Izvajalci NMSB 2020

Osnovna šola Gornja Radgona

Prežihova 1, 9250 Gornja Radgona
Telefon: 02 5643150
E-naslov: os.gor-radgona@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.gros-radgona.si
Kontaktna oseba

Dejan Kokol
E-naslov: dejan.kokol@guest.arnes.si
Telefon: 02 5643 150


 

DOGODKI

Gornja Radgona, 29. 9. 2020 od 08.20 do 11.10
Po branju knjige Slavka Pregla Smejalnik in cvililna zavora smo z učenci, učiteljicami in učiteljico likovne umetnosti, izdelali smejalnikove beležke, v katere si bodo zapisovali naslove prebranih knjig. Več >>

Gornja Radgona, 22. 9. 2020 od 08.20 do 11.10
Po branju knjige Slavka Pregla Smejalnik in cvililna zavora z učenci, njihovimi učiteljicami in učiteljico likovne umetnosti vsak učenec izdela svoje bralno znamenje z barvnim smejalnikom. Več >>

Gornja Radgona, 8. 10. 2020 od 08.20 do 11.10
Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona je učencem prvega triletja podaril obisk pisatelja Igorja Plohla, ki bo na srečanju predstavil svojo novo knjigo Lev Rogi v Afriki. Več >>

Gornja Radgona, 13. 10. 2020 od 08.20 do 11.10
Tretješolci so prebrali slikanico Slavka Pregla Smejalnik in cvililna zavora. Skupaj z učiteljico umetnostne vzgoje so izrezovali, tiskali iz krompirja in se naučili zavezati roparski vozel na svoji kazalki, ki so si jo izdelali. Več >>

Gornja Radgona, 18. 9. 2019–2. 10. 2019 od 08.20 do 09.05
Po prebrani slikanici bodo učenci skupaj z učiteljico likovne umetnosti ustvarjali z različnimi materiali. Dejavnosti bodo po generacijah prilagojene njihovom ročnim spretnostim. Več >>

Pobudniki in organizatorji:

Založbe, vključene v NMSB:

Partnerji in sofinancerji:
Javna agencija za knjigo
Ministrstvo za kulturo
Slovenska komisija za UNESCO
ZDSLU - Zveza društev Slovenskih Likovnih umetnikov
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Andragoški center Slovenije

© Nosilci projekta NMSB 2018-2021