Seznam dogodkov

Izvaja: Forum Ljubljana
Ljubljana, 1. 2. 2022–23. 12. 2023 od 00.00 do 00.00
Projekt Stripsrečevanja prinaša cikel dogodkov, kjer stripovski avtorji predavajo o temeljnih zakonitostih stripa ali o stripu govorijo skozi prikaz lastnih del. Program se prilagaja različnim starostnim skupinam, izvajamo pa ga v šolah, knjižnicah, mladinskih in kulturnih centrih. Več >>

Izvaja: Nacionalni inštitut za javno zdravje
Ljubljana, 20. 8. 2022–31. 12. 2023 od 00.00 do 00.00
Patronažna medicinska sestra ob obisku družine z dojenčkom pri starosti 4-5 mesecev podari izvirno slovensko kartonko Kaj se skriva očku v bradi in priporoča sodelovanje in branje otroku. Z letakom Kaj se skriva v knjižnici (Združenje splošnih knjižnic) povabi k vpisu otroka v splošno knjižnico. Več >>

Izvaja: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS
Ljubljana, 1. 9. 2022–31. 8. 2023 od 00.00 do 00.00
Pri Bralni znački smo ob podpori podjetja Krka in s pomočjo mreže Zveze prijateljev mladine Slovenije 50 otrokom in njihovim družinam iz socialno šibkejšega okolja podarili celoletne naročnine za reviji Cicido in Ciciban. Soorganizatorji: Krka d.d, Novo mesto, mreža ZPMS. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Kristan Vrh, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.00 do 16.00
Učenci prve triade OŠ Kristan Vrh bodo brali knjige in sami pisali svoje. Spoznali bodo, kako knjiga sploh nastane in svojo napisali ter jo opremili z naslovnico in jo zašili. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šentvid pri Grobelnem, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.00 do 16.00
Učenci podružnične šole Šentvid bodo spoznavali in brali pravljice iz celega sveta in tako potovali po svetu. Ustvarjali bodo in spoznavali različne kulture in njihove značilnosti. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Sladka Gora, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.00 do 16.00
Učenci podružnične šole Sladka gora bodo na poljubno pravljico izdelali kamišibaj gledališče. Sami bodo poskrbeli za ilustracije zgodbe ter gledališče tudi uprizorili za svoje sošolce in učiteljice. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–25. 6. 2023 od 07.00 do 16.00
V jutranjem varstvu/OPB bo učiteljica skupaj z učenci brala pravljice po izbiri, nato pa bodo poustvarjali. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–25. 6. 2023 od 07.00 do 16.00
Učiteljica Davorina Pur bo pri pouku z učenci izvajala pravljično jogo, prav tako v OPB in v sklopu interesne dejavnosti. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.00 do 16.00
Učenci iz centralne šole in podružničnih šol bodo izdelali svoje knjižne kazalke. Nekateri bodo sodelovali v nacionalnem ali mednarodnem projektu izmenjave kazalk. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.30 do 11.55
Učenci berejo knjige, slikopise, pesmice ..., in sicer vsak dan zjutraj vsaj 5 minut. Tako se prebujajo s knjigami. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.30 do 07.40
Učenci berejo od 5 do 10 minut krajše pravljice, zgodbice, pesmi, uganke ... vsako jutro. Se o tem pogovorijo in tako začnejo pouk. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.30 do 12.45
Branje krajših besedil pri urah nemškega jezika. Poudarek je na branju iger z besedami. Učenci ob tem urijo svoj besedni zaklad in se hkrati zabavajo. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.30 do 14.35
Učenci 6. in 7. razredov bodo brali zgodbe v nadaljevanjih in tekmovali za Mehurček. Pogovarjali se bodo o vsebini in ustvarjali po navodilih tekmovanja. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–25. 6. 2023 od 08.00 do 13.00
Učenci od 1.do 5. razred POŠ Zibika in učenci od 1. do 4. razred POŠ Sveti Štefan bodo brali drug drugemu, mlajšim in v goste povabili še kakšno babico, dedka ali straša, da jim prebere zgodbico. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 08.00 do 16.00
Učenci bodo pri pouku spoznali pravljico. nato pa bo le ta skupaj s plišasto igračo potovala med učenci I. triade centralne šole in podružnicami. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 08.00 do 16.00
Vsak mesec učencem na centralni šoli in na podružnicah ponudimo knjižno uganko, ki je vezana na na določene dneve, projekte,... Vsak mesec izžrebamo nagrajence po razredih. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–31. 5. 2023 od 08.00 do 24.00
Starši se v začetku šolskega leta prijavijo na bralno značko in berejo knjige. Šolski knjižničarki po meilu ali preko svojih otrok pošiljajo seznam prebranih knjig. V mesecu aprilu ali maju, pa so povabljeni na zaključek bralne značke in srečanje s pisateljem. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 08.05 do 12.45
Na podružnicah Mestinje in Sveti Štefan bodo učiteljice in učenci zjutraj 5 minut namenili branju poljubnih knjig in tako spodbujali branje. Prav tako bodo prvih 5 minut pouka namenili branju knjig, revij, časopisov petošolci iz podružnične šole Šentvid. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 08.05 do 12.45
Učenci POŠ Šentvid in Zibika bodo daljšo zgodbico brali v nadaljevanjih. Učenci bodo brali učencem, v goste pa bo prišla tudi knjižničarka in prebrala del zgodbe. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 08.05 do 16.00
Učenci od 1. do 5. razreda centralne šole in podružnic bodo ob lepem vremenu zunaj, pod drevesom brali in poslušali pravljice. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 08.15 do 12.45
Sedmošolci obiščejo splošno knjižnico, kjer v dar dobijo knjigo in se srečajo z avtorjem le te. Knjigo preberejo za domače branje. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 08.15 do 14.35
Učenci sedmošolci bodo obiskali Lemberg, brali zgodbe o Lemberžanih in poustvarjali. Izmišljevali si bodo svoje zgodbe in jih objavili v šolskem glasilu. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 08.15 do 13.35
Učenci 8. in 9. razreda bodo pri uri slovenščini utrejvali znanje s pomočjo pravljic in gibanja. Več >>

