Izvajalci NMSB 2024

OŠ Odranci

Prešernova 1, 9233 Odranci
Telefon: 02 573 70 10
E-naslov: os.odranci@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-odranci.si
Kontaktna oseba

Nino Gumilar
E-naslov: nino.gumilar@os-odranci.si
Telefon: 02 573 70 10


 

DOGODKI

Odranci, 17. 9. 2023–31. 5. 2024 od 16.00 do 17.00
Dvakrat na leto bomo priredili bralni čajanki, na katerih se bomo družili učenci, ki berejo Bralno značko, skupaj z odraslimi, ki berejo oz. opravljajo Bralno značko za odraslo. Več >>

Odranci, 8. 9. 2023–24. 6. 2024 od 07.00 do 07.30
Učenci v posebnem nahrbtniku nesejo domov knjigo. Berejo jo skupaj s starši in v poseben zvezek opravijo zadane naloge (ilustracija, krajši zapis ali mu/ji je bila knjiga všeč ...), vsebino prebrane zgodbe iz knjige predstavijo v šoli. Več >>

Odranci, 17. 9. 2023–31. 5. 2024 od 13.00 do 14.00
Učenci z dodatno strokovno pomočjo bodo po dogovoru občasno hodili v dnevno varstveni center, kjer jim bodo brali časopise. Več >>

Odranci, 8. 9. 2023–21. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Na posebne dneve učenci berejo knjige zunaj na odeji in tako širijo bralno kulturo in se zabavajo. Več >>

Odranci, 17. 9. 2023–31. 5. 2024 od 13.00 do 14.00
Učenci predmetne stopnje bodo brali otrokom v vrtcu in jih tako motivirali za branje. Spremljala jih bo svetovalna delavka. Več >>

Odranci, 17. 9. 2023–24. 6. 2024 od 14.00 do 15.00
Učenci predmetne stopnje berejo mlajšim učencem na razredni stopnji ter jih s tem motivirajo za branje. Več >>

Odranci, 7. 9. 2023–24. 6. 2024 od 07.30 do 07.40
Na začetku ure beremo knjigo v nadaljevanju. Berejo jo učenci, ob njej kritično razmišljajo in se po branju o prebranem tudi pogovarjajo. Več >>

Odranci, 8. 9. 2023–24. 6. 2024 od 08.00 do 12.00
Učenci dobijo bralno mapo v kateri zbirajo različne bralne liste. Berejo osebam, ki so že bralci in s tem pridobivajo prve bralne izkušnje. Več >>

Odranci, 8. 9. 2023–19. 6. 2024 od 07.30 do 12.45
Učenec učencu je aktivnost, ko bodo učenci devetih razredov zapolnili prosti čas z branjem mlajšim učencem na šoli. Več >>