Sporočila za javnost in medijske objave NMSB 2019

13. oktober 2019

Sporočilo za javnost ob zaključku drugega Nacionalnega meseca skupnega branja 2019  (NMSB 2019)

Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije skupaj z mestnimi knjižnicami v Ljubljani, Mariboru in Kranju smo 2018 dali pobudo, da bi vsako leto v času med mednarodnim dnevom pismenosti, ki ga obeležujemo 8. septembra, ter zadnjim dnem Tedna otroka® v začetku oktobra organizirali Nacionalni mesec skupnega branja.

Projekt si prizadeva z najrazličnejšimi dejavnostmi dvigniti zavedanje ljudi o pomenu in pomembnosti branja, z njim želimo spodbuditi vse generacije k branju, izposoji in k nakupu knjig. Opozarjamo na odlično mrežo splošnih knjižnic v Sloveniji, a tudi na pomen trdne založniške in knjigotrške mreže.

Že lani smo k projektu povabili številne ustanove in posameznike, ki v Sloveniji ter v zamejskem in tudi zdomskem prostoru skrbijo za spodbujanje branja in bralne kulture. Ker se je komunikacijska akcija izkazala za zelo uspešno, smo se odločili, da postane vsakoletna nacionalna akcija promocije branja. Pomen spodbujanja skupnega branja v celotnem slovenskem kulturnem prostoru je prepoznal tudi predsednik države Borut Pahor, ki je letos drugič postal častni pokrovitelj projekta.

Letos se je Slovenija z NMSB19 pridružila evropski bralni kampanji EUReads (Evropa bere), ki povezuje obstoječe bralne dejavnosti, s katerimi različne organizacije iz držav Evropske unije spodbujamo zavedanje o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Cilj kampanje je, da bi vsak državljan postal bralec in bi polno sodeloval v evropski družbi. Zavezo o aktvnem podpiranju prizadevanja za boljšo pismenost so podpisali dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Tanja Kerševan Smokvina, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, in Renata Zamida, direktorica Javne agencije za knjigo. S pridružitvijo h kampanji EUReads se je Slovenija zavezala, da bo skrbela za načrten razvoj bralne pismenosti in bralne kulture pri nas, tako na področju vzgoje in izobraževanja kot na področju kulture, kar je tudi dolgoročni cilj pobudnikov Nacionalnega meseca skupnega branja.

Nacionalni mesec skupnega branja – NMSB 2019 se z današnjim dnem uradno zaključuje. V dobrem mesecu dni je bilo po vsej Sloveniji organiziranih 730 dogodkov (v letu 2018 569) 234 (v letu 2018 177) izvajalcev, ki so na najrazličnejše načine spodbujali otroke in mladino, družine ter odrasle k (skupnemu) branju in druženju ob knjigi; predstavnike stroke pa k razmisleku o tem, na kakšne načine sistemsko izboljšati bralno pismenost in bralno kulturo pri najrazličnejših ciljnih skupinah.

Tudi v letošnjem letu vas z veseljem obveščamo, da bomo skupaj brali še naprej, saj se NMSB nadaljuje v okviru nacionalne komunikacijske akcije Beremo skupaj, ki bo trajala vse do konca leta 2019. Dogodkovnik na spletni strani https://nmsb.pismen.si pa bo po novem odprt ves čas, zato vabimo organizatorje in obiskovalce k vpisu in obisku.

Za vso pomoč in podporo pri izvedbi Nacionalnega meseca skupnega branja se zahvaljujemo tudi sponzorjem, donatorjem in podpornikom: HOFER, Pošta Slovenije, Europlakat, TAMTAM, STA – Slovenska tiskovna agencija, RTV Slovenija, Delo, Večer, Zarja/Jana, Bukla, Ciciban, Cicido, PIL, Mestna občina Ljubljana, Ljubljanski potniški promet in Mediabus.

Vabimo vas, da še naprej berete skupaj z nami!

 

9. september 2019

Sporočilo za javnost

Z drugim nacionalnim mesecem skupnega branja se Slovenija pridružuje evropski kampanji EURead  

Ob mednarodnem dnevu pismenosti in hkrati uradnem začetku drugega Nacionalnega meseca skupnega branja so organizatorji in pobudniki projekta danes v Klubu Cankarjevega doma pripravili novinarsko konferenco, na kateri so sodelovali dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Tanja Kerševan Smokvina, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, in Renata Zamida, direktorica Javne agencije RS za knjigo.

