Izvajalci NMSB 2020

III. osnovna šola Celje

Vodnikova 4, 3000 Celje
E-naslov: info@3os-celje.si
Spletna stran: http://www.3os-celje.si/
Kontaktna oseba

Urška Sotler
E-naslov: urska.sotler@3os-celje.si
Telefon: 03 425 14 18


 

DOGODKI

Celje, 1. 9. 2020–24. 6. 2021 od 08.00 do 12.00
Učenci 2. a bodo brali doma z Muco Copatarico. En teden bodo vsak dan svoje dogodivščine z lutko zapisovali v dnevnik. Ob ponedeljkih bodo knjigo predstavili sošolcem in skupaj prebrali dnevniški zapis. Več >>

Celje, 1. 9. 2020–1. 6. 2021 od 15.00 do 20.00
Začetek šolskega leta je tudi čas, ko začnemo z bralno značko za odrasle, kjer se s knjigami družimo učitelji, starši, stari starši. Knjige si priporočamo v FB skupini Beremo skupaj ter elektronsko. Srečujemo pa se tudi v živo na čajankah in delavnicah ter ob koncu pripravimo prireditev. Več >>

Celje, 1. 9. 2020–24. 6. 2021 od 08.20 do 12.00
Bralna hišica je namenjena spodbujanju bralna (10 minut na dan). Otrok starejši osebi glasno bere, zgodbo obnovi, odrasli pa v prostorček bralne hišice vpišejo datum in se podpišejo. Za vsako izpolnjeno hišico učenci prejmejo nalepko, hišica pa se ujema s tematiko knjige meseca. Več >>

Celje, 1. 10. 2020–1. 6. 2021 od 07.30 do 08.20
V tem šolskem letu si želimo, da bi učenci tujci, ki so pri nas nekaj let, brali več v slovenščini. Zato smo ustanovili klub, kjer se srečujemo, da bi skupaj brali, poslušali, si priporočali knjige, kaj ustvarili in se imeli lepo. Več >>

Celje, 1. 3. 2021–1. 6. 2021 od 08.20 do 12.00
Devetošolci bodo v okviru pouka biologije raziskovali naravo ne samo v naravi, ampak bodo prebirali tudi knjige o naravi - v naravi. Več >>

Celje, 17. 9. 2020 od 08.20 do 10.20
Ob dnevu zlatih knjig smo v knjižnico povabili naše prvošolce, jim povedali pravljico Tiho, tukaj beremo ter jim podelili darilne knjige in knjižna kazala. Prav tako se je na šoli ta dan pričela bralna značka za vse učence šole. Več >>

Celje, 23. 9. 2020 od 09.10 do 09.55
V 5. razredu je domače branje obsežnejše kot prej, kar dela marsikateremu učencu preglavice. Za motivacijo skupaj v razredu preberejo del knjige Babica v supergah. Nekaj prebere učiteljica, nekaj učenci. Napišejo kratko obnovo, da je doma kasneje lažje. Več >>

Celje, 1. 1. 2021–31. 1. 2021 od 08.20 do 09.05
Vsak dan zjutraj v 2. b poslušajo sošolca, ki ostalim prebere poljubno pravljico. Učenec z učiteljičino pomočjo izbere zanj primerno besedilo in ga vzorno prebere, ostali pa ga prav tako pozorno poslušajo. Več >>

Celje, 29. 9. 2020–13. 10. 2020 od 08.20 do 12.00
Z osmošolci pri slovenščini učiteljice berejo knjigo za domače branje Elvis Škorc, genialni štor Janje Vidmar. Del ure namenijo branju izbranega poglavja, nato učenci odgovorijo na vsebinska vprašanja. 13. 10. pa je celostna obravnava književnega dela. Več >>

Celje, 22. 9. 2020–11. 10. 2020 od 10.20 do 12.00
Predstavitev in popularizacija knjig za angleško bralno značko: učenci z učitelji skupaj preberejo eno knjigo, nato si naslednjo izberejo po svojih zmožnostih, jo preberejo ter zapišejo in ilustrirajo vsebino. Več >>

Celje, 1. 10. 2020–23. 10. 2020 od 12.00 do 15.00
OPB 2. razred bo skupaj z učiteljem prebral zgodbo Mali, veliki in velikan, nato pa še Pavčkovo pesem Kaj je majhno in kaj veliko? O prebranem se bodo pogovorili, iskali rime ter samostojno poustvarjali tako, da bodo napisali svojo različico pesmi Kaj je majhno in kaj veliko. Več >>

Celje, 1. 9. 2020–23. 10. 2020 od 08.20 do 12.00
Šestošolci vsako drugo uro na začetku predstavijo tri dela, za katera so mnenja, da se jih splača prebrati. To je dobra spodbuda za opravljanje bralne značke. Več >>

