Izvajalci NMSB 2020

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje

Trg F. Fakina 8, Trbovlje, 1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 33 202
E-naslov: os-ic.trbovlje@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.osic.si/
Kontaktna oseba

Blanka Gombač
E-naslov: blanka.gombac@gmail.com
Telefon: 031 616 367


 

DOGODKI

Trbovlje, 7. 10. 2019–11. 10. 2019 od 10.30 do 11.30
Učenci 3. izobraževalnega obdobja bodo v tednu otroka brali mlajšim učencem. Dogajanje bo potekalo cel teden. S tem želimo spodbujati medvrstniško sodelovanje. Več >>

Trbovlje, 15. 9. 2020 od 09.30 do 10.30
Učenke osmega in devetega razreda so z mentorico pripravile bralno urico za vrtčevske otroke. Obiskale bodo Vrtec Trbovlje, enoto Pikapolonica. Prebrale bodo dve pravljic, ena učenka pa bo ob spremljavi na kitaro zapela otroške pesmice. Več >>

Trbovlje, 5. 2. 2020 od 08.20 do 12.40
V projektu Rastem s knjigo sodelujemo s Knjižnico Toneta Seliškarja v Trbovljah. Učenci bodo prejeli delo Janje Vidmar Elvis Škorc, genialni štor. Kulturni dan bodo sedmošolci nadaljevali v šoli, kjer bodo brali knjigo. Najprej vsak zase tri poglavja, nato pa se bodo pripravili na glasno branje. Več >>

Trbovlje, 5. 10. 2020–20. 6. 2021 od 08.20 do 09.00
V okviru projekta Semena sprememb starejši učenci vsak dan berejo mlajšim. Aktivnost bo potekala celo šolsko leto. Več >>

Trbovlje, 6. 10. 2020 od 10.15 do 11.00
V okviru tedna kulturne dediščine bomo izvedli kulturni dan na temo stare obrti. Na obisk smo povabili pravljičarko Ireno Cerar, ki bo pripovedovala pravljice na to temo. Več >>

Trbovlje, 1. 10. 2019 od 08.20 do 09.10
V tednu kulturne dediščine vsako leto izvedemo tehniški dan, ki se navezuje na eno izmed slovenskih pokrajin. Letos je to Prekmurje. Dan dejavnosti bo popestrila Ljoba Jenče, ki bo predstavila prekmursko kulturno dediščino. Več >>

Pobudniki in organizatorji:

Založbe, vključene v NMSB:

Partnerji in sofinancerji:
Javna agencija za knjigo
Ministrstvo za kulturo
Slovenska komisija za UNESCO
ZDSLU - Zveza društev Slovenskih Likovnih umetnikov
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Andragoški center Slovenije

© Nosilci projekta NMSB 2018-2021