Izvajalci NMSB 2020

Osnovna šola Brezno-Podvelka

Brezno 78, 2363 Podvelka
E-naslov: os.brezno-podvelka@guest.arnes.si
Spletna stran: http://os-brezno.splet.arnes.si
Kontaktna oseba

Leo Čelofiga
E-naslov: leo.celofiga@os-brezno.si
Telefon: 88 79 710


 

DOGODKI

Brezno, 9. 9. 2019–13. 10. 2019 od 10.30 do 11.15
Tudi pri urah angleščine bomo brali, in sicer se bomo osredotočili na branje stripov ter drugih odlomkov iz knjig, ki jih imamo v šolski knjižnici. Brali bomo v anglešekem jeziku in sproti prevajali v slovenščino. Več >>

Brezno, 11. 9. 2019–13. 10. 2019 od 08.30 do 09.15
V mesecu branja bomo pri pouku SLJ v 6., 7. in 9. razredu brali kratke razlagalne pripovedke lokalnega okolja ter se o njih pogovarjali. Več >>

Brezno, 9. 9. 2019–13. 10. 2019 od 07.40 do 08.25
Pri matematiki in fiziki bomo brali o pomembnih znanstvenikih - na spletu, v knjigah...Pri uri oddelčne skupnosti bomo imeli pogovor na temo: Kaj sem nazadnje prebral? Katera knjiga se me je najbolj dotaknila? Načrtujem, da bi bili taki pogovori del ur oddelčne skupnosti čez vse šolsko leto. Več >>

Spodnja Kapla, 10. 9. 2019–13. 10. 2019 od 09.15 do 10.00
Z učenci 1., 2. in 3. razreda PŠ Kapla bomo brali tematsko raznolike pravljice. Učenci jih bodo poslušali, nekateri brali samostojno. Poglabljali bomo prebrano vsebino z likovnim in glasbenim poustvarjanjem. Učenci se bodo preizkusili tudi v igri vlog. Več >>

Brezno, 9. 9. 2019–13. 10. 2019 od 06.15 do 07.15
Pri JV bomo skupaj z učenci in otroci vrtca vsako jutro prebrali poljubno pravljico, se o njej pogovorili, si ogledali ilustracije ter poskušali pravljico obnoviti. Pri OPB se bomo po kosilu usedli v krog, skupaj prebrali poučno zgodbo (prijateljstvo, drugačnost, obnašanje), se o njej pogovorili. Več >>

Brezno, 8. 9. 2020–11. 10. 2020 od 10.30 do 10.45
V nacionalnem mesecu skupnega branja bo vsak dan pri pouku branju namenjenih nekaj minutk – lahko bo prebrana misel ali dve, pesem ali knjiga, ki si jih bodo učenci sami izbrali. Več >>

Brezno, 9. 9. 2019–13. 10. 2019 od 12.30 do 13.30
V 3. razredu bomo čez vse leto izvajali bralno hišico. Učenci bodo brali poljubno knjigo in to zabeležili v bralni hišici. Ko bo hišica zapolnjena, bo sledila simbolična nagrada. Več >>

Brezno, 8. 9. 2020–11. 10. 2020 od 15.00 do 16.30
Skupina učiteljic se srečuje enkrat mesečno in si z branjem širi svoje obzorje. Skupaj se odločijo za knjigo, ki jo bodo do naslednjič prebrale. Na srečanjih pa se o prebranem pogovarjajo, debatirajo, delijo mnenja in svoje misli. Več >>

Brezno, 10. 9. 2019–13. 10. 2019 od 14.00 do 16.00
V šolskem letu 2019/20 nadaljujemo naše druženje ob kakovostnih knjigah. Za novo šolsko leto so planirana 4 srečanja. Bralni klub je sproščena oblika srečanja, na katerih zelo konstruktivno debatiramo o prebranih vsebinah. Glavni cilj je dvigovati bralno kulturno raven, spodbujati kritično mišljenje Več >>

Brezno, 8. 9. 2020–11. 10. 2020 od 12.00 do 13.00
Za učence 1.VIO bo knjižničarka pripravila v nahrbtnik dve oz. tri knjige - dve za učence, eno za starše (lahko tudi kak članek) ter vsa navodila. Učenci bodo za nekaj dni nahrbtnik odnesli domov. Ko bodo knjige vsi prebrali, se bomo o njih v šoli pogovorili. Več >>

Brezno, 8. 9. 2020–10. 11. 2020 od 07.30 do 07.40
Učenci razredne in predmetne stopnje bodo 2-krat na teden pred pričetkom pouka po šolskem radiu prebrali kratke poučne zgodbice, poezijo, lepe misli o branju ... Več >>

Brezno, 21. 9. 2020–11. 10. 2020 od 10.05 do 10.50
Topli sončni žarki nas kar vabijo v naravo. In če vzameš seboj še knjigo, je to posebno doživetje. Z učenci 2. razreda bomo napolnili naš bralni kovček s knjigami, bralnimi listi in bralnimi bloki ter se odpravili pod krošnje. Več >>

