2021–24. 6. 2022 od 08.00 do 10.00
Za učence 1. triade ter 4. in 5. r. bom v šolski knjižnici v nahrbtnik/žakelj pripravila dve oz. tri primerne knjige - eno tudi za starše ter vsa navodila. Učenci bodo za nekaj dni nahrbtnik/žakelj odnesli domov. Ko bodo knjige vsi prebrali, se bomo o njih pogovorili. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
Koroška Bela, 8. 9. 2021–10. 10. 2022 od 08.20 do 08.30
Učenci od 4. do 9. razreda in učitelji bodo vsak dan prvo uro brali 10 minut. Učencem od 1. do 3.razreda bodo brali učitelji. Več >>

Izvaja: OŠ Staneta Žagarja Kranj
Kranj, 8. 9. 2021–24. 6. 2022 od 08.25 do 15.00
Učenci bodo s poslušanjem in branjem zgodb vstopali v svet dogodivščin književnih junakov. Branje v nadaljevanjih bo potekalo v različnih okoljih: v učilnici, učilnici na prostem in na zeleni strehi. Po poslušanju oz. branju se bomo o vsebini zgodb pogovarjali. Več >>

Izvaja: OŠ Staneta Žagarja Kranj
Kranj, 8. 9. 2021–24. 6. 2022 od 08.25 do 15.00
Vsak dan pri pouku bomo glasno brali in se o prebranem pogovarjali. V učilnici bomo uredili bralni kotiček. Vsak dan pred začetkom pouka bodo učenci iz velikega kozarca izvlekli listek s različnimi mislimi, pregovori, šalami ... Listke bodo glasno prebrali. Več >>

Izvaja: OŠ Staneta Žagarja Kranj
Kranj, 8. 9. 2021–24. 6. 2022 od 08.25 do 13.00
Pri pouku angleščine bomo vsakokrat namenili 10 minut branju v nadaljevanjih. Sledil bo pogovor o prebranem. Več >>

Izvaja: OŠ Staneta Žagarja Kranj
Kranj, 8. 9. 2021–25. 6. 2022 od 08.25 do 13.40
Pri urah fizike in pri matematiki bomo uporabljali gradivo s področja znanosti (npr. iz časopisa Delo), iz knjig, revij ali informacije s spleta. Prebrali bomo nekaj o zgodovini fizikov, matematikov ali poiskali pomen strokovnih besed, tujk ... O prebranem se bomo pogovarjali. Več >>

Izvaja: OŠ Staneta Žagarja Kranj
Kranj, 8. 9. 2021–24. 6. 2022 od 08.25 do 13.40
Pri zgodovini je razumevanje prebranega besedila zelo pomembno, zato učence spodbujam k branju zgodovinske literature. Na začetku šolskega leta jim predstavim seznam priporočene zgodovinske literature, lahko berejo tudi knjigo po svoji želji. O prebranem se pogovorimo. Več >>

Izvaja: OŠ Staneta Žagarja Kranj
Kranj, 8. 9. 2021–24. 6. 2022 od 08.25 do 13.40
Med razrednimi urami in na drugih skupnih srečanjih bomo brali knjige. Prebrane knjige bodo izhodišča za pogovore. Več >>

Izvaja: OŠ Staneta Žagarja Kranj
Kranj, 8. 9. 2021–15. 6. 2022 od 08.25 do 13.40
Pri uri oddelčne skupnosti bomo imeli pogovor na temo: Kaj sem nazadnje prebral? Katera knjiga se me je najbolj dotaknila? Načrtujem, da bi bili taki pogovori del ur oddelčne skupnosti in bodo potekali celo šolsko leto. Več >>

Izvaja: OŠ Staneta Žagarja Kranj
Kranj, 8. 9. 2021–24. 6. 2022 od 08.25 do 16.00
Vsak dan bom učencem prebrala eno ljudsko pravljico iz knjige Babica pripoveduje (30 dni – 30 pravljic), o kateri se bomo nato pogovarjali. Celo šolsko leto bomo brali v nadaljevanjih (Moj prijatelj Piki Jakob, Pet prijateljev, Čarovnica Lili). Več >>