Ob tej priložnosti smo se tudi Slovenci pridružili široko zasnovani evropski kampanji Evropa bere, ki povezuje obstoječe bralne aktivnosti po vsej Evropi, z namenom dvigniti zavest o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Po sodelujočih državah potuje velika knjiga Evropa bere, ki simbolizira vez med dejavnostmi in ima hkrati vlogo dnevnika in peticije.

Knjigo nam je predal Daan Beeke, predstavnik nizozemske organizacije Stichting lezen in konzorcija EURead. V veliko knjigo Evropa bere so se vpisali dr. Pikalo, dr. Kerševan Smokvina in ga. Zamida. Na novinarski konferenci, ki je potekala med nacionalnim strokovnim posvetom Bralnega društva Slovenije, so podpisali naslednjo skupno izjavo, s katero so pozvali Evropsko unijo k podpori promocije branja:

»V predlogu Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti Republike Slovenije, ki je v postopku potrjevanja, smo v viziji med drugim zapisali, da se prebivalke in prebivalci Slovenije v vseh življenjskih obdobjih zavedamo pomena bralne pismenosti in bralne kulture ter branje doživljamo kot vrednoto, pomembno za osebnostno rast ter razvoj slovenske in mednarodne družbe znanja in kulture.

Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga kot partnerji podpiramo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo in Javna agencija za knjigo, sledi zastavljenim ciljem v naši strategiji. S tem nacionalnim projektom se pridružujemo kampanji Evropa bere, saj se zavedamo pomembnosti razvoja pismenosti in bralne kulture po vsej Evropi in želimo podpreti skupni cilj kampanje: dati vsakemu državljanu možnost postati bralec in polno sodelovati v naši evropski družbi.«

Skupaj z njimi pa sta se v imenu predstavnikov pobudnikov Nacionalnega meseca skupnega branja v veliko knjigo Evropa bere vpisala tudi Marko Kravos, predsednik Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, in mag. Savina Zwitter, predsednica Bralnega društva Slovenije.

Mednarodni dan pismenosti, ki ga obeležujemo vsako leto 8. septembra, je že drugo leto hkrati tudi uradni začetek Nacionalnega meseca skupnega branja ’19 (NMSB 2019). Trajal bo vse do 13. oktobra (do zaključka Tedna otroka®). Pobudniki in organizatorji Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, ki so se lani povezali v nacionalno mrežo za bralno kulturo in bralno pismenost, so si za cilj zadali dvigniti bralno kulturo in bralno pismenost vseh prebivalcev v Sloveniji, slovenskem zamejstvu in med Slovenci po svetu. S projektom pa želijo opozoriti tudi na odlično mrežo splošnih knjižnic v Sloveniji, na vpliv domačih knjižnic na raven bralne pismenosti ter na pomen trdne založniške in knjigotrške mreže. Želijo si, da bi brale vse generacije, da bi si ljudje knjige izposojali in jih kupovali.

Projekt so skupaj z Andragoškim centrom Slovenije, Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO in Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov tudi letos podprli Ministrstvo RS za kulturo, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport ter Javna agencija RS za knjigo. Njegov pomen pa je prepoznal tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je prevzel častno pokroviteljstvo nad projektom.

Zanimivi projekti in dogodki, ki jih pripravljamo po vsej Sloveniji, so objavljeni na spletni strani https://nmsb.pismen.si/. Spletni dogodkovnik je zasnovan tako, da uporabnikom omogoča iskanje po različnih kriterijih (času, kraju, ciljni skupini …), organizatorji dogodkov pa vanj lahko vpisujejo svoje z branjem povezane dejavnosti tudi še po koncu projekta, saj bo dogodkovnik ostal odprt.

Danes je zaživela tudi spletna stran za spodbujanje družinske pismenosti in bralne kulture Družinska pismenost (https://druzina.pismen.si), ki jo je pripravil Andragoški center Slovenije. Pri ustvarjanju sodelujejo z mrežo za družinsko pismenost, ki jo sestavljajo deležniki, partnerji in strokovnjaki, ki že delujejo na področju pismenosti in bralne kulture različnih generacij, ter različne ustanove na nacionalni ravni. Spletna stran je po eni strani namenjena staršem, ki želijo pomagati in spodbujati otroke pri prvih korakih v pismenost, na drugi strani pa strokovnjakom, ki pri tem podpirajo starše.

Za letošnjo vizualno podobo akcije Beremo skupaj je poskrbela ilustratorka Tanja Komadina. Njene podobe bodo vse do konca leta pozdravljale s plakatov po vsej Sloveniji in na spletni strani https://nmsb.pismen.si ter nagovarjale javnost k skupnemu branju.

