Strokovna srečanja in razpisi

STROKOVNI POSVET BRALNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

Nacionalni mesec skupnega branja (NMSB) se tradicionalno začenja na 8. september, mednarodni dan pismenosti, na katerega Bralno društvo Slovenije v sodelovanju s partnerji pripravi strokovni posvet o najrazličnejših vidikih branja.

Vsako leto se posveta udeleži okrog 100 predstavnikov insititucij s področja izobraževanja in kulture, strokovni sodelavci vrtcev, šol, fakultet, knjižnic, založb in drugi, ki jih zanima tematika branja in bralne kulture. Bralno društvo Slovenije vsako leto izbere zanimivo temo, o kateri lahko udeleženci iz ust strokovnjakov in ustvarjalcev slišijo iz najrazličnejših vidikov.

Letošnji strokovni posvet Bralnega društva Slovenije bo v ponedeljek, 9. septembra 2024 v Cankarjevem domu. Tema bo humor.

Več o posvetu na spletni strani https://bralno-drustvo.si/.

 

KONTAKT

znak Bralnega društva Slovenije

Bralno društvo Slovenije

Naslov: Peričeva 4, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 300 04 17

E-naslov: bralno.drustvo.slovenije@gmail.com

Spletna stran: https://bralno-drustvo.si/

 PISMENOST NA PREPIHU

Center za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici je maja 2024 pripravil strokovni dogodek Pismenost na prepihu. Naslov posveta je bil Med tradicionalno in sodobno pismenostjo.
Posvet je potekal od 20. 5. – 23. 5. 2024 med 16.00-19.00, prek Zoom aplikacije. 

Iztočnica za pripravo strokovnega dogodka je bila Deklaracija o pravici evropskih državljanov do pismenosti, kjer je v Uvodu zapisano: “Pismenost je bistvena za človekov razvoj./…/ Ko govorimo o pismenosti, mislimo na zmožnost branja in pisanja na taki ravni, da posamezniki lahko učinkovito razumejo in uporabljajo pisno komunikacijo v vseh medijih (tiskanih in elektronskih), kar vključuje tudi digitalno pismenost.” Na posvetu so spregovoriti o različnem pojmovanju in definicijah bralne pismenosti in se osredotočili na sodobne oblike pismenosti, kot so multimodalna, večrazsežnostna in vizualna pismenost. Posebej so soočili razliko med uporabo (sodobnih) medijev pri mladi in starejši generaciji. Kdaj in kaj je primerna uporaba raznovrstnih medijev?

Udeleženci se srečajo štiri zaporedne dni v popoldanskem času.

Tukaj lahko prisluhnete prispevkom preteklih strokovnih srečanj pod naslovom ABC Bralne pismenosti.

 

KONTAKT

Mariborska knjižnica

Center za spodbujanje bralne pismenosti

dr. Andreja Erdlen

Naslov: Rotovški trg 2, 2000 Maribor

Tel: +386 2 23 52 100

E-naslov: andreja.erdlen@mb.sik.si

Spletna stran: https://knjiznica-mb.si/o-nas/center-za-spodbujanje-bralne-pismenosti

sskodelica čaja z dvema odprtima knjigama na mizi s sivim prtom in marjetnicami

BRALNE ČAJANKE

Brane čajanke so spletna strokovna srečanja za strokovne sodelavce v VIZ, ki jih pripravlja Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS. Potekajo enkrat mesečno ob četrtkih od 17-ure dalje preko Zooma. Na njih udeleženci prisluhnejo strokovnjakom s področja promocije branja in motiviranja za branje, predstavljeni so različni bralnospodbujevalni projekti in kakovostna literatura za otroke in mlade.

Začetek nove sezone Bralnih čajank sovpada z začetkom šolskega leta. Razdeljene na dva sklopa: BRALNE ČAJANKE NA DALJAVO I. (8 ur) in BRALNE ČAJANKE NA DALJAVO II. (8 ur). Prijaviti se je treba za vsak sklop posebej.

V šolskem letu 2023/2024 so Čajanke vključene v sistem profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2023/24 MVI, v katalog KATIS. Za avtomatično pridobitev točk v sistemu VIZ je NUJNA prijava preko sistema KATIS.

Več o bralnih čajankah in možnosti prijave na spletni strani https://www.bralnaznacka.si/sl/izobrazevanje/bralne-cajanke-na-daljavo/

Izobraževanja Bralne značke sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 

 

KONTAKT

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS

Naslov: Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana

Tel: +386 1 4300 557

E-naslov: info@bralnaznacka.si

Spletna stran: https://www.bralnaznacka.si

 

BRANJU PRIJAZNA OBČINA

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo od leta 2017 podeljujejo nazive Branju prijazna občina. S projektom Branju prijazna občina želijo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:
– uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
– izboljšati zavest o pomenu branja;
– podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
– spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
– spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
– spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
– spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

Skupaj je od leta 2017 nazive Branju prijazna občina prejelo 63 občin. Naziv je veljaven tri leta, po tem obdobju pa prejemnica naziva strokovni komisiji ponovno predstavi investicijske ali vsebinske projekte zadnjih treh let na področju knjige in branja.

Razpis za naziv branju prijazna občina 2024 je odprt do 30. septembra 2024.

Več o projektu na spletni strani https://www.knjiznice.si/zdruzenje-splosnih-knjiznic/razpisi-in-natecaji-zsk/.

 

KNTAKT

Združenje splošnih knjižnic

Matej Strgaršek, predsednik

Naslov: Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje

Tel: 01 290 94 20

E-naslov: matej.strgarsek@zdruzenje-knjiznice.si

Spletna stran: https://www.knjiznice.si/zdruzenje-splosnih-knjiznic/