Razstava Portreti branja

Andragoški center Slovenije je oktobra 2022 izpeljal idejni natečaj za izbor inovativnih arhitekturnih in oblikovalskih rešitev za umestitev branja v javni prostor. Namen natečaja je bil spodbuditi razmislek o branju kot vsakdanji praksi, ki nas bogati, zvišuje kakovost življenja, izboljšuje naše duševno zdravje in nas ustvarjalno povezuje z drugimi. Razstava prikazuje zamisli mladih arhitektov o javnem prostoru, ki lahko postane prostor skupnega branja – priložnostnega ali načrtovanega, javnega ali zasebnega. Govori o tem, kje beremo in na kakšen način beremo. Nagovarja k premisleku, kakšen vpliv ima branje v javnem prostoru na kakovost življenja v skupnosti za vse, ki jo tvorijo.

Razstava bo na ogled:

12. oktobra 2023 med 14. in 18. uro v času Kulturnega bazarja v regiji v Taverni v Kopru in

17. in 18. oktobra 2023 v času Letnega posveta v izobraževanju odraslih v Hotelu Bernardin v Portorožu.

Več o razstavi na spletni strani pismen.si.