Izvajalci NMSB 2020

OŠ Frana Kranjca Celje

Hrašovčeva 1, 3000 Celje
Telefon: 03 428 56 10
E-naslov: group1.oscefk@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-franakranjca.si/
Kontaktna oseba

Dragica Milojević
E-naslov: dragica.milojevic@guest.arnes.si
Telefon: 03 428 56 14


 

DOGODKI

Celje, 17. 9. 2019–13. 10. 2019 od 11.55 do 13.30
V času podaljšanega bivanja bomo v sklopu Nacionalnega meseca skupnega branja in ob evropski kampanji Evropa bere bralno aktivni. Bralne minute bodo izvedli učenci od 6. do 9. r., ki bodo mlajšim učencem glasno brali pravljice, pesmi, različne zgodbe. Namen je medgeneracijsko povezati učence. Več >>

Celje, 9. 9. 2019–13. 10. 2019 od 13.00 do 13.30
Učenci 2. razreda, ki se še urijo v branju, berejo prvošolcem slikanice. Tudi to je ena izmed možnosti, kako vsak dan vaditi branje in se družiti ob knjigi. Več >>

Celje, 8. 9. 2019–13. 10. 2019 od 11.05 do 12.40
Branje v paru poteka med in po pouku tako, da učenca drug drugemu bereta. Če je knjiga obsežnejša, jo par bere v nadaljevanjih. Na ta način odpiramo možnost globljega spletanja prijateljskih vezi med otroki. Več >>

Celje, 17. 9. 2019 od 08.20 do 11.00
Prvošolci bodo prvič obiskali šolsko knjižnico. Prisluhnili bodo pravljici, spoznali knjižnični red, si sposodili knjigo in prejeli v dar slikanico Škrat Kuzma dobi nagrado (S. Makarovič, T. Lavrič). Več >>

Celje, 20. 9. 2019–13. 10. 2019 od 09.55 do 14.40
V šoli postopno nastaja prostor v obliki pomanjšane dnevne sobe za starejše učence, kjer se bodo lahko ob prebiranju knjig in revij družili, pogovarjali, sprostili ... Tako kot prostor, bomo knjižne police ves čas spreminjali in dopolnjevali glede na predloge učencev. Več >>

Celje, 19. 9. 2019–13. 10. 2019 od 07.30 do 16.00
Razstava, odprta širši javnosti bo namenjena spodbujanju medgeneracijskega in vsakodnevnega branja. Nagovarjala bo vse, ki redno ali naključno vstopajo v šolski prostor, da imata branje in prehranjevanje skupni imenovalec - preživetje. Več >>

Celje, 8. 9. 2019–13. 10. 2019 od 08.25 do 08.40
Za dobro jutro učiteljica prebere učencem pravljico. Pogovor je namenjen tako podoživljanju kot v nadaljevanju pripovedovanju o sebi in dogodkih prejšnjega dne. Več >>

Celje, 8. 9. 2019–13. 10. 2019 od 08.20 do 09.55
Cilj glasnega interpretativnega branja je motivirati učence za poslušanje in doživljanje estetskega užitka ob branju kakovostne leposlovne literature. 10 do minut bere učiteljica oziroma učenci, ki so dobri bralci in se na branje predhodno pripravijo. Poteka pri urah slovenščine od 6. - 9. r. Več >>

Celje, 8. 9. 2019–13. 10. 2019 od 13.15 do 13.45
V oddelku podaljšanega bivanja bodo v letošnjem izboru imele prednost knjige, katerih vsebine bodo osebnostno in čustveno bogatile otroške svetove: prijateljstvo, strpnost, izguba, empatija ... Berejo in poslušajo tako učenci kot učiteljica. Poustvarjanje je odvisno od posameznika. Več >>

Celje, 8. 9. 2019–13. 10. 2019 od 14.00 do 14.30
V petek beremo pravljice in se seznanimo z njihovimi avtorji. Letos je poudarek na slovenskih avtorjih. V začetku bom brala učiteljica, nato vsak teden drugi učenec. Ta bo skušal sošolcem prebrati pravljico natančno in doživeto. Učenci se bodo urili v glasnem branju ter vadili metodo dolgega branja. Več >>

Celje, 8. 9. 2019–13. 10. 2019 od 11.05 do 11.50
Petek je za prvošolce pravljični dan, ko tudi likovno podoživijo pravljico. Risbico, ki je žepnega formata, nesejo domov in ob njej pripovedujejo pravljico domačim poslušalcem. To lahko ponovijo v različnih družabnih situacijah skozi vse šolsko leto. Več >>

Celje, 4. 9. 2020–15. 1. 2021 od 08.30 do 10.00
Učenci 1. razreda vsak petek prisluhnejo branju slikanice. O prebrani zgodbi se pogovorijo. Zgodbo si ilustrirajo na manjši listič za lažje pripovedovanje ter si jo pospravijo v žepek. Od tod ime žepna pravljica. Žepno pravljico nato doma pripovedujejo, poslušalci pa se jim podpišejo nanjo. Več >>

Pobudniki in organizatorji:

Založbe, vključene v NMSB:

Partnerji in sofinancerji:
Javna agencija za knjigo
Ministrstvo za kulturo
Slovenska komisija za UNESCO
ZDSLU - Zveza društev Slovenskih Likovnih umetnikov
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Andragoški center Slovenije

© Nosilci projekta NMSB 2018-2021