Izvaja: OŠ Staneta Žagarja Kranj
Kranj, 8. 9. 2021–24. 6. 2022 od 08.25 do 12.50
Pri pouku bomo brali sodobne slovenske avtorske pravljice, se o njih pogovarjali in se preizkusili v pisanju svojih pravljic. Več >>

Izvaja: OŠ Staneta Žagarja Kranj
Kranj, 8. 9. 2021–24. 6. 2022 od 08.25 do 12.00
Vsak dan pet minut slovenščine namenimo glasnemu branju. Berejo vsi naenkrat, vsak svoj Ciciban, učiteljica hodi naokoli in jih posluša. V učilnici imamo kozarec, v katerem so lepe misli, pregovori in šale. Vsak dan drug učenec izbere listek z besedilom in ga prebere za dobro jutro. Več >>

Izvaja: OŠ Staneta Žagarja Kranj
Kranj, 8. 9. 2021–26. 6. 2022 od 08.30 do 12.00
Z učenci prvih razredov bomo izvedli dolgo branje - vsak teden bomo vsaj deset minut namenili branju. Učiteljice 1. razredov smo izbrale znani otroški roman Pika Nogavička avtorice Astrid Lindgren. Pika nas bo vsak petek popeljala na pot dogodivščin, polnih smeha. Več >>

Izvaja: OŠ Staneta Žagarja Kranj
Kranj, 8. 9. 2021–26. 6. 2022 od 08.30 do 09.30
V šoli bomo brali knjige, v katerih so zgodbe, razporejene po letnih časih - vsak dan v mesecu zaznamuje nova zgodba. Vsako jutro jim bom v jutranjem krogu prebrala eno zgodbo, nato pa se bomo o njej pogovorili. Več >>

Izvaja: OŠ Staneta Žagarja Kranj
Kranj, 8. 9. 2021–26. 6. 2022 od 08.30 do 12.00
Do konca šolskega leta bom učencem za dolgo branje prebrala tri knjige: Težave in sporočila psička Pafija, Moj prijatelj Piki Jakob, Kosovirja na leteči žlici. O prebrani vsebini se bomo tudi pogovarjali. Več >>

Izvaja: OŠ Staneta Žagarja Kranj
Kranj, 8. 9. 2021–26. 6. 2022 od 08.30 do 12.00
Brali bomo vsak ponedeljek, za uvod v uro slovenščine. Po branju bomo izvajali tudi različne dejavnosti. Več >>

Izvaja: OŠ Staneta Žagarja Kranj
Kranj, 8. 9. 2021–24. 6. 2022 od 08.30 do 12.00
Učenci bodo enkrat na teden pri uri slovenščine v svojem najljubšem kotičku učilnice pet do deset minut tiho ali glasno brali besedila iz učbenika ali berila. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno-Podvelka
Brezno, 8. 9. 2021–24. 6. 2022 od 10.05 do 11.00
V razredu bodo učenci redno skrbeli za urejen bralni kotiček, v katerem bomo vsak petek prebrali knjigo in v tem sklopu reševali miselne naloge. Učenci bodo brali sami in se ob tem gibali na različne načine (npr. branje v fitnesu, ob izvajanju različnih aerobnih vaj, vaj joge za otroke …). Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno-Podvelka
Brezno, 8. 9. 2021–24. 6. 2022 od 12.00 do 12.45
Uredili bomo bralni kotiček, kjer se bodo prvošolčki prijetno počutili in uživali ob branju. Lahko bodo prinesli tudi svojo priljubljeno knjigo in jo bomo skupaj prebrali. Z branjem bomo popestrili šolske ure, obiskovali pravljične in tuje dežele, raziskovali neznane kraje, spoznavali ljudi. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno-Podvelka
Brezno, 8. 9. 2021–24. 6. 2022 od 13.00 do 14.00
Brali bomo na prostem, v senci dreves, na klopci in blazinah. Navajala jih bom, da je branje lahko poučno in prijetno.Vključila bom tudi njihove učence-mentorje, da jim preberejo kakšno zanimivo besedilo ali njihovo najljubšo otroško knjigo in pesmico. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno-Podvelka
Brezno, 8. 9. 2021–24. 6. 2022 od 17.00 do 19.00
V šolskem letu 2021/22 nadaljujemo naše druženje ob kakovostnih knjigah. Načrtujemo štiri srečanja v živo ali na daljavo. Bralni klub je sproščena oblika srečanja, na katerih konstruktivno debatiramo o prebranih vsebinah. Glavni cilj je dvigovati raven bralne kulture, spodbujati kritično mišljenje. Več >>