Izvaja: OŠ Jurija Dalmatina Krško
Krško, 1. 9. 2022–23. 6. 2023 od 08.20 do 08.30
Branje in gibanje z roko v roki. Vsako jutro bodo učenci 2. razreda nekaj časa, na začetku pouka, posvetili jutranji telovadbi. Po gibalnih vajah se bodo usedli v krog in prebrali odlomek iz knjige. Več >>

Izvaja: Osnovna šola "Jožeta Krajca" Rakek
Rakek, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 08.20 do 14.00
Pri pouku slovenščine imamo začetno 7-minutno branje. Običajno se usedemo v krog in beremo določeno knjigo (po metodi dolgega branja). Več >>

Izvaja: Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik
Hrastnik, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 10.00 do 11.00
Knjižničarka že od leta 1997 enkrat na mesec obišče otroke v vsaki enoti Vrtca Hrastnik. Otrokom prebere pravljico ter se z njimi pogovarja o dogodkih v pravljici. Obenem prinese tudi nekaj knjig, ki jih otroci preberejo skupaj z vzgojiteljicami. Več >>

Izvaja: Vrtec Mornarček Piran
Piran, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 11.00 do 12.00
Literaturo bomo izbirali strokovni delavki v oddelku, otroci in odrasli skupaj v oddelku ali knjižnici, starši prinesejo od doma. Izbrana literatura bo otrokom na voljo v knjižnem kotičku, da bodo prosto posegali po njej. Izbirali bomo različne vrste literature. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–30. 6. 2023 od 18.00 do 21.00
V okviru bralnega študijskega krožka prebiramo domača in tuja literarna dela, o njih debatiramo, občasno pa pripravimo srečanje s katerim od literarnih ustvarjalcev in literarne ekskurzije. Več >>

