Izvajalci NMSB 2024

Zavod RS za šolstvo

Poljanska 28, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 3005 123
E-naslov: objem@zrss.si
Spletna stran: https://www.zrss.si/
Kontaktna oseba

Sandra Mršnik
E-naslov: sandra.mrsnik@zrss.si
Telefon: 05 6100 610


 

DOGODKI

Ankaran, 23. 11. 2024 od 13.00 do 15.00
Bralni dogodek bo organiziran za učiteljice/učitelje, ki so udeleženci seminarja Motiviranost za branje. Ob bralnem dogodku bomo razmišljali, kako izbira bralnega gradiva spodbudi motiviranost za branje in kako prepričanje o samoučinkovitosti pri branju vpliva na bralne dosežke. Več >>