Izvaja: Lisztov inštitut - Madžarski kulturni center Ljubljana
Izola, 9. 9. 2021–9. 9. 2022 od 17.30 do 18.00
Z Zoltánom Danyijem, pripadnikom madžarske narodne manjšine v Srbiji, pisateljem in gojiteljem vrtnic, se bo o njegovem romanu 'Odstranjevalec trupel' pogovarjala pisateljica in pesnica Cvetka Bevc. Več >>

Izvaja: SIC Ljubljana - enota SPSŠB
Ljubljana, 10. 9. 2021–4. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Z dijaki se bomo lotili glasnega branja knjig za domače branje. Dijaki bodo tako spoznali začetno vsebino knjige, se vadili v tehniki branja in izreki ter burili domišljijo o nadaljevanju zgodbe. Hkrati pa se bodo seznanili še s kriteriji ocenjevanja glasnega branja pri ustnem delu poklicne mature. Več >>

Izvaja: SIC Ljubljana - enota SPSŠB
Ljubljana, 10. 9. 2021–6. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Z dijaki priseljenci bomo brali njihova domača branja. Ob tem vadili pravilno izreko, razlagali pomene posameznih besed, iskali podobne besede v njihovem jeziku in se medsebojno bogatili. Več >>

Izvaja: SIC Ljubljana - enota SPSŠB
Ljubljana, 10. 9. 2021–4. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Modro je, da se človek uči tudi iz izkušenj drugih. Posamezne izkušnje so zapisane v kratkih zgodbah. Pri izbranih urah bodo dijaki brali kratke zgodbe in o njih razpravljali. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno-Podvelka
Brezno, 10. 9. 2021–24. 6. 2022 od 09.20 do 10.00
Vsakodnevno branje bo potekalo po malici. Če pa nam bo naklonjeno vreme, bomo bralno urico preživeli tudi v naravi. V šolo bomo povabili starše, dedke, babice, tete, brate, sestre …, ki nam bodo prebrali pravljico po svojem izboru. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno-Podvelka
Brezno, 13. 9. 2021–24. 6. 2022 od 07.30 do 08.30
Enkrat mesečno bomo spoznavali različne konce sveta, njihove navade, posebnosti, kulinariko. Za zaključek jim bom iz izbranega konca sveta prebrala tudi pravljico. Z učenci se bomo odpravili v naravo, poiskali primeren in prijeten kotiček ter brali knjige po njihovem izboru (sami zase ali v paru). Več >>

Izvaja: Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana
Velika Polana, 14. 9. 2021–24. 6. 2022 od 12.05 do 12.50
Učenci 8. razreda k uri slovenščine (na prostem) prinesejo knjigo po lastni izbiri in jo individualno berejo. Ob koncu ure vsebino predstavijo sošolcem. Več >>

Izvaja: Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik
Hrastnik, 14. 9. 2021–31. 5. 2022 od 19.00 do 21.00
Srečanja potekajo enkrat mesečno v prostorih knjižnice. Tema vsakega krožka so dela posameznega slovenskega pisatelja oz. pisateljice. Prisotne se vsakič seznani tudi z novimi naslovi v knjižnici ter novostmi na slovenskem knjižnem trgu. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu, 15. 9. 2021–24. 6. 2022 od 07.00 do 21.00
Bistvo naših prizadevanj bo gojiti branje kot vrednoto. Želimo mu vrniti njegovo združevalno in povezovalno moč in poseben položaj dragocenega, čarobnega početja. Naš moto: "Ker si želim deliti čas s teboj in se s knjigo odpira nov svet, ti podarjam svoje branje …Pridi, beriva skupaj!" Več >>