Izvaja: Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik
Hrastnik, 1. 9. 2022–31. 5. 2023 od 19.00 do 21.00
Srečanja potekajo enkrat mesečno v prostorih knjižnice. Tema vsakega krožka so dela posameznega slovenskega pisatelja oz. pisateljice. Prisotne se vsakič seznani tudi z novimi naslovi v knjižnici ter novostmi na slovenskem knjižnem trgu. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 5. 9. 2022–30. 6. 2023 od 13.30 do 14.30
V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah vabimo stanovalce na bralne urice. Na srečanjih prebiramo dela slovenskih avtorjev (poezija, kratka proza) in ljudsko slovstvo. Tematiko povežemo z aktualnimi literarnimi obletnicami in dogodki. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 8. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.30 do 07.45
Učencem se bere / berejo slovenske ljudske pravljice ob začetku pouka (različica dolgega branja). Vsak ponedeljek zjutraj. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 8. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.30 do 08.15
Učenci berejo ali se jim prebere krajši članek iz revije Science. O prebranem se razmišlja, hkrati pa se učenci še razgibajo v naravi. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno-Podvelka
Zgornja Kapla, 8. 9. 2022–24. 6. 2023 od 08.00 do 09.00
Skozi vse šolsko leto se bomo trudili povezaovati različne generacije s pomočjo knjige: mentorji – varovanci, učenci – starši, stari starši. Več >>

Izvaja: Osnovna šola "Jožeta Krajca" Rakek
Rakek, 8. 9. 2022–24. 6. 2023 od 08.20 do 16.00
V vsaki učilnici pripravimo bralni kotiček; na predmetni stopnji lahko vsebinsko prilagojen predmetnemu področju. Namenjeno branju med odmori, pri pouku, za uspešnejše učence kot dodatno delo, za nemirne učence kot razbremenitev, umik. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno-Podvelka
Brezno, 8. 9. 2022–24. 6. 2023 od 17.00 do 18.00
V šolskem letu 2022/23 nadaljujemo naše druženje ob kakovostnih knjigah. Načrtujemo štiri srečanja v živo ali na daljavo. Bralni klub je sproščena oblika srečanja, na katerih konstruktivno debatiramo o prebranih vsebinah. Glavni cilj je dvigovati raven bralne kulture, spodbujati kritično mišljenje. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno-Podvelka
Brezno, 9. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.30 do 08.30
V projektu bodo sodelovali učenci 2. in 3. r. Z učenci 2. r. bomo enkrat na teden celo šolsko leto izvajali preizkus tekočnosti branja in rezultate ovrednotili. Z učenci 3. r. bomo rezultate vrednotili enkrat na mesec. Z vajami in nalogami bodo učenci razvijali in izboljševali bralne sposobnosti. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno-Podvelka
Brezno, 9. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.30 do 07.55
Z učenci od 1. do 5. razreda bomo pri pouku izvajali metodo dolgega branja. Učenci bodo sodelovali pri izboru knjige. Na takšen način bomo spodbujali branje kot kakovostno preživljanje prostega časa kot tudi eno izmed možnosti sproščanja. Bogatili bomo besedni zaklad. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno-Podvelka
Zgornja Kapla, 9. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.30 do 08.30
Za učence od 1. do 5. r. smo pripravili bralno škatlo. V njej so različne knjige, ki si jo učenec izbere. Vsak dan namenimo vsaj 10 minut branju iz bralne škatle. Učenci berejo knjigo po lastnem izboru. Ko knjigo preberejo, vsebino predstavijo sošolcem. Po pripovedovanju učenec izbere drugo knjigo. Več >>

Izvaja: OŠ Jurija Dalmatina Krško
Krško, 10. 9. 2022–20. 6. 2023 od 00.00 do 00.00
Bralne urice v 2. c razredu bodo potekale vse šolsko leto. Učiteljica bo brala učencem dopoldan, nadaljevali bodo z branjem tudi v podaljšanem bivanju. Na bralne urice se bodo odpravili v naravo (šolski vrt, sadovnjak) ali pa bodo brali v naši učilnici. Tudi sami učenci bodo urili veščine branja. Več >>

Izvaja: OŠ Ljubečna
Ljubečna, 10. 9. 2022–25. 6. 2023 od 07.00 do 15.00
V avli šole smo uredili knjigobežnico, kjer si učenci lahko izposodijo knjige in revije ter si z njimi krajšajo čas med odmori in po pouku. Več >>

Izvaja: OŠ Jurija Dalmatina Krško
Krško, 10. 9. 2022–20. 6. 2023 od 10.30 do 11.30
Učenci 5. č razreda bodo enkrat na teden brali zgodbice drugošolcem. Po prebrani zgodbi bodo skupaj ustvarjali, plesali ... Bralne minutke bodo izvedli v razredu, v bližnjem parku, v naravoslovni učilnici, ob ribniku ... Več >>

