Pismenost na prepihu 2024: Med tradicionalno in sodobno pismenostjo

Center za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici pripravlja strokovni posvet Pismenost na prepihu 2024 z naslovom Med tradicionalno in sodobno pismenostjo.

Posvet bo potekal od 20. do 23. maja 2024 med 16. in 19. uro prek Zoom aplikacije. Prijava na dogodek je objavljena na spletni strani Mariborske knjižnice.

Vsebinska izhodišča:
Iztočnica za pripravo strokovnega dogodka je Deklaracija o pravici evropskih državljanov do pismenosti, kjer je v Uvodu zapisano: “Pismenost je bistvena za človekov razvoj./…/ Ko govorimo o pismenosti, mislimo na zmožnost branja in pisanja na taki ravni, da posamezniki lahko učinkovito razumejo in uporabljajo pisno komunikacijo v vseh medijih (tiskanih in elektronskih), kar vključuje tudi digitalno pismenost.”

Na posvetu bodo spregovorili o različnem pojmovanju in definicijah bralne pismenosti in se osredotočili na sodobne oblike pismenosti, kot so multimodalna pismenost, večrazsežnostna pismenost in vizualna pismenost. Posebej bodo soočili razliko med uporabo (sodobnih) medijev pri mladi in starejši generaciji. Kdaj in kaj je primerna uporaba raznovrstnih medijev? Ali postaja (ne)obvladovanje različnih oblik pismenosti sredstvo za socialno razslojenost? Poskušali bodo poiskati odgovor, kako sodobna medijska krajina kroji širše družbeno dogajanje in življenje posameznika.

 

Program in prijavnico (od 15.4. dalje) boste našli na spletni strani Mariborske knjižnice.