Izvajalci NMSB 2023

OŠ Odranci

Prešernova 1, 9233 Odranci
Telefon: 02 573 70 10
E-naslov: os.odranci@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-odranci.si
Kontaktna oseba

Nino Gumilar
E-naslov: nino.gumilar@os-odranci.si
Telefon: 02 573 70 10


 

DOGODKI

Odranci, 17. 9. 2023–31. 5. 2024 od 16.00 do 17.00
Dvakrat na leto bomo priredili bralni čajanki, na katerih se bomo družili učenci, ki berejo Bralno značko, skupaj z odraslimi, ki berejo oz. opravljajo Bralno značko za odraslo. Več >>

Odranci, 8. 9. 2023–24. 6. 2024 od 07.00 do 07.30
Učenci v posebnem nahrbtniku nesejo domov knjigo. Berejo jo skupaj s starši in v poseben zvezek opravijo zadane naloge (ilustracija, krajši zapis ali mu/ji je bila knjiga všeč ...), vsebino prebrane zgodbe iz knjige predstavijo v šoli. Več >>

Odranci, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.30 do 12.45
Branje krajših besedil pri urah nemškega jezika. Poudarek je na branju iger z besedami. Učenci ob tem urijo svoj besedni zaklad in se hkrati zabavajo. Več >>

Odranci, 17. 9. 2023–31. 5. 2024 od 13.00 do 14.00
Učenci z dodatno strokovno pomočjo bodo po dogovoru občasno hodili v dnevno varstveni center, kjer jim bodo brali časopise. Več >>

Odranci, 8. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.30 do 08.15
Učenci berejo ali se jim prebere krajši članek iz revije Science. O prebranem se razmišlja, hkrati pa se učenci še razgibajo v naravi. Več >>

Odranci, 8. 9. 2023–21. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Na posebne dneve učenci berejo knjige zunaj na odeji in tako širijo bralno kulturo in se zabavajo. Več >>

Odranci, 17. 9. 2023–31. 5. 2024 od 13.00 do 14.00
Učenci predmetne stopnje bodo brali otrokom v vrtcu in jih tako motivirali za branje. Spremljala jih bo svetovalna delavka. Več >>

Odranci, 17. 9. 2023–24. 6. 2024 od 14.00 do 15.00
Učenci predmetne stopnje berejo mlajšim učencem na razredni stopnji ter jih s tem motivirajo za branje. Več >>

Odranci, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.30 do 07.40
Učenci berejo od 5 do 10 minut krajše pravljice, zgodbice, pesmi, uganke ... vsako jutro. Se o tem pogovorijo in tako začnejo pouk. Več >>

Odranci, 12. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.30 do 12.45
Pri urah slovenskega jezika, od 6. do 9. razreda, začnemo s t. i. dolgim branjem, ki bo trajalo vse šolsko leto. Prostovoljci na začetku/na koncu ure glasno berejo izbrano književno besedilo. Več >>

Odranci, 17. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.30 do 07.45
Pri urah slovenskega jezika se v tem šolskem letu izvaja dolgo branje. Prostovoljci berejo izbrano knjige ali jo poslušajo. Več >>

Odranci, 7. 9. 2023–24. 6. 2024 od 07.30 do 07.40
Na začetku ure beremo knjigo v nadaljevanju. Berejo jo učenci, ob njej kritično razmišljajo in se po branju o prebranem tudi pogovarjajo. Več >>

Odranci, 15. 9. 2023–18. 9. 2023 od 07.30 do 12.45
Kulturni dan bo izveden tako, da bo knjižničarka prišla v razred in skupaj z učiteljico bosta učencem predstavili knjige za BZ. Več >>

Odranci, 8. 9. 2023–24. 6. 2024 od 08.00 do 12.00
Učenci dobijo bralno mapo v kateri zbirajo različne bralne liste. Berejo osebam, ki so že bralci in s tem pridobivajo prve bralne izkušnje. Več >>

Odranci, 8. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.30 do 07.45
Učencem se bere / berejo slovenske ljudske pravljice ob začetku pouka (različica dolgega branja). Vsak ponedeljek zjutraj. Več >>

Odranci, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.30 do 11.55
Učenci berejo knjige, slikopise, pesmice ..., in sicer vsak dan zjutraj vsaj 5 minut. Tako se prebujajo s knjigami. Več >>

Odranci, 8. 9. 2023 od 07.30 do 12.45
Skupinsko branje v ležalkah pomeni, da bodo petošolci brali devetošolcem zgodbici za Cankarjevo tekmovanje. Več >>

Odranci, 8. 9. 2023–19. 6. 2024 od 07.30 do 12.45
Učenec učencu je aktivnost, ko bodo učenci devetih razredov zapolnili prosti čas z branjem mlajšim učencem na šoli. Več >>