Seznam dogodkov

Izvaja: Založba Zala
Domžale, 19. 4. 2023–19. 4. 2024 od 10.10 do 11.10
Spomin na drevo sta predstavili knjižničarka Stanka Zanoškar in prevajalka Veronika Rot. Napeto jo jima prisluhnili mladi, učenke in učenci 8. razreda z OŠ Venclja Perka je spremljala knjižničarka Štefka Zoreu. Več >>

Izvaja: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS
Ljubljana, 1. 9. 2023–31. 8. 2024 od 00.00 do 00.00
Pri Bralni znački smo ob podpori podjetja Krka in s pomočjo mreže Zveze prijateljev mladine Slovenije 50 otrokom in njihovim družinam iz socialno šibkejšega okolja podarili celoletne naročnine za reviji Cicido in Ciciban. Soorganizatorji: Krka d.d, Novo mesto, mreža ZPMS. Več >>

Izvaja: Vrtec Mornarček Piran
Piran, 1. 9. 2023–31. 8. 2024 od 06.30 do 17.00
V oddelkih bodo organizirani knjižni kotički, kjer bodo otroci lahko izbirali literaturo po lastnih željah. Vsebina knjižnih kotičkov se bo tekom šolskega leta spreminjala. Več >>

Izvaja: Knjižnica Domžale
Domžale, 1. 9. 2023–24. 6. 2024 od 08.00 do 17.00
S knjigo na potep je bralnospodbujevalni projekt, ki ga organizira Knjižnica Domžale v povezavi z vrtci, vanj so vključene skupine otrok iz vrtcev na območju delovanja knjižnice. Knjižnica organizira premične zbirke, sestavljene iz skrbno izbrane otroške literature, ki si jih vrtci izposodijo. Več >>

Izvaja: Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola
Šempeter pri Gorici, 1. 9. 2023–30. 4. 2024 od 08.00 do 14.30
Na Biotehniški šoli spodbujamo branje med srednješolci z bralno značko ŠC bere. Ob koncu leta so vsi sodelujoči povabljeni k ogledu filma, zlati bralci pa ob koncu šolanja prejmejo knjižno nagrado. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Gornja Radgona
Gornja Radgona, 1. 9. 2023–25. 6. 2024 od 08.20 do 09.05
S prvošolci mesečno beremo basni iz zbirke Podkovana žaba : slovenske basni, zbirka Čebelica, št. 204. Učenci si zapišejo naslov in basen ilustrirajo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Gornja Radgona
Gornja Radgona, 1. 9. 2023–25. 6. 2024 od 08.20 do 09.05
Z učenci četrtega in petih razredov mesečno delamo z neleposlovnim besedilom iz poljudnoznanstvene revije: berejo besedilo, si izpisujejo in pojasnjujejo nove besede in ustvarjajo slovar. Rešujejo še križanke, anagrame, povezujejo pojme. Namen je širjenje besedišča. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci, vrtec Mavrica
Odranci, 1. 9. 2023–21. 6. 2024 od 09.30 do 10.00
Slavljenec tisti dan, ko praznuje rojstni dan prinese svojo najljubšo knjigo, ki si jo potem skupaj ogledamo, preberemo vsebino, se pogovorimo. Več >>

Izvaja: Vrtec Mornarček Piran
Piran, 1. 9. 2023–24. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Dnevno pripovedovanje na Pravljičnem stolu (v času pred kosilom). Pripoveduje otrok, ki je tega dne izbran za pomočnika dneva. Literaturo izbiramo na več načinov.Vrste literature (v slovenskem, italijanskem ali angleškem jeziku): - poezija, - slikanice, - otroške revije, - otroške strokovne knjige. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Juršinci
Juršinci, 1. 9. 2023–24. 6. 2024 od 11.30 do 12.15
Skozi vse šolsko leto enkrat tedensko učenci 5., 6. in 7. r. obiskujejo otroke v Vrtcu Juršinci in jim berejo pravljice in poučne zgodbice. Običajno jih obiščejo pred počitkom in ob posebnih priložnostih, da popestrijo kak praznik ali učno delo. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 5. 9. 2023–30. 6. 2024 od 13.30 do 14.30
V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah vabimo stanovalce na bralne urice. Na srečanjih prebiramo dela slovenskih avtorjev (poezija, kratka proza) in ljudsko slovstvo. Tematiko povežemo z aktualnimi literarnimi obletnicami in dogodki. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Dobravlje
Dobravlje, 6. 9. 2023–25. 6. 2024 od 07.30 do 12.40
Vsako šolsko uro tiho beremo vsak svojo knjigo. O prebrani knjigi zapišejo svoje vtise, mnenja in utemeljitve. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 7. 9. 2023–24. 6. 2024 od 07.30 do 07.40
Na začetku ure beremo knjigo v nadaljevanju. Berejo jo učenci, ob njej kritično razmišljajo in se po branju o prebranem tudi pogovarjajo. Več >>