Izvaja: Gimnazija in srednja šola Kočevje
Kočevje, 15. 9. 2021–22. 9. 2022 od 08.40 do 09.30
Z dijaki 3. letnika gimnazije bomo dve uri pouka namenili "gradnji bralne hiše" in "pozidali ulico lepih misli". Dijaki bodo z naslovi prebranih knjig zgradili bralno hišo in tako dali ideje za branje svojim sošolcem oz. drugim dijakom. Z mislimi o branju bodo ustvarili ulico lepih misli. Več >>

Izvaja: Mariborska knjižnica
Zgornje Hoče, 16. 9. 2021–16. 9. 2022 od 18.00 do 20.00
Predstavitev knjige Izgubljena lučka, Priročnik za ustvarjanje polja Ljubezni z recepti. Gostja bo avtorica, pianistka in ustanoviteljice zavoda Šola Luči Petra Dobnikar, ki vas bo s kristalno harfo in z receptom Ljubezni naučila, kako svoj srček napolnite in Ljubezen pošljete svojim najdražjim. Več >>

Izvaja: Slovenska študijska knjižnica Celovec
, 17. 9. 2021–31. 5. 2022 od 00.00 do 00.00
V okviru Tedna otroka in NMSB skozi celo leto izvajamo projekt Moja družina bere in objavljamo zabavne in poučne vsebine na našem Youtube kanalu. Vabljeni k ogledu! Več >>

Izvaja: OŠ Orehek Kranj
Kranj, 20. 9. 2021–24. 6. 2022 od 08.00 do 12.00
Starejši učenci berejo mlajšim na preduri, po pouku. Srečujejo se v knjižnici ali razredu. Srečanja potekajo občasno. Več >>

Izvaja: OŠ Orehek Kranj
Kranj, 20. 9. 2021–24. 6. 2022 od 08.00 do 13.00
Odsluženo hladilno skrinjo so učenci temeljito osvežili z barvami in ilustracijami. V njej si boste lahko izposodili, menjali, dopolnjevali knjige za prijetno preživljanje prostega časa. Za trenutke, ko pozabite izkaznico za knjižnico ali je le-ta zaprta. Več >>

Izvaja: OŠ Orehek Kranj
Kranj, 20. 9. 2021–22. 5. 2022 od 08.00 do 10.00
Bralna značka se na naši šoli začne z bralnim maratonom in zaključi z obiskom literarnega ustvarjalca. Več >>

Izvaja: Kinodvor
Ljubljana, 20. 9. 2021–20. 9. 2022 od 19.15 do 20.45
Film, posnet po knjižni uspešnici negovorečega avtističnega dečka, je senzorično filmsko popotovanje po neznanem svetu. Dokumentarec, ki nam odpre oči in zruši naše predstave o avtizmu. Več >>

Izvaja: Osrednja knjižnica Mozirje
Rečica ob Savinji, 23. 9. 2021–15. 6. 2022 od 19.00 do 20.00
V Knjižnici Rečica bralni klub, poimenovan »Druženje ob knjigi«, izvajamo že sedmo leto. Srečanja potekajo vsako tretjo sredo v mesecu, na naših druženjih zbrani prisluhnejo tudi predstavitvam knjižnih novosti. Člani knjižnice so vabljeni, da se knjižnemu klubu pridružijo tudi tekom leta. Več >>

Izvaja: OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
Vrhnika, 24. 9. 2021–24. 6. 2022 od 13.00 do 14.00
Ob lepem vremenu se bomo z učenci podaljšanega bivanja odpravili do učilnice na prostem, kjer bomo skupaj uživali ob prebiranju zgodbice. Več >>

Izvaja: Osnovna šola II Murska Sobota
Murska Sobota, 27. 9. 2021–10. 6. 2022 od 07.30 do 08.15
Na začetku šolskega leta smo učiteljice 2. razredov začele z razrednim projektom »BRALNE MINUTKE«. Na ta način želimo mlajšim učencem približati branje in s tem vplivati na boljšo bralno pismenost. Tako smo v razredu uvedli tedensko branje pred poukom. Leonida Jug, Maja Balažic, Matejka Rajbar Več >>

