Izvajalci NMSB 2023

Osnovna šola Brezno-Podvelka

Brezno 78, 2363 Podvelka
E-naslov: os.brezno-podvelka@guest.arnes.si
Spletna stran: http://os-brezno.splet.arnes.si
Kontaktna oseba

Leo Čelofiga
E-naslov: leo.celofiga@os-brezno.si
Telefon: 88 79 710


 

DOGODKI

Brezno, 8. 9. 2023–8. 10. 2023 od 09.15 do 10.05
Pri urah glsbene umetnosti bomo vsakič izbrali znano glasbeno osebnost (skladatelja, pevca, dirigenta, plesalca, inštrumentalista ...) in prebrali odlomek o njegovem življenju in delu ali anekdoto iz njegovega življenja. Prebrali jo bomo na glas in skupaj. Več >>

Brezno, 9. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.30 do 07.55
Z učenci od 1. do 5. razreda bomo pri pouku izvajali metodo dolgega branja. Učenci bodo sodelovali pri izboru knjige. Na takšen način bomo spodbujali branje kot kakovostno preživljanje prostega časa kot tudi eno izmed možnosti sproščanja. Bogatili bomo besedni zaklad. Več >>

Brezno, 8. 9. 2023–8. 10. 2023 od 07.00 do 08.00
Z učenci 7. in 9. razreda bomo pri pouku SLJ in DKE na začetku vsake ure prebirali poezijo in aktualne zgodbe, vezane na naš predmet DKE. Na takšen način bomo spodbujali branje in bogatili besedni zaklad. Več >>

Brezno, 8. 9. 2023–8. 10. 2023 od 12.00 do 13.00
Z učenci 6., 7. in 8. razreda se bomo pridružili z naslednjimi dejavnostmi: - obiskovanje knjigobežnic in branje v naravi; - medgeneracijsko branje: starejši učenci – mlajši učenci, učenci – starši, stari starši; - zbiralna akcija knjig za bralne urice v oddelku podaljšanega bivanja. Več >>

Zgornja Kapla, 9. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.30 do 08.30
Za učence od 1. do 5. r. smo pripravili bralno škatlo. V njej so različne knjige, ki si jo učenec izbere. Vsak dan namenimo vsaj 10 minut branju iz bralne škatle. Učenci berejo knjigo po lastnem izboru. Ko knjigo preberejo, vsebino predstavijo sošolcem. Po pripovedovanju učenec izbere drugo knjigo. Več >>

Brezno, 8. 9. 2023–8. 10. 2023 od 07.40 do 08.30
Na začetku vsake ure bomo skupaj z učenci prebrali kakšno zanimivo zgodbo iz življenja uspešnih matematikov. Več >>

Brezno, 8. 9. 2023–8. 10. 2023 od 08.00 do 16.00
Otrok in starš bereta enako knjigo. Po prebrani knjigi se o njej pogovorita. Nato skupaj opravita bralni izziv, ki ga določi učiteljica. Bralni izziv objavita na zaprti FB strani, kjer si kasneje vsi izmenjamo mnenja o prebrani knjigi in izzivu. Več >>

Brezno, 8. 9. 2022–24. 6. 2023 od 17.00 do 18.00
V šolskem letu 2022/23 nadaljujemo naše druženje ob kakovostnih knjigah. Načrtujemo štiri srečanja v živo ali na daljavo. Bralni klub je sproščena oblika srečanja, na katerih konstruktivno debatiramo o prebranih vsebinah. Glavni cilj je dvigovati raven bralne kulture, spodbujati kritično mišljenje. Več >>

Brezno, 8. 9. 2023–23. 6. 2024 od 14.00 do 15.00
V letu 2023/24 nadaljujemo naše druženje ob kakovostnih knjigah. Načrtujemo štiri srečanja v živo. Bralni klub je sproščena oblika srečanja, na katerih konstruktivno debatiramo o prebranih vsebinah. Glavni cilj je dvigovati raven bralne kulture, spodbujati kritično mišljenje. Več >>

Brezno, 8. 9. 2023–23. 6. 2024 od 07.40 do 08.00
Z učenci 2. razreda smo si v učilnici uredili prijeten kotiček za branje in pogovor. Učenci se radi zbirajo v tem kotičku in urijo branje ter berejo in listajo knjige, ki jih imajo pripravljene v kovčku. V mesecu, ki je namenjen branju, pa tudi skozi celo šolsko leto, se bomo družili in brali. Več >>

Brezno, 8. 9. 2023–8. 10. 2023 od 10.00 do 11.00
Z učenci 1. in 3. r. se odpravimo na sprehod v park ob Dravi, kjer v mirnem kotičku sedemo na mehko trato in preberemo knjigo. Ob knjigi se pogovorimo o vsebini in poustvarjamo. Več >>

Brezno, 8. 9. 2023–23. 6. 2024 od 07.40 do 08.00
Trikrat na teden se najprej sprostimo s pomočjo čuječnosti, nato pa ob umirjeni glasbi preberemo krajšo zgodbico. Več >>

Zgornja Kapla, 8. 9. 2022–24. 6. 2023 od 08.00 do 09.00
Skozi vse šolsko leto se bomo trudili povezaovati različne generacije s pomočjo knjige: mentorji – varovanci, učenci – starši, stari starši. Več >>

Brezno, 26. 9. 2023 od 09.15 do 10.00
Prvošolčki bodo prvič obiskali šolsko knjižnico, spoznali osnovna pravila, se sprehodili med knjižnimi policami, prisluhnili pravljici, postvarjali in si izposodili knjigo s svojo novo izkaznico. Več >>

Brezno, 8. 9. 2023–8. 10. 2023 od 10.00 do 10.20
Še posebej v Tednu otroka 2023 bodo učenci predmetne stopnje brali mlajšim, jih spodbujali k branju in pogovoru o prebranem, še posebej se bodo potrudili devetošolci - mentorji, ki bodo brali svojim varovancem - prvošolčkom. Več >>

Brezno, 9. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.30 do 08.30
V projektu bodo sodelovali učenci 2. in 3. r. Z učenci 2. r. bomo enkrat na teden celo šolsko leto izvajali preizkus tekočnosti branja in rezultate ovrednotili. Z učenci 3. r. bomo rezultate vrednotili enkrat na mesec. Z vajami in nalogami bodo učenci razvijali in izboljševali bralne sposobnosti. Več >>

Brezno, 8. 9. 2023–8. 10. 2023 od 08.30 do 09.15
Pri urah matematike in fizike bomo prebirali kratke in zanimive zgodbe o znanstvenikih na teh področjih. Več >>