Izvaja: Slovenski gledališki inštitut
Ljubljana, 8. 9. 2023–8. 10. 2024 od 00.00 do 00.00
Tudi letos v Nacionalnem mesecu skupnega branja (8. september – 8. oktober 2023) pripravljamo bralno akcijo Berimo v SLOGI!. Na FB strani Slovenskega gledališkega inštituta (@SLOGI.SI) vam bomo v Nacionalnem mesecu skupnega branja 2023 predstavili izseke iz najnovejših in novejših publikacij SLOGI. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 8. 9. 2023–24. 6. 2024 od 07.00 do 07.30
Učenci v posebnem nahrbtniku nesejo domov knjigo. Berejo jo skupaj s starši in v poseben zvezek opravijo zadane naloge (ilustracija, krajši zapis ali mu/ji je bila knjiga všeč ...), vsebino prebrane zgodbe iz knjige predstavijo v šoli. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid
Kobarid, 8. 9. 2023–1. 6. 2024 od 07.30 do 07.55
Člani bralnega kluba vsako jutro berejo pravljice, pesmice in uganke učencem 1., 2. in 3. razreda. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 8. 9. 2023–19. 6. 2024 od 07.30 do 12.45
Učenec učencu je aktivnost, ko bodo učenci devetih razredov zapolnili prosti čas z branjem mlajšim učencem na šoli. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno-Podvelka
Brezno, 8. 9. 2023–23. 6. 2024 od 07.40 do 08.00
Trikrat na teden se najprej sprostimo s pomočjo čuječnosti, nato pa ob umirjeni glasbi preberemo krajšo zgodbico. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno-Podvelka
Brezno, 8. 9. 2023–23. 6. 2024 od 07.40 do 08.00
Z učenci 2. razreda smo si v učilnici uredili prijeten kotiček za branje in pogovor. Učenci se radi zbirajo v tem kotičku in urijo branje ter berejo in listajo knjige, ki jih imajo pripravljene v kovčku. V mesecu, ki je namenjen branju, pa tudi skozi celo šolsko leto, se bomo družili in brali. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 8. 9. 2023–24. 6. 2024 od 08.00 do 12.00
Učenci dobijo bralno mapo v kateri zbirajo različne bralne liste. Berejo osebam, ki so že bralci in s tem pridobivajo prve bralne izkušnje. Več >>

Izvaja: OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
Vrhnika, 8. 9. 2023–15. 6. 2024 od 08.00 do 15.00
Učenci prve triade OŠ Ivana Cankarja berejo v knjižnici, učilnicah ali na prostem: pod krošnjami, v naravi, pred poukom ter v času opb. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje - Vrtec Prevalje
Prevalje, 8. 9. 2023–30. 6. 2024 ob 09.00
Vzgojiteljice bodo otrokom celo leto brale ter izvajale skupno branje. Skupaj bodo opravili Predšolsko bralno značko Petra Nosa. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 8. 9. 2023–21. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Na posebne dneve učenci berejo knjige zunaj na odeji in tako širijo bralno kulturo in se zabavajo. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci, vrtec Mavrica
Odranci, 8. 9. 2023–21. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Brali bomo pravljico Drugačen (K. Cave), brali v nadaljevanju pred počitkom, brali na odeji, v naravi.. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno-Podvelka
Brezno, 8. 9. 2023–23. 6. 2024 od 14.00 do 15.00
V letu 2023/24 nadaljujemo naše druženje ob kakovostnih knjigah. Načrtujemo štiri srečanja v živo. Bralni klub je sproščena oblika srečanja, na katerih konstruktivno debatiramo o prebranih vsebinah. Glavni cilj je dvigovati raven bralne kulture, spodbujati kritično mišljenje. Več >>