Izvaja: Večstopenjska šola Josip Pangerc- vrtci
, 28. 9. 2021–30. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Po vseh vrtcih Večstopenjske šole Josip Pangerc bomo s predšolskimi otroki prebirali pravljice in pripovedke na različne teme. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid
Kobarid, 1. 10. 2021–24. 10. 2022 od 00.00 do 00.00
Z učenci razredne stopnje bomo v okviru ur knjižično informacijskega znanja brali knjige v nadaljevanjih. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kranj, 1. 10. 2021–1. 6. 2022 od 07.00 do 14.00
Učenci se bodo seznanili z izbranim dramskim besedilom. Poudarek bomo imeli na doživetem uprizarjanju. Spodbujala jih bom k čim bolj samostojni uprizoritvi in izdelavi scene ter kostumov za predstavo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini
Hrvatini, 1. 10. 2021–31. 5. 2022 od 08.00 do 20.00
Pričenja se bralno tekmovanje za učence 3. triade. V naslednjih šestih mesecih se bodo trojice tekmovalcev družile ob izbranih knjigah, jih natančno prebirale, reševale uganke in kvize ter raznolike poustvarjalne naloge v portalu classcraft. Več >>

Izvaja: Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini
Hrvatini, 1. 10. 2021–15. 6. 2022 od 08.00 do 15.00
Za učence 5. in 6. razreda smo v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja iz Kopra, kjer so nam prijazno posodili premično zbirko knjig pripravili interno bralno tekmovanje. Gre za prostovoljno in prostočasno branje, zbirka štiridesetih knjig pa bo učencem na voljo za izposojo v razredu. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kranj, 1. 10. 2021–31. 5. 2022 od 08.00 do 14.00
Spodbujali bomo branje in razvijali bralno kulturo. Izdelovali bomo bralni vlakec in knjižnega junaka. Dejavnosti bodo potekale v razredih in v OPB. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Dornberk
Dornberk, 1. 10. 2021–10. 6. 2022 od 08.20 do 14.30
Učenci priporočajo vrstnikom v branje knjige, ki so jih navdušile. Listke s kratkim povzetkom vsebine, naslovom in avtorjem knjige ter obrazložitvijo, zakaj je knjigo vredno prebrati, pritrdijo na bralno drevo v avli šole. Izžrebani avtorji priporočil prejmejo knjižno nagrado. Več >>

Izvaja: OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica
Radovljica, 1. 10. 2021–24. 6. 2022 od 12.00 do 12.45
Tekmovanje je namenjeno spodbujanju branja. Učenci morajo prebrati in predstaviti 15 prebranih knjig. Na koncu šolskega leta učenci, ki jim je uspelo predstaviti 15 knjig, dobijo posebno priznanje ter simbolično nagrado. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Dornberk
Dornberk, 1. 10. 2021–24. 6. 2022 od 15.00 do 20.00
Učenci razredne stopnje odnesejo domov bralni nahrbtnik z izbrano knjigo za skupno branje s starši in knjigo za starše z vzgojno tematiko. Knjigo za skupno branje berejo skupaj s starši. O njeni vsebini se pogovarjajo in vtise o prebranem zapišejo v priloženo beležko. Več >>

Izvaja: Vrtec Ceršak
Ceršak, 1. 10. 2021–24. 6. 2022 od 16.00 do 16.00
Vse šolsko leto bomo družinam na dom izposojali kakovostne slikanice. Želimo si, da bi v domove naših otrok prišlo čim več kakovostnih slikanic, zato smo pripravili dve vrečki, ki bosta dvakrat tedensko potovali k družinam. Vrečki bo priloženo tudi vabilo k včlanitvi v lokalno knjižnico. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje
Trbovlje, 4. 10. 2021–31. 5. 2022 od 08.20 do 20.00
Ekipa treh deklet, ki se je poimenovala A.S.K. BOOK, bo od oktobra 2021 do maja 2022 sodelovala v bralnem projektu založb Malinc in Sodobnost. Tekmovala bo v branju knjig in reševanju ugank in nalog, povezanih z branjem. Pomerila se bo z ekipami z drugih šol po Sloveniji. Navijamo za naše! Več >>