Izvaja: Osnovna šola Juršinci
Juršinci, 10. 9. 2022–20. 6. 2023 od 11.30 do 12.15
Skozi vse šolsko leto enkrat tedensko učenci 5., 6. in 7. r. obiskujejo otroke v Vrtcu Juršinci in jim berejo pravljice in poučne zgodbice. Običajno jih obiščejo pred počitkom in ob posebnih priložnostih, da popestrijo kak praznik ali učno delo. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 12. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.30 do 12.45
Pri urah slovenskega jezika, od 6. do 9. razreda, začnemo s t. i. dolgim branjem, ki bo trajalo vse šolsko leto. Prostovoljci na začetku/na koncu ure glasno berejo izbrano književno besedilo. Več >>

Izvaja: OŠ Jurija Dalmatina Krško
Krško, 14. 9. 2022–22. 6. 2023 od 10.30 do 12.00
Učenci 5. č razreda bodo enkrat na mesec obiskali učence s posebnimi potrebami OŠ dr. Mihajla Rostoharja in jim bodo brali zgodbe. Ob lepem vremenu se bodo dobili v parku Jurija Dalmatina ali ob ribniku Resa in se v prijetnem okolju prepustili pisani besedi. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 17. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.30 do 07.45
Pri urah slovenskega jezika se v tem šolskem letu izvaja dolgo branje. Prostovoljci berejo izbrano knjige ali jo poslušajo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Draga Bajca Vipava
Podnanos, 19. 9. 2022–15. 6. 2023 od 08.00 do 12.15
Podnanoški prvošolci so med drugimi prostori na šoli odkrili tudi šolsko knjižnico. S slovesno podelitvijo darilne slikanice so obeležili začetek nove bralne sezone. Zdaj so redni obiskovalci, vsak mesec pa se sprehodijo tudi do Lavričeve knjižnice v bližini šole. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin
Tolmin, 19. 9. 2022–19. 6. 2023 od 08.00 do 12.00
Učenci prvega triletja naše šole bodo septembra začeli z bralnim projektom, ki bo potekal celo šolsko leto. Cilj projekta je avtomatizirati bralno tehniko, povečati motivacijo za branje ter izboljšati bralno razumevanje. V sklopu projekta bodo potekale tudi Bralne urice z različnimi aktivnostmi. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin
Tolmin, 19. 9. 2022–21. 10. 2023 od 09.45 do 10.00
Pri dejavnosti sodelujejo učenci 3. in 1. triletja. Starejši učenci berejo mlajšim vsak dan med glavnim odmorom, vključene so različne zvrsti literature, tako leposlovje, ki ga učenci berejo v nadaljevanjih, kot članki v otroških revijah in poučna literatura. Gradivo izberejo učenci na urah KIZ. Več >>

Izvaja: OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, enota VRTEC
Črenšovci, 19. 9. 2022–24. 6. 2023 od 10.00 do 10.00
Otrok posluša uganke o različnih športih, gibalnih dejavnostih in gibalno posnema pravilen odgovor. Dejavnost bo potekala vsaj 1x mesečno. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Rodica
Rodica, 19. 9. 2022–1. 6. 2023 od 12.45 do 13.30
Učenci knjižničarskega krožka enkrat na teden berejo pravljice učencem podaljšanega bivanja. Urice bodo potekale tako v razredu kot na prostem Več >>

Izvaja: Osnovna šola Artiče
Artiče, 20. 9. 2022–24. 6. 2023 od 08.00 do 09.00
V okviru pouka SLJ v 1. in 6. razredu bodo starejši učenci vse šolsko leto enkar mesečno prebirali pravljice mlajšim učencem. Več >>

Izvaja: OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, enota VRTEC
Črenšovci, 21. 9. 2022–24. 6. 2023 od 09.00 do 11.00
pravljična ura s knjižničarko, - branje pravljice, tudi v gozdu ali na travniku, - prepoznavanje zvokov iz narave, oponašanje zvokov iz narave, - branje slikopisov, - branje literature za razvijanje govornega aparat in spodbujanje govora, - prebiranje literarnih vsebin v okviru Malčka bralčka Več >>