Izvaja: OŠ dr. Franja Žgeča Dornava
Dornava, 11. 9. 2023–24. 6. 2024 od 08.00 do 13.00
Začetek ure popestrimo z branjem učitelja ali učenca. Sledi pogovor in dejavnosti, povezane s prebranim. Več >>

Izvaja: Center za starejše Metulj
Slovenska Bistrica, 14. 9. 2023–31. 5. 2024 od 08.00 do 09.30
Bralna skupina za starejše občane - branje za druženje in zabavo. V sklopu skupine bomo izvedli tudi bralno značko, seznam knjig bodo predlagali in skupaj oblikovali udeleženci. Dobrodošli so tudi mlajši bralci saj se skupaj skozi pogovor in obravnavano tematiko lahko eden od drugega veliko naučimo. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 17. 9. 2023–31. 5. 2024 od 13.00 do 14.00
Učenci predmetne stopnje bodo brali otrokom v vrtcu in jih tako motivirali za branje. Spremljala jih bo svetovalna delavka. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 17. 9. 2023–31. 5. 2024 od 13.00 do 14.00
Učenci z dodatno strokovno pomočjo bodo po dogovoru občasno hodili v dnevno varstveni center, kjer jim bodo brali časopise. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 17. 9. 2023–24. 6. 2024 od 14.00 do 15.00
Učenci predmetne stopnje berejo mlajšim učencem na razredni stopnji ter jih s tem motivirajo za branje. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci
Odranci, 17. 9. 2023–31. 5. 2024 od 16.00 do 17.00
Dvakrat na leto bomo priredili bralni čajanki, na katerih se bomo družili učenci, ki berejo Bralno značko, skupaj z odraslimi, ki berejo oz. opravljajo Bralno značko za odraslo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Rovte
Rovte, 18. 9. 2023–1. 6. 2024 od 08.20 do 14.30
Ustvarjanje in branje jutranjih misli na temo branja, izmenjevalnica knjig, vsakodnevno 10–minutno tiho branje, dražba knjig, bralnice, knjižničarksi krožek, medgeneracijsko branje. Več >>

Izvaja: OŠ Sveta Ana
Sv. Ana v Slov. goricah, 18. 9. 2023–30. 5. 2024 od 09.00 do 10.00
Učenci prvega razreda bodo slavnostno sprejeti med člane šolske knjižnice. Hkrati pa se začne bralno spodbujevalna akcija Berem za znanje z naslovom "Ježek Bežek, kam pa kam?" Maskota ježka in knjiga bosta potovali po domovih, učenci pa bodo pridobivali nova znanja. Več >>

Izvaja: Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, Podružnična šola Vreme
Dolnje Vreme, 18. 9. 2023–26. 5. 2024 od 11.00 do 12.00
Posvetili se bomo skupnemu branju. Učenci bodo v objemu gozda eden drugemu brali knjige z gozdno tematiko. O prebranem bodo pogovarjali. Več >>

Izvaja: Osrednja knjižnica Mozirje
Rečica ob Savinji, 20. 9. 2023–19. 6. 2024 od 19.00 do 20.00
Srečanja potekajo v Knjižnici Rečica vsako tretjo sredo v mesecu od septembra do vključno junija ob 19. uri. Srečanja so namenjena izmenjavi mnenj o prebranih knjigah in predstavitvi knjižnih novosti. Vsak pogovor o knjigi se tekom srečanja razvije v pogovor o sočloveku in družbi, v kateri živimo. Več >>

