Izvajalci NMSB 2022

Osnovna šola Voličina

Spodnja Voličina , 2232 Voličina
E-naslov: os.volicina@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-volicina.si/
Kontaktna oseba

Mateja Karneža
E-naslov: mateja.karneza@guest.arnes.si
Telefon: 02 729 57 57


 

DOGODKI

Spodnja Voličina, 14. 9. 2022 od 10.25 do 11.10
Pri pouku angleščine se bodo učenci 7. razreda podali v svet angleških besed. Vsak učenec bo lahko izbiral med ponujenimi knjigami, ki jih imamo v šolski knjižnici. Pričeli bomo s krajšmi in nadaljevali z daljšimi. Več >>

Spodnja Voličina, 19. 9. 2022–29. 10. 2022 od 15.00 do 17.00
Tretješolci bodo v sklopu NMSB brali skupaj s prijatelji, starši, starimi starši ... v naravi, na sprehodu. Prebirali bodo knjige o športu, gibanju ... in sproti izponjevali bralni dvenik. Več >>

Spodnja Voličina, 6. 10. 2022 od 10.00 do 11.00
Učenci 3. razreda bodo k skupnemu branju pri pravljičnem krožku povabili člane bivalne enote Zavoda Hrastovec. Več >>

Spodnja Voličina, 20. 9. 2022 od 10.25 do 11.15
Učenci 9. razreda se bodo v okviru Nacionalnega meseca branja urili v skupnem branju z razumevanjem. Skupaj bodo predelali snov Kamninska sestava Slovenije in si na podlagi prebranega naredili miselni vzorec. Po prebranem bo sledila diskusija. Več >>

Spodnja Voličina, 16. 9. 2022 od 11.15 do 12.00
Pri pouku fizike se bodo učenci 8. razredov seznanili s strokovno literaturo in metodami dela, kot so raziskovanje iz literature. V sklopu NMSB bodo učenci prebirali strokovno literaturo o vesolju, poslušali odlomek iz knjige Bojana Kambiča Ozvezdja, nato pa bo sledila diskusija. Več >>

Spodnja Voličina, 29. 9. 2022 od 08.30 do 09.15
Prvošolčki bodo prvič obiskali šolsko knjižnico. Spoznali bodo prostor, izvedeli, kako deluje knjižnica, prisluhnili pravljici in si na koncu izposodili še knjigo. Več >>

Spodnja Voličina, 8. 9. 2022–9. 10. 2022 od 08.00 do 08.30
Tretješolci bodo vsakodnevno razredno branje oivezovali z gibalnimi nalogami. V vlogi bralca bodo učenci in učiteljica. Več >>

Zavrh, 24. 9. 2022 od 10.00 do 11.10
Učenci 1. VIO bodo s seboj na športni dan vzeli tudi knjigo Deklica in general. Knjigo bodo predstavili pred Štupičevo vilo, ki jo je general Maister v času po svoji upokojitvi rad obiskoval. Nedaleč od vile je živela tudi Katica, ki je zgodbo o generalu zaupala Tonetu Partljiču. Več >>

Spodnja Voličina, 15. 9. 2022 od 11.15 do 12.00
Učenci 5. a in b bodo v okviru Nacionalnega meseca skupnega branja povezali kulturo branja in gibanja z branjem v naravi. Po metodi dolgega branja bodo skupaj z učiteljico brali knjigo Primoža Suhodolčana z naslovom Košarkar naj bo! Več >>

Spodnja Voličina, 16. 9. 2022 od 10.25 do 11.10
Pri uri športa V 6. razredu bodo učenci v skopu Nacionalnega meseca skupnega branja brali Figure športa Milana Hoste in Dajte Gogiju žoga Tadeja Goloba. O zapisanih zbodbah bo učiteljica vodila pogovor. Več >>