Izvaja: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
Kamnik, 4. 10. 2021–19. 5. 2022 od 17.00 do 18.00
Imamo več bralnih skupin, v katerih se ob knjigah srečujemo enkrat mesečno. Posebno pozornost namenjamo srečanjem za ranljive skupine. Pred začetkom nove sezone pripravimo katalog izbranih knjig, o katerih se pogovarjamo na srečanjih. Bralna srečanja se začnejo oktobra in končajo maja. Več >>

Izvaja: OŠ Podzemelj
Podzemelj, 14. 10. 2021–24. 6. 2022 od 07.30 do 13.40
To je projekt, v katerem sodelujejo vsi učenci OŠ Podzemelj. Izberejo si zapakirano knjigo, si jo izposodijo, jo preberejo ter zapišejo oceno knjige na priložen obrazec. Več >>

Izvaja: OŠ Podzemelj
Podzemelj, 14. 10. 2021–31. 5. 2022 od 07.30 do 13.40
Na OŠ Podzemelj smo pričeli z bralno značko za učitelje. V tem šolskem letu bodo učitelji prebrali 4-5 knjig ter izpolnili priložen obrazec o oceni knjige. Več >>

Izvaja: OŠ Slivnica pri Celju
Gorica pri Slivnici, 18. 10. 2021–21. 10. 2022 od 07.00 do 16.00
V tednu pred jesenskimi počitnicami smo organizirali bralni teden. Brali smo vsi, učenci in učitelji, na razredni in predmetni stopnji. Prebirali smo knjige po lastnem izboru, se o njih pogovarjali, jih priporočali drug drugemu ... Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 5. 2022–30. 5. 2022 od 08.05 do 12.25
Ob peti obletnici smrti Danijela Artička se bomo spomnili njegovih Žusemskih legend. Učenci in starši se bodo odpravili na pohod po Svetem Štefanu in poslušali legende, povezane s posameznimi kraji. Več >>

Izvaja: Beletrina, zavod za založniško dejavnost
Ljutomer, 17. 5. 2022 ob 18.00
Vabimo vas na pogovor s Tonetom Partljičem, ki bo v torek, 17. maja 2022, ob 18. uri o svojem delu spregovoril v Slaščičarni Flo Cukeraj v Ljutomeru. Več >>

Izvaja: Beletrina, zavod za založniško dejavnost
Tolmin, 17. 5. 2022 ob 18.00
Vabimo vas na pogovor s Tomažem Kosmačem, ki bo v torek, 17. maja 2022, ob 18. uri spregovoril v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin. Več >>

Izvaja: Beletrina, zavod za založniško dejavnost
Kamnik, 17. 5. 2022 ob 19.00
Vabimo vas na pogovor z Vesno Vuk Godina, eno najbolj branih družbenih kritičark in kolumnistk pri nas, ki bo v torek, 17. maja 2022, ob 19. uri gostovala v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik. Več >>

Izvaja: Gimnazija Bežigrad
Ljubljana, 18. 5. 2022 od 14.15 do 15.05
Odločili smo se za roman Parfum Patricka Suskinda: kako čuti vplivajo na človeka... Lahko v njem prebudijo neslutene, tudi družbeno nesprejemljive odzive? Več >>

Izvaja: Beletrina, zavod za založniško dejavnost
Ptuj, 18. 5. 2022 ob 19.00
Vabimo vas na literarno-vinski večer, ki bo v sredo, 18. maja 2022, ob 19. uri, v Domu KULTure Muzikafe na Ptuju. Na 79. Hudi pokušnji! bosta z nami legenda slovenskega smučanja Tone Vogrinec in vinar Janez Valdhuber z Valdhuberjevega posestva v Svečini (Vina Falot). Vstop je prost. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šempas
Šempas, 22. 10. 2022 ob 14.00
Na metli jaha mačja kreatura, ob njej visok klobuk, pod njim babura, z lasmi sršečimi prečudovito, čeprav povezanimi v lično kito. Le kaj se bo zgodilo? Več >>

ARHIV IZPELJANIH DOGODKOV