Za vso pomoč in podporo pri izvedbi Nacionalnega meseca skupnega branja se zahvaljujemo tudi sponzorjem, donatorjem in podpornikom: HOFER, Pošta Slovenije, Europlakat, TAM-TAM, STA – Slovenska tiskovna agencija, RTV Slovenija, Delo, Večer, Zarja/Jana, Bukla, Ciciban, Cicido, PIL, Mestna občina Ljubljana, Ljubljanski potniški promet in Mediabus.

 

Priloga: sporočilo za javnost (pdf, 2 str., 648 KB)

Fotografije: Miha Fras

7. september 2019

8. september – mednarodni dan pismenosti

Od leta 1967 po vsem svetu 8. septembra obeležujemo mednarodni dan pismenosti, da bi javnost opomnili na to, da je pismenost stvar osebnega dostojanstva in človekovih pravic ter na pomen pismenosti za trajnostni razvoj družb. Kljub doseženemu napredku na področju pismenosti še vedno obstajajo izzivi, hkrati pa se hitro razvijajo zahteve po novih znanjih in spretnostih, ki jih potrebujemo za delo.

Letos je mednarodni dan pismenosti osredotoča na pismenost in večjezičnost. Slednja je pomembna predvsem zaradi vse večje mobilnosti ljudi in  vse hitrejšega prenašanja sporočil, ki jih omogočajo sodobne tehnološke naprave. In če je po eni strani to omogočilo, da so se nekateri jeziki razširili v meddržavnih in kulturnih stikih, so jeziki manjšin in staroselcev danes še bolj ogroženi. To pa vpliva tudi na njihovo pismenost.

Generalna direktorica UNESCA Audrey Azoulay je v letošnji UNESCO poslanici ob mednarodnem dnevu pismenosti med drugim zapisala:

»Naš svet je bogat in raznolik, na njem se govori okoli 7.000 živih jezikov, ki so orodje sporazumevanja, vseživljenjskega učenja in vključevanja v družbo in delo. Povezani so tudi s posameznimi identitetami, kulturami, svetovnimi nazori in znanjem. Sprejemanje jezikovne raznolikosti v izobraževanje in razvoj pismenosti je torej ključno za razvoj vključujoče družbe, ki spoštuje »različnost« in »razlike« ter zagotavlja človekovo dostojanstvo.«

Prevod celotne poslanice, ki ga je pripravila mag. Savina Zwitter iz Bralnega društva Slovenije, je objavljen tu.

5. september 2019

Napoved dogodka

Pozdravljeni,

ob mednarodnem dnevu pismenosti (8. september) vas vabimo na novinarsko konferenco, ki bo potekala v ponedeljek, 9. septembra, ob 12. uri v Klubu Cankarjevega doma. Na njej bodo sodelovali dr. Tanja Kerševan Smokvina, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport in Renata Zamida, direktorica Javne agencije RS za knjigo.

Na novinarski konferenci, ki bo potekala med nacionalnim strokovnim posvetom Bralnega društva Slovenije, bodo dr. Tanja Kerševan Smokvina, dr. Jernej Pikalo in Renata Zamida podpisali skupno izjavo, s katero se bo Slovenija zavezala, da bo skrbela za načrten razvoj bralne pismenosti in bralne kulture. Hkrati pa se bomo z vpisom v veliko knjigo EURead pridružili široko zasnovani evropski kampanji Evropa bere.

LOKACIJA: Klub Cankarjevega doma

Podrobnosti vam pošiljamo v prilogi.

Vljudno vabljeni!

Priloga: vabilo na novinarsko konferenco (pdf, 3 str., 684 KB)

28. avgust 2019

Predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor je podelil listino o častnem pokroviteljstvu nad Nacionalnim mesecem skupnega branja 2019

 

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v torek, 27. avgusta, v Mestni knjižnici Kranj slovesno izročil listino o častnem pokroviteljstvu nad Nacionalnim mesecem skupnega branja 2019 predstavnikom pobudnikov in organizatorjev projekta. Listino o častnem pokroviteljstvu sta v imenu ustanov pobudnic prevzela Marko Kravos, predsednik Društva Bralna značka Slovenija – ZPMS, in Savina Zwitter, predsednica Bralnega društva Slovenije.

Listino o častnem pokroviteljstvu so prejele naslednje ustanove pobudnice: Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Častno pokroviteljstvo predsednika razumemo kot priznanje za opravljeno delo in hkrati zavezo, da s svojim poslanstvom spodbujanja branja za dvig bralne kulture in bralne pismenosti nadaljujemo.

