Izvajalci NMSB 2023

OŠ Šmarje pri Jelšah

Srževica 8a, 3232 Ponikva
E-naslov: monja.salamon@os-smarje.si
Kontaktna oseba

Monja Šalamon
E-naslov: monja.salamon@os-smarje.si


 

DOGODKI

Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–31. 5. 2023 od 08.00 do 24.00
Starši se v začetku šolskega leta prijavijo na bralno značko in berejo knjige. Šolski knjižničarki po meilu ali preko svojih otrok pošiljajo seznam prebranih knjig. V mesecu aprilu ali maju, pa so povabljeni na zaključek bralne značke in srečanje s pisateljem. Več >>

Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 08.05 do 12.45
Na podružnicah Mestinje in Sveti Štefan bodo učiteljice in učenci zjutraj 5 minut namenili branju poljubnih knjig in tako spodbujali branje. Prav tako bodo prvih 5 minut pouka namenili branju knjig, revij, časopisov petošolci iz podružnične šole Šentvid. Več >>

Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–25. 6. 2023 od 07.00 do 16.00
V jutranjem varstvu/OPB bo učiteljica skupaj z učenci brala pravljice po izbiri, nato pa bodo poustvarjali. Več >>

Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.30 do 14.35
Učenci 6. in 7. razredov bodo brali zgodbe v nadaljevanjih in tekmovali za Mehurček. Pogovarjali se bodo o vsebini in ustvarjali po navodilih tekmovanja. Več >>

Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 08.05 do 12.45
Učenci POŠ Šentvid in Zibika bodo daljšo zgodbico brali v nadaljevanjih. Učenci bodo brali učencem, v goste pa bo prišla tudi knjižničarka in prebrala del zgodbe. Več >>

Sladka Gora, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.00 do 16.00
Učenci podružnične šole Sladka gora bodo na poljubno pravljico izdelali kamišibaj gledališče. Sami bodo poskrbeli za ilustracije zgodbe ter gledališče tudi uprizorili za svoje sošolce in učiteljice. Več >>

Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.00 do 16.00
Učenci iz centralne šole in podružničnih šol bodo izdelali svoje knjižne kazalke. Nekateri bodo sodelovali v nacionalnem ali mednarodnem projektu izmenjave kazalk. Več >>

Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 08.15 do 14.35
Učenci sedmošolci bodo obiskali Lemberg, brali zgodbe o Lemberžanih in poustvarjali. Izmišljevali si bodo svoje zgodbe in jih objavili v šolskem glasilu. Več >>

Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–25. 6. 2023 od 08.00 do 13.00
Učenci od 1.do 5. razred POŠ Zibika in učenci od 1. do 4. razred POŠ Sveti Štefan bodo brali drug drugemu, mlajšim in v goste povabili še kakšno babico, dedka ali straša, da jim prebere zgodbico. Več >>

Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 08.00 do 16.00
Vsak mesec učencem na centralni šoli in na podružnicah ponudimo knjižno uganko, ki je vezana na na določene dneve, projekte,... Vsak mesec izžrebamo nagrajence po razredih. Več >>

Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 08.15 do 13.35
Učenci 8. in 9. razreda bodo pri uri slovenščini utrejvali znanje s pomočjo pravljic in gibanja. Več >>

Šentvid pri Grobelnem, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.00 do 16.00
Učenci podružnične šole Šentvid bodo spoznavali in brali pravljice iz celega sveta in tako potovali po svetu. Ustvarjali bodo in spoznavali različne kulture in njihove značilnosti. Več >>

Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 08.00 do 16.00
Učenci bodo pri pouku spoznali pravljico. nato pa bo le ta skupaj s plišasto igračo potovala med učenci I. triade centralne šole in podružnicami. Več >>

Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 08.05 do 16.00
Učenci od 1. do 5. razreda centralne šole in podružnic bodo ob lepem vremenu zunaj, pod drevesom brali in poslušali pravljice. Več >>

Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–25. 6. 2023 od 07.00 do 16.00
Učiteljica Davorina Pur bo pri pouku z učenci izvajala pravljično jogo, prav tako v OPB in v sklopu interesne dejavnosti. Več >>

Kristan Vrh, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 07.00 do 16.00
Učenci prve triade OŠ Kristan Vrh bodo brali knjige in sami pisali svoje. Spoznali bodo, kako knjiga sploh nastane in svojo napisali ter jo opremili z naslovnico in jo zašili. Več >>

Šmarje pri Jelšah, 1. 9. 2022–24. 6. 2023 od 08.15 do 12.45
Sedmošolci obiščejo splošno knjižnico, kjer v dar dobijo knjigo in se srečajo z avtorjem le te. Knjigo preberejo za domače branje. Več >>