Izvaja: OŠ Mislinja
Mislinja, 22. 9. 2023–31. 5. 2024 od 13.00 do 14.00
To prijetno sodelovanje in skrb za branje nadaljujemo tudi to šolsko leto. Starejši učenci berejo mlajšim zgodbe v nadaljevanjih. Enkrat tedensko se zberejo v knjižnici, še prej pa starejši učenci pripravijo bralno- pogovorno urico. Prijetna bralna srečanja bodo potekala čez vso šolsko leto. Več >>

Izvaja: OŠ Pesnica
Pesnica pri Mariboru, 25. 9. 2023–15. 6. 2024 od 11.10 do 11.30
Člani bralnega kluba, katerega člani so učenci od 6. do 9. razreda, učencem od 1. do 5. r. enkrat na mesec preberejo pravljico, zgodbo ali berejo v nadaljevanjih. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, PŠ Lokev
Lokev, 26. 9. 2023–26. 9. 2024 od 08.00 do 12.20
Na PŠ Lokev bomo prebirali pravljice v različnih jezikih: italijanščini, španščini, portugalščini, nemščini in angleščini. Na obisku bo knjižničarka, ki nam bo prebrala Rdečo kapico v nemščini. Učenka 3. razreda pa nam bo prebrala pravljico v portugalščini. Izdelali bomo slovar petih jezikov. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Zagradec
Zagradec, 26. 9. 2023–10. 6. 2024 od 13.10 do 14.05
Učenci iz predmetne stopnje berejo pravljice učencem iz OPB v šolski knjižnici OŠ Zagradec. V NMSB se oblikuje skupina bralcev, ki bere pravljice do konca šolskega leta. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak
Knežak, 26. 9. 2023–25. 5. 2024 ob 16.00
V 4 okoliške vasi bomo postavili lesene bralne hišice in vanje dali knjige, ki bodo na voljo vsem prebivalcem, posebej starejšim, ki nimajo možnosti obiska splošne knjižnice. Knjige bomo vsak mesec zamenjali. Več >>

Izvaja: Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik
Hrastnik, 27. 9. 2023–10. 5. 2024 od 00.00 do 00.00
Z učenci od 1. do 5. razreda, ki obiskujejo OPB, bomo skupaj prebrali dvanajst knjig evropskih avtorjev (šest knjig za prvo triado, šest za drugo triado), reševali v Ustvarjalnikih ter sodelovali v nagradnih igrah. Več >>

Izvaja: Osnovna šola II Murska Sobota
Murska Sobota, 29. 9. 2023–30. 5. 2024 od 09.00 do 10.00
Polepšajmo čas življenja starejšim, ki si želijo svojo starost obogatiti s poslušanjem, petjem, branjem, druženjem, ustvarjanjem ... prvošolčkov. Z dejavnostmi smo zgradili trden most med otroci in starostniki. S tem smo poglobili medsebojne odnose, krepili socialne veščine, duševno zdravje. Več >>

Izvaja: DOŠ Prosenjakovci
Prosenjakovci, 1. 10. 2023–1. 5. 2024 od 07.30 do 08.00
Učencem pripravimo listke z avtorji in naslovi knjig. Učenci izžrebajo listek in knjigo poskusijo najti na policah šolske knjižnice. Več >>

Izvaja: Vrtec Mornarček Piran
Piran, 1. 10. 2023–31. 8. 2024 od 08.00 do 11.00
V najmlajšem oddelku bodo strokovne delavke individualno ali v manjših skupinah pripovedovale izštevanke in pesmi iz knjige Enci benci na kamenci. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje
Trbovlje, 1. 10. 2023–15. 6. 2024 od 08.20 do 13.30
Učenci 5. razreda iščejo zanimiv bralne kotičke, v katerih najdejo mir za branje in uživanje ob knjigi. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci, vrtec Mavrica
Odranci, 1. 10. 2023–31. 5. 2024 od 09.30 do 10.15
Skozi celo šolsko leto bomo spoznavali različne zgodbe, si izdelali lutke, dramatizirali... Zgodbe so: Pod medvedovim dežnikom (S. Makarovič), Zelo lačna gosenica (E. Carle), Muca copatarica (E. Peroci), Pikapolonica in pike. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci, vrtec Mavrica
Odranci, 1. 10. 2023–31. 5. 2024 od 09.30 do 10.30
Otrok s starši obišče knjižnico, kjer si izbere knjigo. Knjigo pripoveduje v oddelku doma pa v CICI zvezek napišejo/narišejo/nalepijo fotografije nekaj utrinkov iz knjižnice ter kako so knjigo doma brali, kdaj so jo brali, kdo jo je bral, ali so v tem uživali ipd. Več >>