Izvaja: OŠ Prule
Ljubljana, 22. 9. 2022–22. 9. 2023 od 09.00 do 10.00
Po sprehodu ob Ljubljanici bomo z učenci in učiteljicami predmetne stopnje glasno brali in razmišljali na temo športa. Več >>

Izvaja: OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
Vrhnika, 26. 9. 2022–10. 6. 2023 od 08.00 do 13.00
Učenci prvih in drugih razredov vsak dan prisluhnejo branju zgodbice med poukom. Med branjem ali po branju se razgibavajo. Berejo v naravi. Učenci tretjih razredov prvih pet minut prve šolske ure berejo sami potiho. Pod vodstvom učiteljice DPS izvajajo dejavnost gibkanja. Več >>

Izvaja: OŠ Podzemelj
Podzemelj, 1. 10. 2022–23. 6. 2023 od 07.00 do 14.00
To je projekt, v katerem sodelujejo vsi učenci OŠ Podzemelj. Izberejo si zapakirano knjigo, si jo izposodijo, preberejo ter zapišejo oceno knjige na priložen obrazec. Več >>

Izvaja: OŠ Podzemelj
Podzemelj, 1. 10. 2022–23. 6. 2023 od 07.30 do 14.00
Na OŠ Podzemelj bomo zaposleni tudi letos brali. Vsak prijavljen bo prebral 5 knjig ter izpolnil priložen obrazec o ocenah knjig. Zadnji šolski dan bo potekalo žrebanje enega nagrajenca. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Artiče
Artiče, 1. 10. 2022–24. 6. 2023 od 08.00 do 12.00
V projektu NMK bodo letos sodelovali učenci 1. in 2. razreda. Projekt je namenjen spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. Več >>

Izvaja: OŠ dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini
Hrvatini, 1. 10. 2022–31. 5. 2023 od 08.00 do 20.00
Pričenja se bralno tekmovanje za učence 3. triade. V naslednjih šestih mesecih se bodo trojice tekmovalcev družile ob izbranih knjigah, jih natančno prebirale, reševale uganke in kvize ter raznolike poustvarjalne naloge v portalu classcraft. Več >>

Izvaja: Vrtec Vrhnika
Stara Vrhnika, 1. 10. 2022–31. 5. 2023 od 09.00 do 10.00
V projektu bosta sodelovali dve skupini predšolskih otrok, ki bosta tekom projekta aktivno sodelovali. Mesečno si bo skupina izbrala po eno slikanico, katera bo rdeča nit meseca. Slikanice si bomo izmenjevali, v projekt pa k sodelovanju povabili še starše in stare starše. Več >>

Izvaja: Vrtec Vrhnika
Stara Vrhnika, 1. 10. 2022–31. 5. 2023 od 09.00 do 10.00
V projektu bosta sodelovali dve skupini predšolskih otrok, ki bosta tekom projekta aktivno sodelovali. Mesečno si bo skupina izbrala eno slikanico, katera bo rdeča nit meseca. Slikanice si bomo izmenjevali, v projekt pa k sodelovanju povabili še starše in stare starše. Več >>

Izvaja: Vrtec Domžale
Domžale, 1. 10. 2022–30. 5. 2023 od 17.00 do 19.00
Starši bodo skupaj z otrokom na družinskih sprehodih in izletih prebirali knjige, ki si jih bodo otroci predhodno izbrali in izposodili v knjižnici. Dogodke bodo starši dokumentirali s fotografijo, ki jo bodo prinesli v vrtec. Z otroki bomo skupaj naredili likovno razstavo. Več >>

Izvaja: Vrtec Vrhnika
Stara Vrhnika, 3. 10. 2022–9. 10. 2023 od 09.00 do 10.00
V okviru Tedna otroka, se bomo posvetili skupnemu branju. Otrokom bodo dnevno na voljo različni kotički za branje, gledanje slikanic in načrtovane dejavnosti po vsebini slikanic. Več >>

Izvaja: Vrtec Mornarček Piran
Piran, 3. 10. 2022–31. 5. 2023 od 10.00 do 10.00
V vsakem oddelku bodo strokovni delavci izbrali literaturo, ki jo bodo posamezni otroci odnesli domov, v za to namenjenem kovčku ali nahrbtniku. V domačem okolju jo bodo prebirali, ustvarjali in jo po enem tednu vrnili v vrtec. V vrtcu si bodo izmenjali izkušnje ob branju. Več >>