Že lani, ko smo Nacionalni mesec skupnega branja organizirali prvič, nam je k sodelovanju uspelo privabiti številne ustanove in posameznike, ki v Sloveniji skrbijo za spodbujanje branja in bralne kulture. Po vsej Sloveniji, zamejskem in tudi zdomskem prostoru je bilo organiziranih več kot sedemsto dogodkov, ki so na najrazličnejše zanimive načine spodbujali otroke, mladino in odrasle k branju, predstavnike stroke pa k razmisleku o tem, na kakšne načine informacije o pomenu branja sporočati najširši javnosti. Letošnji nacionalni mesec skupnega branja, ki bo potekal med 8. septembrom in 13. oktobrom, bo imel še močnejšo podporo.

Letos se pridružujemo tudi evropski bralni kampanji EURead (Evropa bere: www.europereads.com), ki povezuje bralne aktivnosti po vsej Evropi, z namenom, da bi dvignili zavest o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Cilj kampanje je vsakemu državljanu dati možnost, da bi postal bralec in bi polno sodeloval v evropski družbi.

Z Nacionalnim mesecem skupnega branja želimo dvigniti zavedanje ljudi o pomenu in pomembnosti branja kot aktivnosti, ki spodbuja k razmišljanju in krepi znanje, spomin in koncentracijo, pomaga izboljšati zdravje, zmanjšuje stres … Želimo si, da bi brale vse generacije, da bi si ljudje knjige izposojali in jih kupovali. Spomniti želimo na odlično mrežo splošnih knjižnic v Sloveniji, a tudi na pomen lastnih knjižnih zbirk, na pomen kupovanja knjig, na pomen trdne založniške in knjigotrške mreže…

Objava za javnost – 28. avgust 2019 (pdf, 2 str., 765 KB)

Fotografije: Mestna knjižnica Kranj

Arhiv medijskih objav NMSB 2019

 

26. 9. 2019
Z branjem do boljših rezultatov v športu (Arsov forum)

Na 3. programu Radia Slovenija – programu Ars se je Aleksander Čobec v radijski oddaji Arsov forum z gosti pogovarjal o ugotovitvah Hokejske bralne postave, da so hokejisti med tekmo bolj zbrani, če na poti do tja berejo, kot pa če so prepuščeni sami sebi ali elektronskim medijem. Branje torej izboljša športne rezultate. Projekt izvajata Mariborska knjižnica in Hokejsko-drsalni klub Maribor. V oddaji so se spraševali, kakšen potencial pomeni branje za športnike. Vabljeni k poslušanju.

 

19. 9. 2019

Nacionalni mesec skupnega branja (Razgledi in razmisleki)

Na 3. programu Radia Slovenija – programu Ars se je Klemen Markovčič v radijski oddaji Razgledi in razmisleki pogovarjal s Petro Mikeln, Bralno Društvo Slovenije in dr. Sabino Fras Popović, Mariborska knjižnica. Govorili so o Nacionalnem mesecu skupnega branja in pomembnosti te akcije pri spodbujanju vseživljenjskega skupnega branja in dvigu kakovosti bralne pismenosti. Vabljeni k poslušanju.

 

17. 9. 2019

Ali mladi res ne berejo? (Jezikovni pogovori)

Na 3. programu Radia Slovenija – programu Ars se je Aleksander Čobec v radijski oddaji Jezikovni pogovori pogovarjal z Alenko Veler, soustanoviteljico bralnega kluba Fejstbukerji in festivala angažiranega pisanja Itn. V nacionalnem mesecu skupnega branja sta se spraševala, ali mladi res ne berejo. Vabljeni k poslušanju!

 

10. 9. 2019

Katerega spola so knjižni molji? (Jezikovni pogovori)

Na 3. programu Radia Slovenija – programu Ars se je Aleksander Čobec v radijski oddaji Jezikovni pogovori pogovarjal z mag. Marjeto Doupona, ki je sodelovala pri pripravi prve bralne strategije za pismenost, trenutno pa deluje na Familylab Slovenija. Govorila sta o povezanosti spola z branjem. Temu vprašanju je bralno društvo Slovenije namenilo nacionalni posvet z naslovom: Katerega spola so knjižni molji? Govorila sta tudi o dobrih praksah spodbujanja branja v hokeju in vojski – področjih na katerih delujejo v večji meri moški. Vabljeni k poslušanju.