Izvaja: OŠ Odranci, vrtec Mavrica
Odranci, 1. 10. 2023–30. 4. 2024 od 10.00 do 18.00
Prvi obisk knjižnice bodo otroci izvedli skupaj z vzgojiteljico. Dobili bodo izkaznice, kjer bodo zbirali štampiljke. Nadaljnje obiske izvedejo otroci skupaj s svojimi starši ali starimi starši (vsaj 5 krat). Vsebino izbrane knjige lahko pripovedujejo v vrtcu. Več >>

Izvaja: Vrtec Mornarček Piran
Piran, 1. 10. 2023–30. 5. 2024 od 10.00 do 11.30
Otroci bodo obiskovali Mestno knjižnico. V njej bodo poslušali pravljice, spoznavali kaj vse knjižnica ponuja, pravila, ki veljajo v knjižnici in ustvarjali skupaj s bibliotekarkami. Spoznali bodo kako si knjige izposodimo in jih kasneje vrnemo v knjižnico Več >>

Izvaja: Vrtec Mornarček Piran
Piran, 1. 10. 2023–15. 5. 2024 od 10.00 do 12.00
Otroci bodo s pomočjo pravljic iz domačega okolja spoznavali kulturno dediščino. S pomočjo pravljic bodo bogatili bogatili svoj čustveni svet in razvijali zmožnost domišljijske rabe jezika. Svoja doživetja bodo izražali s pomočjo različnih umetniških jezikov Več >>

Izvaja: OŠ Odranci, vrtec Mavrica
Odranci, 1. 10. 2023–31. 5. 2024 od 15.00 do 18.00
Otroci domov odnesejo slikanico, ki si jo izberejo v vrtcu, doma jo skupaj s starši preberejo in izdelajo lutko najljubšega junaka iz knjige. V vrtcu skupaj z izdelano lutko še enkrat skupaj preberemo pravljico. Več >>

Izvaja: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
Kamnik, 2. 10. 2023–31. 5. 2024 od 00.00 do 00.00
Branje je iskanje je bralni projekt, ki ga organizira Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik. Skupaj s pravljico vas vabimo na potep po kamniški in komendski okolici. Namen je povezati družine in skupine z branjem in preživljanju časa v naravi. Več >>

Izvaja: Knjižnica Brežice
Brežice, 2. 10. 2023–30. 4. 2024 od 07.00 do 24.00
Začetek nove sezone bralnega projekta za najmlajše člane Knjižnice Brežice; od 3. leta starosti do vključno 3. razreda osnovne šole. Več >>

Izvaja: Knjižnica Domžale
Domžale, 2. 10. 2023–30. 4. 2024 od 08.00 do 19.00
Okusimo besedo je bralna značka za odrasle, namenjena spodbujanju branja in bralne kulture. Kriterija pri izboru literature sta kakovost besedila in aktualnost gradiva, ki zajema različne žanre, stroko in leposlovje. Na voljo je tudi ločen seznam literature za starejše bralce. Vabljeni! Več >>

Izvaja: Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik
Dol pri Hrastniku, 2. 10. 2023–24. 6. 2024 od 08.10 do 14.10
Sodelujemo pri projektu GG4U, ki spodbuja branje v povezavi z uporabo drugih medijev. S pomočjo aplikacije na telefonu in namigov bodo učenci iskali naslove knjig in se z avatarji borili za točke in odkrivali svet. Več >>

Izvaja: Osnovna šola II Murska Sobota
Murska Sobota, 2. 10. 2023–31. 5. 2024 od 08.15 do 12.35
Učenci in učenke bodo pri urah biologije, naravoslovja in gospodinjstva brali motivacijske zgodbe, misli znanstvenikov, izdelali kartice, kolo lepih misli, sporočila ... Več >>

