Dobrodošli na strani Nacionalnega meseca skupnega branja

 

V Sloveniji številne ustanove s področja bralne kulture in razvoja bralne pismenosti že desetletja pripravljamo različne dejavnosti za otroke in mladino, za družine, za vse generacije, zato se je pojavila potreba po vzpostavitvi nacionalne mreže za bralno kulturo in bralno pismenost, ki bi povezala vse te dejavnosti in prispevala k prepoznavanju pomena bralne kulture na nacionalni ravni ter omogočila celovitejšo nacionalno skrb za spodbujanje branja in bralne kulture.

Tako smo Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Mestna knjižnica Kranj, Društvo Slovenskih pisateljev, Slovenska sekcija IBBY, Zveza splošnih knjižnic, Mariborska knjižnica in Mestna knjižnica Ljubljana leta 2018 dali pobudo za izvedbo vseslovenske kampanje spodbujanja k branju in krepitvi bralne kulture, ki smo jo poimenovali Nacionalni mesec skupnega branja.

K sodelovanju in podpori smo pozvali pristojna ministrstva, zavode, urade in agencije, vzgojno-izobraževalne zavode, visokošolske zavode, kulturne ustanove, še posebej vse, ki skrbijo za bralno kulturo: splošne knjižnice, založbe, knjigarne …, nevladne ustanove z različnih področij, ki v središče svojega delovanja postavljajo otroke, mladino, starejše in družine oz. delujejo medgeneracijsko ter vse strokovne delavce, ki se pri svojem delu srečujejo z različnimi generacijami.

 

Nacionalni mesec skupnega branja uradno traja vsako leto od 8. septembra, ko obeležujemo mednarodni dan pismenosti, do zadnjega dne v Tednu otroka® v začetku oktobra.

V okviru Nacionalnega meseca skupnega branja poteka tudi javna medijska in plakatno komunikacijska akcija Beremo skupaj, ki traja od začetka kampanje do konca tekočega leta.

Z akcijo podpiramo promocijo branja, ozaveščamo o pomenu branja, bralne pismenost in bralne kulture za vse generacije.

V okviru akcije pripravimo plakate, pasice in druga promocijska gradiva, ki so na voljo vzgojno-izobraževalnim zavodom, knjižnicam, domovom za ostarele in drugim institucijam, ki spodbujajo branje. Razobešeni pa so tudi na javnih plakatnih mestih in oglaševalskih panojih drugih partnerskih institucij.

Vizualno podobo akcije prispevajo ambasadorji NMSB, ki prihajajo iz vrst najuspešnejših slovenskih ilustratorjev.

Po eni strani slišimo in beremo, katere koristi vse prinaša branje: sprošča stres, preprečuje izgorelost, spodbuja ustvarjalno razmišljanje, inovativnost …; a žal o tem beremo le tisti, ki tudi sicer beremo. Videti je, da moramo javno bistveno več in glasneje opozarjati na pomen branja za vso družbo, da se bo ta dejavnost spet vrnila v zavest vsakega posameznika. Z branjem leposlovja, mnenj, pravih (ne lažnih) novic rastemo tudi kot sočutni in kompetentni državljani. Družbe, ki tega ne podpirajo, stremijo k enoumju, morda celo totalitarizmu: najlažje je usmerjati nerazgledane državljane.

Nacionalni mesec skupnega branja je zato dobra priložnost za širjenje branja in bralne kulture.

(prvič objavljeno v reviji Knjigopis, št. 3/2019, str. 16)

mag. Savina Zwitter

predsednica Bralnega društva Slovenije

Že vse od leta 2020 dogodki v okviru kampanje Nacionalni mesec skupnega branja niso več omejeni le na meseca september in oktober, temveč smo dogodkovnik odprli za 365 dni, saj se zavedamo, da z branjem in bralno kulturo povezane dejavnosti potekajo vse leto.

Na ta način je spletna stran Nacionalnega meseca skupnega branja postala zakladnica najrazličnejših dogodkov, ki jih lahko povezujemo z branjem in razvijanjem bralne kulture pri nas, v zamejstvu in tujini, kjer se govori slovenski jezik.

 

Vabljeni k sooblikovanju Nacionalnega meseca skupnega branja!

Vse ustanove, ki skrbijo za bralno kulturo in bralno pismenost v Sloveniji, v zamejstvu in po svetu in v središče svojega delovanja postavljajo otroke, mladino, starejše in družine oz. delujejo medgeneracijsko, vabimo, da v dogodkovnik NMSB vnesejo svoje dogodke, povezane z branjem, druženjem ob knjigi in spodbujanjem bralne pismenosti. 

Poleg dogodkov v živo, v dogodkovnik lahko vnašate tudi aktualne virtualne vsebine: branja v sveh oblikah, dogodke, organizirane v spletnih ućilnicah, pogovore/druženja prek spleta, virtualne knjižne sejme, prodajne akcije spletnih knjigarn ipd.).

Branje je še danes prvovrstno doživetje, odprto morje in gostoljuben zaliv obenem, ki nam je vsem na dosegu roke. S knjigo v roki postanemo zanimivi za vrstnike, z bralno navado smo v toku dogajanja in razvijamo kritični čut, postajamo izbirčni ob vsem šarastem, kar se nam vsiljuje kot lepo in dobro. Predvsem pa nas branje skupaj pomirja med sabo. Velikokrat se iz zavzetosti za knjigo rojeva družabna igra, skupinska ustvarjalnost.

Knjiga je tudi edina kulturna dobrina, ki je kolikor toliko dostopna vsem Slovencem, tudi tistim, ki ne živijo v matični slovenski državi. Branje skupnih knjig nam ohranja stik z živo slovensko besedo, občutek za skupno zgodovinsko izkušnjo in nam na nebo prikliče bele oblake, ki ne poznajo meja, ampak lovijo veter za jutrišnjo plovbo.

(prvič objavljeno v reviji Knjigopis, št. 3/2019, str. 18)

Marko Kravos

predsednik Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS

Marko Kravos

Častni pokrovitelj Nacionalnega meseca skupnega branja je bil v letih 2018 in 2019 tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. (foto: Alenka Štrukelj)