BOOKFACE - obrazi knjig

Nagradni fotografski natečaj Na natečaju lahko sodelujejo vsi ljubitelji fotografije: ljubiteljski, naključni ali profesionalni fotografi.
TERMIN DOGODKA
Lokacija dogodka: Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale
Datum: 24. 6. 2019–22. 9. 2019
Čas dogodka: od 08.00 do 19.00
Opomba: 1. Organizator Organizator fotografskega natečaja je Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale. 2. Tema fotografskega natečaja Knjižnica Domžale razpisuje fotografski natečaj z naslovom OBRAZI KNJIG (BOOKFACE). V knjižnici poiščite knjigo s takšno naslovnico, ki jo boste pri fotografiranju lahko združili s svojim obrazom, telesom ali kako drugače vključili sebe, naslovnico in okolico v novo fotografijo naslovnice. 3. Sodelovanje in pogoji Na natečaju lahko sodelujejo vsi ljubitelji fotografije: ljubiteljski, naključni ali profesionalni fotografi. 4. Prijava na natečaj Posameznik lahko sodeluje z največ tremi barvnimi fotografijami, ki jih odda ali pošlje na digitalnem mediju na naslov: Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale, ali na elektronski naslov: info@dom.sik.si. Velikost datotek naj ne presega 7 MB. Fotografije lahko pošljete v več datotekah, vendar naj bodo vselej navedeni podatki o avtorju. Večjo datoteko (do 2 GB) lahko pošljete preko vmesnika https://www.wetransfer.com/. Priložite tudi izpolnjeno prijavnico z natančnimi podatki o avtorju (ime, priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov). Vsaka fotografija naj bo označena s podatki o avtorju (ime, priimek) in naslovom. (primer: F1_Ime_Priimek_Naslov fotografije) Udeleženci lahko oddajo fotografije v formatu JPG ali JPEG, z ločljivostjo 200-300 dpi in velikosti najmanj 3264x2448. Digitalnih medijev CD/DVD ne bomo vračali. 5. Avtorstvo Udeleženci natečaja z oddajo prijave in fotografij organizatorju natečaja zagotavljajo, da so sami lastniki in avtorji fotografij oziroma da so izključni imetniki avtorskih pravic in da na fotografijah ne obstajajo kakršnekoli pravice tretjih oseb. V primeru, da so na oddanih fotografijah upodobljene osebe, ki jim na podlagi veljavnih predpisov pripadajo osebnostne ali kakršnekoli druge pravice, udeleženci natečaja Knjižnici Domžale zagotavljajo, da so pridobili ustrezna dovoljenja upodobljenih oseb za uporabo fotografij z njihovo podobo. Z oddajo prijave in fotografij udeleženci natečaja prenesejo na Knjižnico Domžale vse materialne avtorske pravice na oddanih fotografijah iz 22. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, zlasti tiste, ki bodo Knjižnici Domžale omogočile javno prikazovanje, razstavljanje in reproduciranje primerkov fotografij ter uporabo fotografij v tiskanih in elektronskih medijih (za razstave (izbrane fotografije bodo del stalne razstavne postavitve v prostorih Knjižnice Domžale), za promocijo knjižnice in njenih vsebin in dejavnosti v tiskanih in elektronskih medijih (mesečniki prireditev, katalogi za promocijo gradiva in na spletni strani Knjižnice Domžale, Facebooku in Instagramu)). Prenos navedenih pravic je izključen, velja za ves čas trajanja pravic, je krajevno neomejen in vključuje pravico predelave. 6. Trajanje natečaja Natečaj traja od 24. junija 2019 do vključno 22. septembra 2019. 7. Izbor in nagrade Vse prispele fotografije bo pregledala in ocenila natečajna komisija. Pri ocenjevanju fotografij bo upoštevala ustreznost razpisani tematiki, izvirnost in izpovednost ter estetska merila. Vse odločitve strokovne žirije so dokončne ter nepreklicne in se nanje ne bo moč pritožiti. Žirija bo izbrala in nagradila 3 najboljše fotografije. 1. nagrada 2 x koktajla po izbiri in 1 x pica po izbiri ter 4 kino vstopnice za Kulturni dom Franca Bernika, Domžale. Nagrado prispevata: - gostinski lokal na Gobavici - Pr' Fartku, Mengeš - Kulturni dom Franca Bernika, Domžale 2. nagrada 4 x kino vstopnice za Kulturni dom Franca Bernika, Domžale. Nagrado prispeva: - Kulturni dom Franca Bernika, Domžale 3. nagrada 2 x kino vstopnici za Kulturni dom Franca Bernika, Domžale Nagrado prispeva: - Kulturni dom Franca Bernika, Domžale Poleg glavnih nagrad bomo z zanimivimi in praktičnimi nagradami nagradili tudi najbolj izvirne fotografije. Najboljše fotografije bodo predstavljene na razstavi in objavljene na spletni strani Knjižnice Domžale. 8. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.knjiznica-domzale.si. O nagradah bodo nagrajenci obveščeni po telefonu ali elektronski pošti. Nagrado bodo osebno prevzeli v prostorih Knjižnice Domžale. V primeru, da nagrajenec odkloni prevzem nagrade, se izbere nov, nadomestni nagrajenec. 9. Varstvo osebnih podatkov S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec nagradnega natečaja dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki, ki se zbirajo, so: ime in priimek, naslov, pošta in poštna številka, telefon in/ali elektronski naslov. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo izključno za namene nagradnega natečaja (izvedba nagradnega natečaja, obveščanje nagrajencev o nagradah, objava nagrajencev /ime, priimek/ v skladu s splošnimi pogoji, razstava najboljših fotografij /ime, priimek avtorja/). Organizator nagradnega natečaja vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Osebne podatke udeležencev natečaja bomo po koncu projekta brisali. 11. Ostale določbe Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila tega nagradnega natečaja in jih objaviti na spletni strani www.knjiznica-domzale.si. Zelo bomo veseli, če se boste odzvali našemu povabilu. Berite z nami in sodelujte v fotografskem natečaju! Delite z nami fotografske podobe izbranih naslovnic knjig.
 
NARAVA DOGODKA
Drugo: natečaj
NAMENJENO SKUPINAM
Odprti dogodek:
 • predšolski otroci
 • učenci OŠ
 • dijaki
 • študentje
 • družine
 • odrasli
 • strokovna javnost
 • vsi
 • JEZIK
  Slovenščina
  CENA
  Brezplačno
  KONTAKTNA OSEBA ZA DOGODEK
  Knjižnica Domžale
  Telefon: 01 724 12 04
  E-naslov: info@dom.sik.si
  DOGODEK IZVAJA
  Knjižnica Domžale
  Cesta talcev 4, 1230 Domžale, 1230 Domžale
  Telefon: 017225080
  E-naslov: prireditve@dom.sik.si
  Spletna stran: http://www.knjiznica-domzale.si
  Vsi dogodki >>


  Bookface-obrazi knjig