Izvaja: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Ravne na Koroškem, 2. 10. 2023–23. 4. 2024 od 11.00 do 12.30
S srečanjem s pisateljico Matejo Gomboc začenjamo 7. sezono branja za mlade Bodi kul, beri ful. S tem projektom območnosti spodbujamo bralno motivacijo, seznanjamo mlade s kakovostno literaturo in vzgajamo bralce za vse življenje. Mladi, stari od 13. do 18 let, bodo prejeli nove zgibanke. Vabljeni! Več >>

Izvaja: OŠ Polhov Gradec
Polhov Gradec, 3. 10. 2023–21. 6. 2024 od 08.45 do 09.30
V tednu otroka bodo otroci iz Vrtca pri OŠ Polhov Gradec začeli obiskovati šolsko knjižnico v OŠ Polhov Gradec. Odslej se bomo na pravljičnih uricah srečevali vsaj enkrat mesečno ali pogosteje. Otroci bodo poslušali izbrano pravljico in se navajali na prostor. Več >>

Izvaja: Osrednja knjižnica Mozirje
Mozirje, 3. 10. 2023–23. 4. 2024 od 17.00 do 18.00
Mali ljubitelji domišljijskih popotovanj, vabljeni v deželo pravljic, kjer bomo srečevali navihana pravljična bitja in se nasmejali ob njihovih dogodivščinah. Sledilo bo skupno ustvarjanje. Ure pravljic potekajo vsak torek v mesecu ob 17. uri. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj
Kranj, 6. 10. 2023–7. 6. 2024 od 08.20 do 09.05
Rezerviran čas za branje enkrat tedensko v 2. razredu, skozi vse šolsko leto in ne samo v času NMSB. Vodi učiteljica, učenci sodelujejo in eno šolsko uro berejo knjige, izposojene iz šolske knjižnice ali od doma. Več >>

Izvaja: OŠ dr. Franja Žgeča Dornava
Dornava, 6. 10. 2023–24. 6. 2024 od 18.00 do 20.00
V šolskem letu 2023/2024 bomo v OŠ dr. Franja Žgeča Dornava izvedli več medgeneracijskih branj, kjer bodo učitelji, starši, stari starši in občani brali učencem ter obratno. Namen dogodka je motivirati za branje in širiti bralno kulturo med mladimi in mladimi po srcu. Več >>

Izvaja: Osrednja knjižnica Mozirje
Gornji Grad, 11. 10. 2023–24. 4. 2024 od 18.00 do 19.00
Vabljeni vsi mali ljubitelji domišljijskih popotovanj v deželo pravljic, kjer bomo srečevali navihana pravljična bitja in se nasmejali ob njihovih dogodivščinah. Sledi skupno ustvarjanje. Ure pravljic potekajo vsako drugo in četrto sredo v mesecu ob 18. uri. Več >>

Izvaja: ŠC Nova Gorica, Biotehniška šola
Nova Gorica, 13. 10. 2023–20. 6. 2024 od 10.00 do 11.00
Dijaki in dijakinje Biotehniške šole smo obiskali Dom upokojencev Nova Gorica in skupaj s starostniki brali nekaj odlomkov iz knjige Ivana Sivca Male neumnosti. Ob prebranem smo se pogovarjali, kakšno je bilo življenje v povojni Jugoslaviji. Več >>

Izvaja: Osrednja knjižnica Mozirje
Rečica ob Savinji, 25. 10. 2023–24. 4. 2024 od 17.00 do 18.00
Vabljeni vsi mali ljubitelji domišljijskih popotovanj v deželo pravljic, kjer bomo srečevali navihana pravljična bitja in se nasmejali ob njihovih dogodivščinah. Sledi skupno ustvarjanje. Ure pravljic potekajo vsako drugo in četrto sredo v mesecu ob 17. uri. Več >>

Izvaja: Osrednja knjižnica Mozirje
Nazarje, 30. 10. 2023–27. 5. 2024 od 18.00 do 19.00
Srečanja, druženje in pogovor o knjigah na določeno tematiko v Knjižnici Nazarje potekajo zadnji ponedeljek v mesecu ob 18. uri. Pogovarjamo in izmenjujemo mnenja o prebranih knjigah, prisotne pa se vsakič seznani tudi z novimi naslovi v knjižnici ter novostmi na slovenskem knjižnem trgu. Več >>