Izvaja: Založba Zala
Domžale, 19. 4. 2023–19. 4. 2024 od 10.10 do 11.10
Spomin na drevo sta predstavili knjižničarka Stanka Zanoškar in prevajalka Veronika Rot. Napeto jo jima prisluhnili mladi, učenke in učenci 8. razreda z OŠ Venclja Perka je spremljala knjižničarka Štefka Zoreu. Več >>

Izvaja: Beletrina, zavod za založniško dejavnost
Ptuj, 31. 5. 2023 ob 19.00
Vabljeni na 88. Hudo pokušnjo!, ki bo v sredo, 31. maja, ob 19. uri v Domu KULTure muziKafe na Ptuju. Z nami bosta ikona slovenskega filma in gledališča Milena Zupančič ter intimni poznavalec Laškega rizlinga Bojan Kulčar. Več >>

Izvaja: Mestna knjižnica Ljubljana
Ljubljana, 2. 6. 2023 od 17.00 do 18.00
Branja bomo zaključili z zgodbami: za pripovedovalski uvod bo poskrbel radijski voditelj in performer Rok Kušlan s pripovedovalsko budnico ob glasbeni spremljavi, pridružila se nam bo odlična prevajalka Maja Kraigher, prireditev pa bo povezovala pripovedovalka in voditeljica Katja Preša. Več >>

Izvaja: Beletrina, zavod za založniško dejavnost
Logatec, 7. 6. 2023 ob 19.30
Vabimo vas na pogovor s Ferijem Lainščkom, ki bo v sredo, 7. junija 2023, ob 19.30, v Knjižnici Logatec spregovorila o knjigi Petelinje jajce. Več >>

Izvaja: Beletrina, zavod za založniško dejavnost
Koper, 8. 6. 2023 ob 19.00
Vabimo vas na pogovor s Ferijem Lainščkom, ki bo v četrtek, 8. junija 2023, ob 19. uri na Prešernovem trgu Koper (pred knjigarno Libris) spregovoril o knjigi Petelinje jajce. Več >>

Izvaja: Beletrina, zavod za založniško dejavnost
Medvode, 14. 6. 2023 ob 19.30
Vabimo vas na pogovor z Dragom Jančarjem, ki bo v sredo, 14. junija 2023, ob 19.30, v Knjižnici Medvode spregovorila o knjigah In ljubezen tudi, To noč sem jo videl in Ob nastanku sveta. Več >>

Izvaja: Beletrina, zavod za založniško dejavnost
Koper, 21. 6. 2023 ob 19.00
Vabimo vas na pogovor s Tonetom Partljičem, ki bo v sredo, 21. junija 2023, ob 19.00, na Prešernovem trgu Koper (pred knjigarno Libris) spregovorila o knjigi Veter z vzhoda. Več >>

Izvaja: Mestna knjižnica Ljubljana
Ljubljana, 12. 9. 2023 od 09.00 do 14.00
V okviru ciklusa izobraževalnih dogodkov Slovanski fokus iz različnih zornih kotov osvetljujemo slovanske književnosti. Na tretjem srečanju se bomo posvetili vzhodnoslovanskim literaturam. Na dogodku bodo sodelovali univerzitetni predavatelji, književni prevajalci in knjižni uredniki. Več >>

Izvaja: Knjižnica Makse Samsa
Ilirska Bistrica, 27. 9. 2023 od 14.00 do 15.30
Avtorica bo predstavila svojo knjigo učencem OŠ Dragotina Ketteja. V knjigi opisuje Ilirsko Bistrico in po pogovoru bo sledil sprehod po mestu. Več >>

Izvaja: Švicarska šola, Anna Hladnik s.p.
Kranj, 29. 9. 2023–8. 10. 2023 od 19.35 do 21.05
Švicarka je pripravila izbor leposlovnih in strokovnih knjig na temo švicarske pravljice in legende. Brala bo v nemščini in v nemških švicarskih dialektih. Naj vas ta dogodek spodbuja k branju in učenju švicarskih oz. lastnega narečja. Več >>

ARHIV IZPELJANIH DOGODKOV