Celje, 1. 9. 2020–24. 6. 2021 od 08.20 do 12.00
Vsak mesec tretješolci prebirajo knjige na določeno tematiko (čarovnice, miške, pravljice Svetlane Makarovič, božične, Kekec, pesniški bralni mesec ...). Ob koncu meseca učenci pripravijo zaključek s predstavitvijo knjig, ki so jih prebirali ter kup zanimivih dejavnosti. Več >>

Celje, 1. 10. 2020–23. 10. 2020 od 08.20 do 12.00
Knjige meseca v 3. razredu so čarovniške knjige. Učenci cel oktober berejo knjige o čarovnicah, duhovih, vampirjih in drugih nenavadnih stvorih. Zadnji dan v mesecu pa je namenjen čarovniškemu dnevu, kjer učenci predstavijo prebrane knjige, čaka pa jih cel kup (čarovniških) presenečenj. Več >>

Celje, 1. 4. 2021–30. 4. 2021 od 08.20 do 12.00
Devetošolci so v matičnem razredu oblikovali knjižno polico - knjižno izmenjalnico. Nanjo odlagajo knjige in revije, ki jih ne potrebujejo več. Vsak lahko knjigo odnese, jo prebere in prinese nazaj. Tako knjige krožijo in jih prebere več učencev kot sicer. Več >>

Celje, 1. 1. 2021–31. 1. 2021 od 08.20 do 12.00
Učenci bodo sodelovali pri mednarodni izmenjavi knjižnih kazal: na določeno temo bodo prebirali knjige ter poustvarili zgodbo v obliki knjižnih kazal, ki jih bodo poslali vrstnikom določene države sveta. Več >>

Celje, 25. 9. 2020–23. 10. 2020 od 10.20 do 12.00
Učenci bodo sodelovali pri nacionalni izmenjavi knjižnih kazal. Izdelali bodo knjižna kazala ob branju knjige za domače branje Drejček in trije marsovčki ter jih poslali vrstnikom na določeno slovensko šolo, ki jim bodo pri slovenščini sestavili pismo. Več >>

Celje, 1. 10. 2020–1. 6. 2021 od 07.30 do 08.15
Interesna dejavnost združuje branje pravljic na določeno tematiko in ustvarjanje na to temo. Učenci poslušajo pravljico, ki jim jo interpretira učiteljica, nato pa z različnimi materiali ustvarjajo. Več >>

Celje, 1. 9. 2020–24. 6. 2021 od 08.20 do 12.00
Učenci tretješolci v šolskem letu sodelujejo v devetih bralnih izzivih. Prebrati morajo devet knjig, ki ustrezajo različnim kriterijem (ljudska pravljica, vesoljci, knjiga z začetnico imena, knjiga, izšla v letu tvojega rojstva, s številko v naslovu, knjiga z istim pisateljem in ilustratorjem ...). Več >>

Celje, 11. 9. 2020–14. 9. 2020 od 08.20 do 09.05
S pomočjo Pike Nogavičke četrtošolci izvedo, kaj bodo v letošnjem šolskem letu brali za domače branje. Pika služi kot vzorčni primer, ko učiteljica prebere tri poglavja, učenci pa po danih navodilih naredijo zapis v zvezek ter knjigo ilustrirajo. Več >>

Celje, 1. 12. 2020–24. 12. 2020 od 08.20 do 12.00
Šestošolci bodo spoznavali šport tudi preko knjig. Zanimivosti bodo iskali v knjigah s športno tematiko ter jih po bralni urici predstavili sošolcem. Več >>

Celje, 29. 9. 2020–30. 9. 2020 od 08.00 do 12.00
Ob svetovnem dnevu migrantov in beguncev bodo petošolci začeli z branjem v nadaljevanju. Brali bodo knjigo V morju so krokodili (Fabio Geda). Govorili bodo o selitvah, revščini, predsodkih, razmišljali o tem, kdo je migrant in kdo begunec, kaj vedo o njih ter tako povezali slovenščino z družbo. Več >>

Celje, 1. 9. 2020–30. 9. 2020 od 12.00 do 15.00
Učenci OPB 4. razred bodo prebrali zgodbo Katarine Kesić Dimic z naslovom Odisejada ene maske. Na podlagi te zgodbe bodo nastale zgodbe (resnične ali izmišljene) o maskah naših učencev. Nekateri bodo zgodbe tudi ilustrirali. Več >>

Pobudniki in organizatorji:

Založbe, vključene v NMSB:

Partnerji in sofinancerji:
Javna agencija za knjigo
Ministrstvo za kulturo
Slovenska komisija za UNESCO
ZDSLU - Zveza društev Slovenskih Likovnih umetnikov
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Andragoški center Slovenije

© Nosilci projekta NMSB 2018-2021