Izvaja: Vrtec pri Osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči
Most na Soči, 1. 11. 2023–31. 5. 2024 od 09.00 do 11.00
V vrtec smo povabili starše, da naše dopoldneve obogatijo z branjem pravljic. Po želji staršev, bodo izvedene tudi razne dejavnosti, ki se bodo nanašale na vsebino izbrane pravljice. Več >>

Izvaja: Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola
Šempeter pri Gorici, 8. 11. 2023–30. 5. 2024 od 10.00 do 14.00
Na sproščenem dogodku se pogovarjamo in izmenjujemo mnenja o knjigah, ki so nas nagovorile v zadnjem času. Načrtujemo štiri srečanja v šolskem letu. Več >>

Izvaja: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove
Vnanje Gorice, 5. 3. 2024–14. 5. 2024 od 13.30 do 15.00
Ciklus spletnih seminarjev na štirih zahtevnostnih stopnjah je namenjen vsem, ki jih zanima negovanje bralne kulture in kulture pogovora s klasičnimi ali spletnimi bralnimi klubi. Webinar izvajata izkušena moderatorja bralnih klubov: dr. Iztok Osojnik in Tatjana Jamnik. Več >>

Izvaja: Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola
Šempeter pri Gorici, 21. 3. 2024–30. 5. 2024 od 00.00 do 00.00
Na začetku šolskega leta smo povabili vse dijake k ustvarjanju poezije. Na svetovni dan poezije, 21. marca, smo v šolski avli razstavili ustvarjanje naših dijakov. Več >>

Izvaja: DOŠ Prosenjakovci
Prosenjakovci, 1. 4. 2024–30. 4. 2024 od 07.30 do 08.00
Starejši učenci berejo mlajšim. Učenci 6.- 9. razreda berejo učencem 1.- 5. razreda. Berejo knjige v slovenskem in v madžarskem jeziku. Več >>

Izvaja: DOŠ Prosenjakovci
Prosenjakovci, 1. 4. 2024–30. 4. 2024 od 07.30 do 08.00
Učenci 6. - 9. razreda berejo učencem 1.- 5. razreda. Berejo knjige v slovenskem in v madžarskem jeziku. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica
Nova Gorica, 1. 4. 2024–20. 4. 2024 od 09.00 do 10.00
Medgeneracijsko sodelovanje med starimi starši in vnuku naše šole. Članice društva GO Spominčica pripravijo kratko predavanje o demenci in vaje za spomin. V skupini bo največ 20 udeležencev. Več >>

Izvaja: OŠ in vrtec Sveta Trojica
Sv. Trojica v Slov. goricah, 17. 4. 2024–24. 4. 2024 od 08.45 do 09.30
Starješi učenci bodo za otroke vrtca pripravili pravljično urico. Obiskali bodo vse starostne skupine in jim prebrali, pripovedovali in zaigrali pravljico primerno njihovi starosti. Pripravili jim bodo tudi krajše likovno poustvarjanje in skupaj z njimi prebirali in brali knjige v igralnici. Več >>

Izvaja: Bralni krožek DU Senovo
Senovo, 18. 4. 2024 od 11.00 do 13.00
Pogovor o glasnem branju, medgeneracijskem branju in Maistrovem letu z imenitnimi gosti (Tilka Jamnik, Lada Zei, Tone Partljič) Več >>

Izvaja: Zavod Emendo Gavce
Kranj, 19. 4. 2024 ob 17.00
Vstopamo v svet, kjer se besede prelivajo v čarobne zgodbe in ideje postanejo mostovi med ljudmi. Kultura branja in ljubezen do knjige sta stebra razvoja naše družbe, zato sprejemamo izziv, da soustvarimo okolje, kjer se besede širijo kot semena znanja, kreativnosti in empatije. Prijazno vabljeni! Več >>

