Po Poti knjige do motiviranih bralcev

Želite v vašem izobraževalnem okolju spodbuditi motivacijo in popularizirati branje med mladimi, predvsem med najmlajšimi bralci v prvem in drugem razredu osnovne šole, pa ne veste, kako? Predstavljamo vam potujočo razstavo POT KNJIGE, ki je nastala v sodelovanju Bralnega društva Slovenije in Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Razstava je postavljena na 12 plakatih, ki so razvrščeni v štiri tematske sklope:

  • Rojstvo knjige – predstavitev avtorja, založbe, tiska, eknjige,
  • Knjiga sreča bralca – predstavitev knjigarne in knjižnice,
  • Zaljubimo se v knjige – predstavitev orodja za promocijo knjige bralcu; promocija knjige in z njo povezane dejavnosti, nagrade, projekti,
  • V objemu besed – srečanje bralca z ustvarjalci knjige oz. naš junak knjižni molj najde svoj novi dom.

Z njo se bodo vaši učenci spoznali z različnimi deležniki in poklici, ki sodelujejo v procesu nastanka knjige – od avtorja do tistih, ki poskrbijo, da knjiga pride do bralcev. Poleg tega se bodo seznanili tudi z ilustracijo in stripom kot posebno obliko literarnega dela, lahko pa bodo spoznali tudi avtorja razstave: pisatelja Žigo X Gombača in ilustratorja Davida Krančana.

Razstava je brezplačno dostopna šolam, knjižnicam in drugim zainteresiranim ustanovam. Izposoja je brezplačna, plakate morate le prevzeti in jih vrniti na dogovorjeni naslov v Ljubljani. Običajno je razstava na eni lokaciji okrog meseca dni. Na voljo je v dveh identičnih različicah: en izvod izposoja Javna agencija za knjigo RS (JAK), drugega pa Bralno društvo Slovenije. Zainteresirane institucije se za dogovor o izposoji razstave lahko obrnete na enega od naslednjih e-naslovov: tjasa.urankar@jakrs.si ali savina.zwitter@gimb.org.

Ob postavitvi v svojih prostorih, ustanova gostiteljica dobi tudi tiskane izvode brošure Pot knjige in Skrivnost izginulih črk. Po dogovoru z Javno agencijo za knjigo pa lahko dobite tudi dostop do naslednjih gradiv v e-obliki:

  • brošuri/stripa POT KNJIGE in SKRIVNOST IZGINULIH ČRK v e-obliki (pdf – dostopna v dogovoru z JAK),
  • Moljevi delovni listi POT KNJIGE in SKRIVNOST IZGINULIH ČRK v e-obliki (pdf – dostopni v dogovoru z JAK),
  • plakati POT KNJIGE, tiskani (dostopni v dogovoru z JAK),
  • e-brošuri/e-stripa POT KNJIGE in SKRIVNOST IZGINULIH ČRK sta objavljena v e-knjižnici Biblos in brezplačno dostopna uporabnikom sistema.

Razstava je na voljo tudi v nemščini in italijanščini. Pripravljeni so tudi večjezični plakati Pot knjige v štirih jezikih ter brošure v angleškem, nemškem in italijanskem jeziku.

Projekt POT KNJIGE je bil kot dobra praksa spodbujanja branja predstavljen tudi na mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu 2023, na katerem je bila Slovenija častna gostja, na ogled pa bo tudi letos aprila na mednarodnem knjižnem sejmu v Bologni 2024, kjer bo Slovenija prav tako častna gostja.

Dodatne informacije o projektu najdete na spletni strani JAK.