Brezno, 9. 9. 2019–13. 10. 2019 od 12.30 do 14.00
Aktivnost je namenjena učencem, ki so vključeni v projekt POŠ in podaljšano bivanje. Skupaj z učenci bomo izbrali različne knjige in jih brali v nadaljevanjih. Po branju bodo učenci ustvarjali na temo prebrane knjige. Več >>

Brezno, 22. 9. 2020–11. 10. 2020 od 10.05 do 10.30
Učence bom motivirala za začetno branje tako, da se bodo učenci po razredu gibali, obenem pa reševali naloge s prepoznavanjem in poimenovanjem črk, zlogov, besed, povedi ... Projekt bo potekal celo šolsko leto. Več >>

Brezno, 8. 10. 2020–11. 10. 2020 od 07.40 do 08.30
Z učenci 3. razreda si bomo popestrili šolske ure, obiskovali pravljične in tuje dežele, raziskovali neznane kraje, spoznavali ljudi, živali, rastline in vesolje. Brali bomo poučne, vzgojne in različne leposlovne knjige, ki so primerne za njihovo starost. Več >>

Brezno, 8. 9. 2020–11. 10. 2020 od 10.30 do 11.30
Kazalke popestrijo naše najljubše knjige, lahko so pa tudi lepo unikatno darilo. Učenci razredne stopnje bodo izdelovali knjižne kazalke zase in za svoje starše. Več >>

Brezno, 10. 9. 2019–13. 10. 2019 od 08.30 do 09.15
V 4. r. se bomo priključili NMSB. Imeli bomo metodo dolgega branja, kjer bomo pri vsaki uri SLJ prvih 10 minut namenili glasnemu branju. Tudi pri urah ODS bo naša glavna tema pogovora o pomenu branja. Učenci bodo za domov dobili lističe,kamor jim bodo starši vpisovali, kaj in koliko časa so brali. Več >>

Brezno, 9. 9. 2019–13. 10. 2019 od 10.30 do 11.15
V zadnji triadi bomo pri pouku slovenščine nekaj začetnih minutk posvetili branju proze in poezije. Pogovarjali se bomo tudi o pomenu branja. Več >>

Zgornja Kapla, 14. 9. 2020–11. 10. 2020 od 11.15 do 12.00
Učenci v šolo prinesejo knjige od doma in skupaj beremo. Izberejo odlomek ali dogodek, ki se jim je najbolj vtisnil v spomin. Pri dodatnem pouku slovenščine se odpravimo iz učilnic v naravo in beremo različna besedila, nekatera izberem jaz, nekatera učenci. Več >>

Zgornja Kapla, 8. 9. 2020–11. 10. 2020 od 07.40 do 08.30
Pravljične urice v vrtcu Kapla bodo potekale ves mesec. V sproščenem okolju bo priložnost za pogovor in razmišljanje o knjigah, za doživljanje literarnih svetov, prebiranje priljubljenih pravljic, zgodbic, slikanic. Otroci bodo spoznali različne pravljice, se o zgodbi pogovorili. Več >>

Brezno, 9. 9. 2019–13. 10. 2019 od 08.30 do 09.00
Z učenci 1. razreda se bomo pridružili skupnemu branju. Vsak dan bo en učenec prinesel v šolo svojo slikanico, ki želi, da jo preberemo. Dan bomo pričeli s branjem zgodbe, pravljice... Po branju se bomo o prebranem pogovorili. Učence bom spodbujala, da po branju povedo tudi svoje občutke, mnenje. Več >>

Brezno, 22. 9. 2020 od 10.30 do 11.30
Prvošolčki bodo prvič obiskali šolsko knjižnico OŠ Brezno-Podvelka. Seznanili se bodo s prostorom, pravili, poslušali pravljico in si izposodili prvo knjigo. Več >>

Spodnja Kapla, 9. 9. 2019–13. 10. 2019 od 12.30 do 13.30
V podaljšanem bivanju na podružnici Kapla bomo posvetili nekaj minut skupnemu branju. Starejši učenci bodo brali mlajšim, nato pa se bodo o prebranem pogovorili. Več >>

Brezno, 8. 9. 2020–11. 10. 2020 od 08.15 do 08.30
Učenci in učitelji bodo v nacionalnem mesecu skupnega branja na začetku prve ure vsak dan brali vsaj pet minut. Brali bodo gradivo po lastni izbiri. Več >>

Pobudniki in organizatorji:

Založbe, vključene v NMSB:

Partnerji in sofinancerji:
Javna agencija za knjigo
Ministrstvo za kulturo
Slovenska komisija za UNESCO
ZDSLU - Zveza društev Slovenskih Likovnih umetnikov
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Andragoški center Slovenije

© Nosilci projekta NMSB 2018-2021