Izvaja: Zavod Emendo Gavce
Kranj, 20. 4. 2024 ob 10.30
Vstopamo v svet, kjer se besede prelivajo v čarobne zgodbe in ideje postanejo mostovi med ljudmi. Kultura branja in ljubezen do knjige sta stebra razvoja naše družbe, zato sprejemamo izziv, da soustvarimo okolje, kjer se besede širijo kot semena znanja, kreativnosti in empatije. Prijazno vabljeni! Več >>

Izvaja: Gimnazija Bežigrad
Ljubljana, 23. 4. 2024 od 08.00 do 14.10
Pri urah pouka, najpogosteje jezikovnega, bomo brali poezijo. Pri slovenščini slovenske avtorje v izvirniku, pri ostalih jezikih oz. ko pouk teče v tujih jezikih, pa večinoma slovenske avtorje v ustreznih prevodih. Več >>

Izvaja: OŠ Komenda Moste
Kamnik, 25. 4. 2024 od 17.00 do 22.00
Kamniško obarvan dogodek bomo začeli z vodenim ogledom Maistrove hiše. Nadaljevali bomo s poučnim sprehodom skozi Kamnik, kjer bomo spoznali znane Kamničane. V splošni knjižnici nam bodo pripravili Lov za zakladom. Dogodek bomo zaključili z nočnim pripovedovanjem pri Starem gradu. Več >>

Izvaja: OŠ Komenda Moste
Komenda, 6. 5. 2024–24. 5. 2024 od 09.00 do 14.00
Starejši učenci se bodo na zaključni prireditvi festivala Bralnice pod slamnikom srečali z nizozemsko ustvarjalko Anno Woltz. Z branjem njenih mladinskih del in pogovori o prebranem se bodo na avtoričin obisk v šoli pripravljali v mesecu maju. Več >>

Izvaja: OŠ Komenda Moste
Komenda, 13. 5. 2024 od 16.45 do 21.00
Obiskala nas bo bralna motivatorka založbe Malinc, prisluhnili bomo španski poeziji in spoznali osnove španskega jezika. Večer bomo zaključili z ogledom ogledom španskega celovečernega filma, posnetega po knjižni predlogi. Tekom večera bomo spoznali dva španska avtorja - pisatelja in pesnika. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 20. 5. 2024 od 18.00 do 19.30
Vabimo vas na ponedeljkova srečanja z dr. Karlom Gržanom. Na prvem bomo razmišljali o sočutju, ki se prebudi v kriznih situacijah, ter o tem, kako biti in kako ravnati, da se le-to ne bo sprevrglo v njegovo nasprotje. Več >>

Izvaja: OŠ Komenda Moste
Komenda, 29. 5. 2024 od 09.30 do 10.20
Učence 5.-9. razreda, ki so opravili Glavarjevo bralno značko 2023/24, bo obiskal ustvarjalec Sebastijan Pregelj in jim predstavil svoje literarno ustvarjanje. Njegova dela bodo učenci spoznavali skozi cel mesec maj pri urah knjižnično-informacijskih znanj. Več >>

Izvaja: OŠ Komenda Moste
Moste, 29. 5. 2024 od 10.30 do 11.30
Učence 1.-4. razreda, ki so opravili Glavarjevo bralno značko 2023/24, bo obiskal ustvarjalec Sebastijan Pregelj in jim predstavil svoje literarno ustvarjanje. Njegova dela bodo učenci spoznavali skozi cel mesec maj pri urah knjižnično-informacijskih znanj. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šempas
Šempas, 27. 9. 2024 od 15.00 do 16.00
Knjigobežnica ali odprta mala knjižnica, v kateri se prosto izmenjujejo, dodajajo ali izposojajo knjige, pri tem pa lahko sodelujemo prav vsi. Več >>

Izvaja: Zavod RS za šolstvo
Ankaran, 23. 11. 2024 od 13.00 do 15.00
Bralni dogodek bo organiziran za učiteljice/učitelje, ki so udeleženci seminarja Motiviranost za branje. Ob bralnem dogodku bomo razmišljali, kako izbira bralnega gradiva spodbudi motiviranost za branje in kako prepričanje o samoučinkovitosti pri branju vpliva na bralne dosežke. Več >>

ARHIV IZPELJANIH DOGODKOV